Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

681011 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 11 Avril. Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België. Accès à 21 juin 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/cj87h1fz3v/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

— 401 — Gesetz- und Verordnungsblatt fur aie okkupierten Gebiete Belgiens. i Wet- en Verordeningsblad voor de bezelte slreken van België. bulletin officiel des Lois et Arrêtés pour le territoire belge occupé. m i Uitgegeven door de politieke Mdeeling bij den Generaalgou-rerneur in België. Gedrukt in de drukkerij van liet Wet- en Verordeningsblad, Brussel.Leuvensche straat 40. Het Wet- en Verordeningsblad is in België verkrijgbaar bij bovengenoemde drukkerij. in Duitsehland en in het onzijdige buitenland bij de Duitselie post-kantoren tegen een kwartaal-abonnement van 2.Ô0 mark. lin-kele nummers kosten 20 Pfennig per stuk. lie doorioopende toe-zending van liet bijblad tôt het , \Vct- en Verprdeningsblad kan de voornoemde drukkerij tegen de aan 't eiiide van elk kwartaal je innen soin van 4 Pfennig per vel van ieder numnier besteld woi'den. Ilerausgegeben von der Politisclien Abteilung bei dem Generalgouverneur in Belgien. Gedruckt in der Druckeroi des Gesetz- und Verordnungsblatles zu Brllssel, Lôwenerstrasse 40. Das Gesetz- und Verordnungsblatt karin in lielgien durcli die genannte Druckerei, in Deutseliland und im neutralen Ausland durcli die deutschen l'ostanstalten fur 2.S0 M. viertcljfilirlicli regelmiis-sig bezogen werden. Die einzelne Nummcr kostet 20 Pfennig. Die fortlaufende Zusendung des Heiblattes zum Gesetz- und Verordnungsblatt kann bei der genannten Druekerei gegen die am Ilnde jeden Vierteijahres einzuzielienden Betrage son 4 Pfennig fur em Hlatt der einzelnen Nummer beantragt werden. Publié par le département poli' tique près le gouverneur général en Belgique; imprimé àBruxellea dans l'imprimerie du Bulletin des Lois et Arrêtés, rue de Lou-vain 40. On peut s'abonner au Bulletin, en Belgique, à la susdite imprimerie, en Allemagne et dans les pays neutres, par l'intermédiaire de l'administration des postes, au prix de 2,50 M. pour un abonnement trimestriel. Vendu séparément le numéro coûte20Pten-nig. La susdite imprimerie se charge également, sur demande, de l'envoi régulier de l'annexa au Bulletin des Lois et Arrêtés, contre paiement, il la fin du chaque trimestre, de 4 Pfennig par feuille de chaque numéro. BRUSSEL. m° 59. 11. APRIL 1915. 1NIIA.LT: Verfllgung, betr. die Tollwut, S. 401. — Verordnung, betr. die Erriclitung einer Vorschusskasse beim Generalgouverneur in Belgien, S. 402. — Bekannt- machung, betr. requirierte Massengtlter, S. 403. 1NHOUD : Beschikking,"betr. de hondsdolheid, bl. 401. — Verordening betr. het oprichten van eene voorschotkas bij den Generaalgouverneur in België, bl. 402. — Bekendmaking betr. opgeëisclite massagoederen, bl. 403. )MM AIRE: Ordonnance concernant la rage canine, p. 401. — Arrêté concernant la création d'une » Caisse de prêts auprès du Gouverneur général en Belgique », p. 402. — Avis concernant les marchandises en masses réquisitionnées, p. 403. 1. ' VERFÏJGVNG, betreffend die Tollwut. Mit Rucksicht auf das gefahrdrohende Àuftreten der Tollwut in der Provins Luxemburç) ordne ich bis auf weiteres fiir den ganzen Bereich dieser Provinz den Maulkorbzwang fiir aile Hunde an und bestimme, dass in den nach Art. 6 der belgischen Verordnung vom 29. Oktober 1908, betr. die Tollwut, geflihrdeten Bezirken die Hunde festzulegen sind und dass der Festlegung das Fiïhren der mit Maulkorb versehenen Tiere gleich zu erachten ist. Brùssel, den 30. Mârz 1915. Der Generalgouverneur in Belgien, Freiherr von Bissing, Generaloberst. BESCHIKKING betreffend de hondsdolheid. Om het dreigend gevaar der hondsdolheid in de provincie Luxemburg te keer te gaan, verorden ik tijdelijk voor het geheele gebied dezer provincie het dragen van den muilband voor aile honden en bepaal, dat in de, volgens artikel 6 der Belgische verordening van 29 October 1908, betreffend de hondsdolheid, bedreigde gewesten de honden moeten aan den band gelegd vvorden en dit gelijk te stellen is met het aan de lijn houden van gemuilbande dieren. Brussel, den 30" Maart 1915. ^ ^ . . Der Generalgouverneur in Belgien, Freiherr von Bissing, Generaloberst. ORDONNANCE concernant la rage canine. Vu les caS de rage constatés dans la province de Luxembourg, j'ordonne que, jusqu'à nouvel avis, dans toute cette province, tous les chiens doivent porter la muselière. En outre, je prescris que dans les districts de la zone dangereuse, déterminée conformément à l'article 6 de l'arrêté belge du 29 octobre 1908 concernant la rage, les chiens doivent être attachés ou bien menés en laisse et porter une muselière. Bruxelles, le 30 mars 1915. ^ , . , . Der Generalgouverneur in Belgien, Freiherr von Bissing, Generaloberst. 1

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Brussel du 1914 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection