Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

963 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 17 Avril. Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België. Accès à 30 juillet 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/445h990k4b/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

429 Gesetz- und Verordnunqsblatt Uitgegeven door de politieke afdeeling bij den Generaalgou-verneur in lielgiê. Gedrukt in de drukkerij van het Wet- en Veror-deningsblad, Brasse], Leuvensclie straat 40. Het Wet- en Verordeningsblad is in België verkrijgbaar bij bovengenoerade drukket'ij, in Duitschland en in het onzijdige buitenland bij de Duitsche post-kantoren tegen een kwartaal-abonnement van 2,.")0 mark, lin-kele nummers kosten 20 Pfennig per stuk. I)e doorloopende toe-rending van liet bijtilad tôt liet Wet- en Verordeningsblad kan de voornoemde drukkerii tegen de aan 'teinde van elk kwartaal te innen soin van 4 Pfennig per vel van ieder nummer besteld worden. 1 for die okkupierten Gebiete Belgiens. Wet- en Verordeningsblad voor de bezclte streken van België. Bulletin officiel des Lois el Arrêtés pour le territoire belge occupé. Ilerausgegeben von der Politisclien Abteilung bei dem General gouverneur in Belgien. Gedruckt in der Druckerei des Gesetz- und Verordnimgsblattes zu HrUsseK I.ôwenerstrasse 40. lias Gesetz- und Verordnungsblatt kann in iselgien dureb <lie genannté Druckerei. in Deutscldand und im neutralen Ausland durch die deutschen Pcfetanstalten fllr 2,:.u M. i-ierlelj.ïhrlich regelm.ïs-sig bezogen werdqn. Die cinzelne Nummer kostet V> Pfennig. Die foi'tlaufeude Zuscnduug des Beiblattes zum Gesetz- und Verordnung'-hlatt kann bei der genannten Druckerei gegen die am Hnde jeden vierteljalires ein/uziehendeii lieiriitfe von 4 Pfennig fur ein iilatt der einzelneil Nummer beantragt iverden. m Publié par le département politique près le gouverneur général en Belgique; imprimé à Bruxelles dans l'imprimerie du Bulletin des Lois et Arrêtés, rue de Lou-vain 40. On peut s'abonner au Bulletin, en Belgique, à la susdite imprimerie, en Allemagne et dans les pays neutres, par l'intermédiaire de l'administration des poster au prix de 2,50 .M. pour un abonnement trimestriel. Vendu séparément le numéro coûte gOPfoa-nig. La susdite imprimerie sa charge également, sur demande, de l'envoi régulier dé l'annexa au Bulletin des Lois et Arrêtes, contre paiement, à la tin de chaque trimestre, de 4 Pfennig par feuille de chaque numéro. BRUSSEL. ni" «I. 17. APRIL 1915. INHA.LT: Verordnung. betr. Ausserkraftsetzen der Konigl. Verordnung vom 1. Mârz 1914, S. 429. — Bekauntmaehung, betr. Stellung von Unternehmungen unter Zwangsverwaltung und Ernennung von Zwangsverwaltern, S. 431 INHOTJD : Verordening betreffend liet intrekken van de Koninklijk verordening van 1 Maart 1914, bl. 429. — Bekendmaking betreffend het onder dwangbelieer plaatsen van ondernemingen en de benoeming van dwangbelieerders, bl. 430. SOMMAIRE : Arrêté concernant la suspension de l'arrêté royal du 1er mars 1914, p. 429. — Avis concernant la mise sous séquestre de certaines entreprises et la nomination de séquestres, p. 430. 4. - , . /-'ri 7 : • ■' " * V * * \ ♦ ' VERORDNUNG. Die Kônigliche Verordnung vom 1. Miirz 1914, betreffend das Brennen von Ziegelsteinen (Moniteur vom 11. Miirz 1914), wird fur die Dauer des Jahres 1915 ausser Kraft gesetzt. Brussel, den 14. Aprill915. Der Generalgouverneur in Belgien, Freiherr von Bissing, General oberst. VERORDENING. De Koninklijke verordening van 1 Maart 1914 betreffend het steenbakken (Staatsblad van 11 Maart 1914) houdt op gedurende heel liet jaar 1918 van kracht te zijn. Brussel, den 14" April 1915. Der Generalgouverneur in Belgien, Freiherr von Bissing, Generaloberst. ARRÊTÉ. L'arrêté royal du 1er mars 1914, concernant la cuisson des briques (Moniteur du 11 mars 1914), est suspendu pour toute la durée de l'année 1915. Bruxelles, le 14 avril 1915. Der Generalgouverneur in Belgien, Freiherr von Bissing, Generaloberst. i

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Brussel du 1914 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes