Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

663 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 06 Juin. Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België. Accès à 22 octobre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/ns0ks6kj8s/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

661 — Gesetz- und Verordnungsblatt -——fi Oitgegeven door de politieke ifdeeling bij den Generaalgou-rerneur in België. Gedrukt in de drukkerij van het Wet- en Verordeningsblad, Brussel, Leuvensche straat 40. Het Wet- en Verordeningsblad ts in België verkrijgbaar bij D. tjovengenoemde drukkerij, in "l Duitschland en in het onzijdige buitenland bij de Duitsclie post-kantoren tegen een kwartaal- — abonnement van 8,50 mark. En-kele nummers kosten 20 Pfennig r per stuk. De dooiioopende toe- . t tending van het bijblad tôt iiet in,' Wet- en Verordeningsblad kan 1 de voornoemde drukkerij tegen u.n de aan 't eiiule van elk kwartaal §|B le innen soin van 4 Pfennig per ®ul Vel van ieder nummer besteld fn worden. "e; % fur die okkupierten Gebiete Belgiens. Wet- en Verordeningsblad voor de bezelle slreken van België. Bulletin officiel des Lois et Arrêtés pour le territoire belge occupé. Herausgegeben von der Politischen Abteilung bei dem Generalgouverneur in Belgien. Gedruckt m der Druckerei des Gesetz- und Verordnungsblattes zu Brtlssel, Lowenerstrasse 40. Das Gesetz- und Verordnungsblatt kann inlielgien durch Uie genannte Druckerei, in Deutschland und un neutralen Ausland durci) diedeutschen Postanstalten fUr2,:>0 M. vierteljâlirlich regelmûs-sig bezogen werden. Die einzelne Nummer kostet 20 Pfennig. Die fortlaufende Zusendung des Beiblattes zum Gesetz- und Verordnungsblatt kann bei der genannten Druckerei gegen die a m Ende jeden Vierteijahres einzuzielienden Betruge von 4 Pfennig fur eiu Blatt der einzelnen Nummer beantragt sverden. Publié par le département poil-tique près le gouverneur général en Belgique; impriméàBruxellea dans l'imprimerie du Bulletin des Lois et Arrêtés, rue de Lou-vain 40. On peut s'abonner au Bulletin, en Belgique, à la susdite imprimerie, en Allemagne et dans les pays neutres, par l'iatermédiaire de l'administration des postes^ au prix de î,50 M. pour un abonnement trimestriel, rendu séparément le numéro ooûte20Pfennig. La susdite imprimerie se charge également, sur demande, de l'envoi régulier (lu l'annexa au Bulletin des Lois eT Arrêtés, contre paiement, à la lin de chaque trimestre, de 4 Pfennig par feuille de chaque numéro. BRUSSEL. 80. 6. JUNI 1915. INHALT : Bekanntmaclmng, betr. Neubesetzung der Dlrektion und des Ausschusses der Vorschusskasse beim Generalgouverneur in Belgien Infolge ihrer Angli^* derung als VorprUfungskommission an die Reichsentschàdigungskommission, S. 661. — Bekanntmachung, betr. Ernennung eines Zwangsverwalters, S. 662. INKOUD : Bekendmaking betreffende de wijziging in het Bestuur en in den Beheerraad van de voorschotkas'bij den Generaalgouverneur in Belgia tengevolge harer aansluiting bjj de Rijksvergoedingskommissie In den vorm eener vooronderzoekskommissie, bl. 661. — Bekendmaking betreffende de benoeming van een dwangbeheej'der, bl. 663. SOMMAIRE : Avis concernant certains changements dans la Direction et le Comité de la Caisse des Avances près le Gouverneur général en Belgique, par suite de son adjonction, à titre de commission préparatoire, à la Commission impériale pour le règlement des indemnités, p. 662. — Avis concernant la nomination d'un séquestre, p. 663. » 1. mkanntma chvng. Die durch Verordnung des Herrn Reichskanzlers vom 25. April 1915 erfolgte Einsetzung einer Reichsentschàdigungskommission mit dem Sitz in Berlin hat es angezeigt erscheinen lassen, die durch meine Verordnung vom 2. April 1915 eingesetzte Vorschusskasse beim Generalgouverneur in Belgien der Reichsentschàdigungskommission in der Stellung einer Vorprùfungskommission anzugliedern. Meine Verordnung vom 2. April 1915 bleibt hierdurch unberiihrt. Indessen ist eine Neubesetzung der pirektion und des Ausschusses erforderlich geworden. Die Direktion besteht nunmehr aus den Herren : \. Kaiserlichem Generalkommissar fur die Banken in Belgien Geheimem Oberlînanzrat Dr. von Lumm, Brussel, 2. Prâsidenten der Reichsentschàdigungskommission Geheimem Justizrat Dr. Hiekmann, Berlin, 3. Bankdirektor Dr. Schacht, Brussel ; der Ausschuss aus den Herren : 1. Prâsidenten der Reichsentschàdigungskommission Geheimem Justizrat Dr. Hiekmann, Berlin, 2. Landgerichtsdirektor Dr. Ritter aus Hamburg, z. ix. Berlin, ordentlichem Mitglied der Reichsentschàdigungskommission, 3. Erstem Staatsanwalt Dr. Schwedersky, Brussel, 4. Kammergerichtsrat Dr. Kônigsberger, Brussel, 5. Bankdirektor Dr. Beheim-Schwarzbach, Briissel, zu 3 — 5 stellvertretenden Mitgliedern der Reichsentschàdigungskommission. Briissel, den 22. Mai 1915. Der Generalgouverneur in Belgien, Freiherr von Bjssing, Generaloberst. bekendmaking. De door verordening van den Heer Reichskanzler van 25" April 1915 benoemde Rijksvergoedingskommissie met Berlijn tôt zetelplaals heeft het laten gepast voorkomen, de door mijne verordening van 2" April 1915 ingerichte voorschotkas bij den Generaalgouverneur in België bij de Rijksvergoedingskommissie in den vorm eener vooronderzoekskommissie aan te sluiten. Mevne verordening van 2n April 1915 blijft hierbij in haar geheel bestaan. Intusschen bleek het noodig het bestuur en den beheerraad te vernieuwen. <

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Brussel du 1914 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes