Votre recherche * a donné 1941 résultats

a-z index des titres
  • Financieel-economische pers

Filtres

Sujet

Reading historical newspapers critically

Newspapers are an accessible source for studying different aspects of The First World War. But just as with other historical sources, the information in newspapers has to be critically examined. This is true of both the texts and the photos and illustrations.   The critical examination of sources is known by historians as ...

Die Welt an der Front

Der Erste Weltkrieg wurde vor allem in Europa ausgefochten, aber aus der ganzen Welt kamen Soldaten und Arbeiter hier hin, um zu kämpfen und für die unterschiedlichen Armeen zu arbeiten.    Schon früh im Krieg setzen die europäischen Großmächte ihre kolonialen Truppen ein, um die eigene Armee aufzufüllen. Die Britten hatten ...

Durch Belgien nach Paris: Der deutsche Einmarsch in Belgien

Nach dem Anschlag auf den österreichischen Thronfolger im Juni 1914 nahmen die Spannungen zwischen den europäischen Großmächten schnell zu. Die Belgier machten sich eher weniger Sorgen: Das Land war neutral und musste somit nicht befürchten in einen eventuellen Konflikt hineingezogen zu werden. Aber sie hatten nicht mit dem deutschen ...

Eine Armee von Arbeitslosen? Die Zwangsarbeit

In dem Maße in dem der Krieg andauerte, geriet die deutsche Wirtschaft unter Druck. Zur gleichen Zeit lag die Wirtschaft im besetzten Belgien so gut wie brach, wodurch hier enorm viele Menschen arbeitslos waren. Die deutschen Machthaber sahen in den belgischen Arbeitslosen eine Möglichkeit,  ihre Kriegswirtschaft am Laufen zu ...

Historische kranten kritisch lezen

Kranten zijn een toegankelijke bron om verschillende aspecten van de Eerste Wereldoorlog te bestuderen. Maar net als bij andere historische bronnen, moet de informatie uit kranten kritisch tegen het licht worden gehouden. Dat geldt zowel voor de teksten als voor de foto’s en illustraties.   Het kritisch tegen het licht houden van ...

Een leger van werklozen? De verplichte tewerkstelling

Naarmate de oorlog langer duurde, kwam de Duitse economie handen tekort. Tegelijkertijd lag de economie in het bezette België zo goed als stil waardoor er enorm veel werklozen waren. Het Duitse opperbevel liet haar oog vallen op die Belgische werklozen om haar oorlogseconomie draaiende te houden.   Aanvankelijk probeerden de Duitsers de ...

De wereld aan het front

De Eerste Wereldoorlog werd vooral in Europa uitgevochten, maar van over de hele wereld kwamen soldaten en arbeiders naar hier om te strijden en voor de verschillende legers te werken.   Al vroeg in de oorlog zetten de Europese grootmachten hun koloniale troepen in om het eigen leger aan te vullen. De Britten hadden onder meer Indische, ...

Door België naar Parijs, de Duitse inval in België

Na de aanslag op de Oostenrijkse troonopvolger in juni 1914 liepen de spanningen tussen de Europese grootmachten snel op. De Belgen maakten zich echter niet al te veel zorgen:  het land was neutraal en hoefde dus niet te vrezen om betrokken te raken in een eventueel conflict. Maar dat was zonder het Duitse von Schlieffenplan gerekend, een ...

(G)een nieuwe rol voor de vrouw

In Groot-Brittannië slorpte het leger tijdens de Eerste Wereldoorlog een belangrijk deel van de mannelijke arbeidskrachten op. Vaak werd hun arbeid in de fabriek of op het veld tijdelijk overgenomen door vrouwen. Die inzet van vrouwen had echter weinig impact op hun naoorlogse rol. In België was de omvang van de tewerkstelling van vrouwen in de ...

11.11, 11u, de wapenstilstand

Begin november 1918 kwam een delegatie van de geallieerden en een afvaardiging van de nieuwe Duitse regering bijeen om een wapenstilstand voor te bereiden. De onderhandelingen werden gevoerd in een treinstel in het bos van Compiègne, aan de geallieerde zijde van het front. Veel ruimte om te onderhandelen hadden de Duitsers echter niet. Hun ...

A new role for women?

In Great Britain, the army swallowed up an important part of the male workforce during The First World War. Women often took over their work in the factories, or in the fields, temporarily. However, the efforts of women had little impact on their post-war role. In Belgium, the scope of the employment of women in the war industry, and in the ...

Through Belgium to Paris: the German invasion of Belgium

In the wake of the attack on the Austrian heir in June 1914, tensions between the European great powers escalated rapidly. However, the Belgians were not all that concerned: their country was neutral and so did not have to be afraid of becoming involved in a potential conflict. But this was without taking account of the German Schlieffen Plan, a ...

Pages