Votre recherche * a donné 33 résultats

a-z index des titres
  • Temse

Filtres

Onze Temschenaars

Nummer 2. — Paasclinummer ■ Aoril 1917. Gecensureerd, te Cherbourg. — ONZE TEMSCHENAARS - Prijs : KOSTELOOS Paar de « cliché » met de pentee-keningen die dienen moet voor hoofdti-tel nog niet is toegekomen, verschijnen wij met zelfde opschrift a là nr éen. Het zal dus zijn voor ons nr 9 Voor nieuws?ondersteuning,inlichtingen en nummers ...

Onze Temschenaars

Nummer 14. (Met toelating der krijgsoverheid) Mei-Juni 1918. ONZE Temschenaars — UITGEVERS : CL. DE LANDTSHEER en Octaaf BULTERYS — a) de soldaten wenden zich tôt Octaaf BULTERYS, Sergent, S.A. B. M., Le Havre. b)de vluchtelingen : tôt Cl. DE LANDTSHEER, soldaat, Z. 258 — 3° Kie, Veldleger. • (Onze Temschenaars in Holland : tôt AUG. ...

Onze Temschenaars

— UITGEVERS : CL. DE LANDTSHEER en Octaaf BULTERYS — a) de soldaten op en achter 't front wenden zich : tôt Ocfaaf BULTERYS, Sergent, D 91, 7 Gie — Belgisch Yeldleger ; b) de vluchtelingeri en krijgsgevangenen : tôt Cl. DE LANDTSHEER, Belgisch soldaat, 37, rue Amiral d'Aboville, Gherbourg. (Onze Temschenaars in Holland : tôt AUG. BRYS, ...

Onze Temschenaars

Nummer 14. (Met toelating der krijgsoverheid) Mei-Juni 1918. — Prijs : KOSTELOOS. Onze Temschenaars — UITGEVERS : CL. DE LANDTSHEER en Octaaf BULTERYS — a) de soldaten wenden zich : tôt Octaaf BULTERYS, Sergent, S.A. B. M., Le Havre. b)de vluchtelingen : tôt Cl. DE LANDTSHEER, soidaat, Z. 258 — 3e Kie, Veldleger. (Onze Temschenaars in ...

Onze Temschenaars

Nummer 18. Met toelating der krijgsoverheid) Januari 1919 PRIJS : voor Burgers fr. 0,25 Yoor Soldaten, KOSTELOOS. Onze Temschenaars - UITGEVERS : CL. DE LANDTSHEER en Oktaaf BULTERYS - a) de soldaten weadeo zieh tôt : Oktaaf BULTERYS, sergent, C. B, M. H. Le Havre. bj de vlncbtelingen tôt : CL. DE LANDTSHEER, Z 215, Veldleger. c) onze ...

De Schelde: nieuws- en aankondigingsblad van Temsche

iï'u Zaterdag 10 Januari 1914 ABONNEMENTSPRIJS Voor Temsche 1rs. 3. — .Voor België t'rs. 3,50 Voor't Buitenland, mits opleg der verzendingskosten Alle inschrijvingen eindigen met 31 December Men schrijft in op ai de Postbureelen des Rijks, bij de Briefdragers, en bij den Drukker-Uitgever Ed. DE LANDTSHEER, Oeverstraat, 17, Ternscne. N' 2 ...

Onze Temschenaars

Nummer 8. fMet toelatine der kriissoverheicT Oktober 1917 — Prijs : KOSTELOOS. Onze Temschenaars — UITGEYERS : CL. DE LANDTSHEER en Octaaf BULTERYS — a) de soldaten op en achter 't front wenden zich : tôt Octaaf BULTERYS, Sergent, D 91; 7 G[ — Belgisch Yeldleger • b) de vïuchtelingén en krijgsgevangenen : tôt Cl. DE LANDTSHEER, ...

Onze Temschenaars

Nummer 8. (Met toelating der krijgsoverheid) Oktober 1917. — Prijs : KOSTELOOS. Onze Temschenaars — UITGEVERS : CL. DE LANDTSHEER en Octaaf BULTERYS — * a) de soldaten op en achter 't front wenden zich : tôt Octaaf BULTERYS, Sergent, D 91, 7 Cie - Belgisch Yeldleger ; b) de vluchteUngen en krijgsgevangenen : tôt Cl. DE LANDTSHEER, Belgisch ...

Onze Temschenaars

— UITGEVERS : GL. DE LANDTSHEER en Octaaf BULTERYS — a) de soldaten op en achter 't front wenden zich : tôt Octaaf BULTERYS, Sergent, H. M pour Convalescents Belges, Villa St-Jean, Cannes (A.-M.); b) de vluchtelingen : tôt Cl. DE LANDTSHEER, soldaat, G, I. nr 5, 2* Kie, Kamp van Auvours (Sarthe). (Onze Temschenaars in Holland : tôt AUG. ...

Pages