Vooruit: socialistisch dagblad

572 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 25 Janvrier. Vooruit: socialistisch dagblad. Accès à 30 mai 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/513tt4gr4h/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

.;;«:?;--:--^-i-^-i^- 5§ centiemen ner nummer Vrijdag 25 Januari 1918 34' jaas» « U. 24- Orgaan der Belgische Werkliedenpartij. — Verschijnende all© dagen. BruhsterUitgeef ster Smm. Maatsch. HET LICHT, Best.]: P. De Visch, Ledeberg-Gent - Red. A dm Hnogpoort, 29, Gent aj$l£mdjA; jig^£d£ to 13 1 69 II 23 11 me* Wist-HauArw 88 la FriÉrijt Uit Dïrifescbe br«Ms. GROOT HOOFDKWARTIER. — Avond(riciat( van 22 Januari. Officieel : Van de oorlogstooneelen niets nieuws. Westelijk oorlogsterrein GROOT HOOFDKWARTIER, Berlijn, 03 Jan. (Off.): Legergroep kroonprins Kuppreeht: Bijna over het gansche front bas in den namiddag de vuurstrijd geen. Ook ten zuiden van de Scarpe ierde de gevechtsbedrijvigheid weerom ,, Bij St-Quentin werden bij gevolgrijke doorgevoerde talrijke verkenningen gevangenen binnengebracht. Legergroep van den Duitschen kroonprins: Ten noorden van Souain en ten [noord-oosten van Avocourt volgden na iterke vuurwerking Fransche aanvallen. In eitige gevechten werd de vijand terugge;n;. Eigene inf an terie-af deelingen dronen ten oosten van Malancour in de vijandelijke loopgrachten en keerden met een atttal gevangenen terug. Tusschen Beauiont en Ornes nam de artilleriewerkzaam-[isid met den avond toe. Oostelijh oorlogsterrein: Niets nieuws. Maeedonisch front: De toestand is onveranderd. Italiaanseh front: Op beide rijden der iBienta artilleriegevechten. De eerste generaalkwarfriermeester LUDENDORFF. lïïit Fransen© brom. PARIJS, 21 Jan. — Officieel: In de Argonne heeft een overrompeling van de duitsche linies bij Four-de-Paris het den Franschen mogelijk gemaakt, een 15-tal gevangenen en drie machinegeweren te nemen, Vuurwisseling van het geschut op beide 'oevers van de Maas en in den Elzas in de itreek van den Sudel en den Hartmannsweilerkopf. PARIJS, 22 Januari. — Officieel: In de Argonnen veroorloofde ons een op de vijandelijke linie aan de Four-de-Paris uitgevoerde aanval, ongeveer 15 gevangenen te 1 en drie machi enge weren te vero veen. Bedrijvigheid der beide artillerieën op len rechter oever der Maas en gedurende en dag in den Elzas in de omgeving van indel en Hartmannsweilerkopff. Overal eerder kalme nacht. PARIJS, 22 Januari. — Officieel: Een [vijandelijke overval ten westen van de Na- jrarin-hoeve leverde geen uitslag op. In de '.teek van Auberive brachten de Fransche itoeljes gevangenen binnen. öveial elders niets te melden. fit Sugelsche bron. LONDEN, 21 Januari. — Officieel : Vlieg, [men: Alhoewel de lucht bewolkt was en er van tijd tot tijd regen viel, werd er [gevlogen en voor de artillerie waarnesmateriaal geleverd. Er werden bomBnen neergeworpen en uit geringe hoogte pp talrijke doelpunten gevuurd. Drie viji

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Vooruit: socialistisch dagblad appartenant à la catégorie Socialistische pers, parue à Gent du 1884 au 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes