Votre recherche * a donné 191 résultats

a-z index des titres
  • Stavele

Filtres

Dixmude en omstreken, op het vreemde

DIXMUDE en omstrekesi, op Sist vreesrasie VERSCHÎjNENDE ALLE MAANDE Inschrijvingsprijs per jaar : Voor België en Frankrijk : 2,00 frs. Buiten België en Frankrijk : 2,50 frs. UW VALLEN DIXMUDE WAS GROOT. KLEINE STAD IN DE WEIDEN, HEEL HET LAND GOLD UW LIJDEN ; HET BLEEF VRIJ DOOR WW DOOD. C. V. Ailes worde gezonden naar : E. H. Joseph Van ...

Willebroeck aan 't front

NUMMER 8. Toegelaten door de Censuur ar " Y" S^' ^«Sï Bestuurder: FRANS AMEL1NCKX, Korporaal, Z 40, Ie Cie. .r;^^'^--rtnr t~-t-ti "-i r- ■"- -»■ i11 i ri —r—1 - r r r i NIEUWJAAR Een vierdemaal reeds vindt Nieuwjaar ons aan den Yzer, die bloedige schans die ons a.scheidt van ouders, vrouw, kinderen, bloed-verwanten en ...

Hobooksch frontblaadje

...

Kortrijks oorlogsblad

Nummer 4. MET DK T0ELATING DER MILITAIRE (WERHÊID October 1917. KORTRIJKS OORLOGSBLAD HEIL ZAL UIT LIJOEN GROEIEN w v-~ i — VAN T MOE GEMARTELD LAND ! Ailes wat uilgave en opstel betré.ft sture men aan korporaal Jet' Van de Kerekhove, I) 18, Ie K". Voor nadére inliehtingen sehrijve men aan soldaat Arlhur Van den Brotieke, 1) 1, 9e ...

De Bilsenaar

Nummer 2 A V V K V OOGSTMAAND 1918. DE BILSENAAR — Kosteloos gouw- en frontblad voor de soldaten van 7 Kanton BILSEN. — — Met de efoedkeurinef cier Kriiefsoverheicl — N° io55l 19/7/18. Bestuurder : A. HANSSiïN, Aalmoezenier, Z 290, I Bat0". Briefwisselaars: J. Simoens, Serg., Z 39, 8- Kie. (Bilsen).— J. Hensen, Z 284,60e Batt. ...

Dixmude en omstreken, op het vreemde

fï- TWEEDE JA\RG\N j N" 1 | Toegelaten door Je censuur N 18 — 5 Jan. 1918. NIEUWJAARMAAND 1918 en omstreken, 053 liet vreemde VERSCHIJNENDE ALS 'T PAST. Inschrijvingsprijs per jaar : Vopr België en Frankrijk : 3,00 frs. Buiten deze landen: het port erbij. UW VALLEN DIXMUDE WAS GROOT. KLEINE STAD IN DE WF.IDEN, HEEL HET LAND GpLD UW LIJDEN ...

Dixmude en omstreken, op het vreemde

DIXMUDE ' " en omstreken, op liet vreemde VERSCHIJNENDE ALLE MAANDE Inschrijvingsprijs per jaar : Voor België en Frankrijk : 2,00 frs. Buiten België en Frankrijk : 2,50 frs. UW VALLEN DIXMUDE WAS G ROOT. KLEINE STAD IN DE WEIDEN, HEEL HET LAND GOLD UW LIJDEN ; HET BLEEF VRIJ DOOR UW DOOD. C. V. Ailes worde gezonden naar : E. H. Joseph Van ...

Sint-Rombouts

Nummer 4 November 1916 SINT-ROMBOUTS Ifadbîad voop studenten en oud-studentsn van S^Romboutscollege te P^lechelsn. Sint-Rombouîs, wees nu fier op uwe zonen Die vrij en vrank de gansche wereid toonen Wat christendeugd en heldenmoed vermag. Verspreid door = E. ff. ISoon, aalmoe^enier 13. 63 en E. ff Selpaire, aalmoe^enier, •f+ôpifal Militaire ...

Willebroeck aan 't front

NUMMER $.10 Toegelaten door de Censuur Willebroeck aan't front Bestuurder: FRANS AIEL1NCKX, Sergent, Z40, 1-C1'. Bij Winternachten op lit» Yser WÉMsdie blik in 't verleden De sneeuw is sedert middag zonder op-houden gevallen, doch 't is aan 't opklaren. Nu vriest let en de nedergestorte sneeuw kraakt onder de voeten. «'t Is kalm vannacht hé ! ...

Kortrijks oorlogsblad

Nummer MFT TOFI ATINP. nFP tfRïirïSnVF R H FIT t — : i A KORTRIJKS OORLOGSBLAD Heil zal uit lijden groeien.. ....van 't moe gemarteld land ] »ls 't l^an ! j Ailes wat uitgave en opstel betreft sture men aaii □ □ □ Voor nadere inlichtingen schrijve men aan soldaat Arthur Van den Broucke, Z 292, Staf III B. □ □ □ ZALIG NIEUWJAAR ...

Sint-Rombouts

Nummer 5-6. nanomhon 1 01 fi - .Tarmsir>i 1Q17. SINT-ROMBOUTS IVIflflnHhlfld unnn stnrifintfin p.n nnd-stiirifintfin van ^-Rnmhniifsnnllfiirp tfi WlfiRhfilfin Sint-Rombouts, wees nu fier op uwe zonen Die vrij en vrank de gansche wereld toonen Wat christendeugd en heldenmoed vermag. Verspreid door *• E. ft. tôoon, aalmoeçjemer Ci. 104 en t. ...

Pages