Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

195 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 01 Mars. Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België. Accès à 06 juin 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/n00zp3xb6q/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

- 1601 Gesetz- und Verordnungsblatt Oit^egeven door de politieke aldeeling bij den Generaalgou-rerueur in België. Gedrukt in de irukkerij van het VVet- en Veror-•ieningsblad. Brussel. Leuvenscbe itraat 40. Het Wei- en Verordeningsblad * in België verkrijgbaar bij bovmgenoemde drukkerij, in Duitschland en in het onzijdige fcuiteniand bij de Duitsche post-kantoren tegen een kwartaal-abonnement van 2.50 mark. En-kele nummers kosten 20 Pfennig per stuk. De doorloopende loe-iending van het bijblad tôt het Wct- en Verordeningsblad kan Je voornoemde drukkerij tegen ie aan 'teinde van eik kwartaal te innen soin van < Pfennig per »el van ieder nummer besteld worden. I rfflr die okkupierten Gebiste Belgiens. i- ■ Wet- en Verordeningsbiad voor de bezette strekeu van Bclgiè. d i Bulletin officiel des Lois et Arrêtés pour le territoire belge eccopé. y Herausgegeben von der Politischen Abteilung bei dem Generalgouverneur In Belgien. Gedruckt t in der Druckerei des Geseu- und Verordnungsblattes zu Brtlssei. Lowenerstrasse 40. 3 Das Gesetz- und Verordnungsblatt kann in lielgien durch die genannte Druckerei, in Deutschland , und îm neutralen Ausiand durch die deutschen Pojtiinstalten fur 2,50 M. viertcljâhrlich regelmâs-j sigr bezogen werden. Die einzeine Nummer koatet 21' Pfennig Oie fortlaufende Zusendung dos r Beiblattes zum Gesetz- und Verordnungsblatt kann bei der genannten Druckerei gegen die am j Ende jeden vierteUahres einzuziehenden Uetrage von t Pfennig far etn Blatt der einzelnen Nummer beantragt werden. Publié par le département politique près le gouverneur général en Belgique; imprime âBruxelle» dans l'imprimerie du Bulletin des Lois et Arrêté», rue de lou-vain 40. On peut s'abonner au Bulletin, en Belgique, à la susdite imprimerie, en Allemagne et dans les pays neutres, par i'intermédiaira de l'administration des postes, au prix de 2,50 M. pour un abonnement trimestriel, vendu sepa-rement le numéro coûte20Pfennig. La susdite imprimerie se charge également, sur demande, de l'envoi régulier de l'annexe au Bulletin des Lois et Arrêtés, contre paiement, à la (in de chaque trimestre, de 4 Pfennig par feuille de chaque numéro. vôrdën. | beantragt «rerdeo. j Par teuuie ae enaque numéro. BRUSSEL. K° 183. 1. MÂRZ 1916. INEA.LT : Verordnung, betr. den Ilandel mit Rindvieh und Schweinen, S. 1661. — Verordnung, betr. Abiinderung und Ergânzung der Verordnung vom 19. 12.1915 Uber die Kegelung des Verkehrs mit Sehlachtschweinen und Seliweinefleisch, S. 1662. INHOTJD : Verordening betreffend den liandel in rundvee en varkens, bl. 1661. — Verordening houdende wij/.iging en aanvulling der Verordening van 19 Decem ber 1915 betreffend de regeling van den verkoop van slachtzwijnen en zwUnenvleesoli, bl. 1663. SOMMAIRE : Arrêté concernant le commerce des bœufs et des porcs, p. 1662. — Arrêté modifiant et complétant l'arrêté du 19 décembre 1913 réglant les ventes de porcs de boucherie et de viande de porc, p. 1664. i. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii: iiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiii _J 8,1 ■ I VERORDNUNG, betreffend den Handel mit Rindvieh und Scliweinen. Artikel 1. Den Handel mit Rindvieh und Schweinen diirfen vom 4. Mârz 1916 ab nur solehe Personen ausiiben, die 1) vor dem 1. August 191 sich gewerbsmâssig mit dem An- und Verkauf von Rindvieh und Schweinen befasst haben, sowie zur Gewerbesteuer veranlagt sine und die 2) von den Zivilkommissaren bei den Kreischefs einen Erlaubnisschein zur Fortsetzung des gewerbsmâssigen Handels m Rindvieh und Schweinen erhalten haben. \ Zustândig zur Ausfertigung des Erlaubnisscheines ist der Zivilkommissar desjenigen Kreises, in dem sich die gewerbliche Nieclei lassung des Handlers befindet. Die Erlaubnis ermâchtigt zum Handel mit Rindvieh und Schweinen innerhalb der Provinz, in der sich die gewerbliche Niedei lassung des Handlers befindet. Der Verwaltungschef bei dem Generalgouverneur in Belgien ist ermâchtigt, die Ausdehnung des Haï delsbetriebes einzelner Hàndler iiber diese Provinz hinaus zu gestatten. Artikel 2. Zuwiderhandlungen gegen die vorstehenden Bestimmungen werden mit Haft oder Gefângnis bis zu einem Jahr oder mit Geldstral bis zu M 10 000.— bestraft. Auf beide Strafarten kann nebeneinander erkannt werden. Ausserdem kann die Einziehung der Ware ausgesprochen werden. Artikel 3. Zustândig sind die deutschen Militâr-Gerichte. Briissel, den 22. Februar 1916. Der Generalgouverneur in Belgien, Freiherr von Bissing, C. C. VII 2246. Generaloberst. VERORDENING betreffend den handel in riindveè en varkens. Art. 1. Handel in rundvee en varkens mogen van af 1" Maart 1916 alleen zulke personen drijven, 1) die voor den ln Augustus 1914 als kooplieden rundvee en varkens aan- en verkochten eu als dusdanig paient betalen en 2) die van de burgerlijke kommissarissen bij de « Kreis-chefs » een toelatingsbewijs tôt het voortzetteu van den handei in rundyee on varkens Mofilcn tiebben,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Brussel du 1914 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes