Votre recherche * a donné 123 résultats

a-z index des titres
  • Veurne

Filtres

Tusschen Brussel en Leuven

Oplage : i.25c Door de' Krijgsoverheid nagezien D. 517. i3-8-1917 Nr 6. Oogst 191.7. Tusschen Brussel en Leven. Onze Vaderen waren vrïj U, zonen van cms Brabant, ende vrij ook blijven wij ! U binde een echte vriendenband ! Opstel en Beheet : V. Vangramberen, D. 128. 2e groep. Om een aantctl redenen, waarover onnoodig hier uit te wijden, is het ...

Onder ons: oudleerlingen van Onze Lieve Vrouw College Antwerpen = Entre...

GOEDGFKEURD DOOR DE MILITAIRE OV RHEID TWEEDE JAAR. N* 1 — KEBSTM1S 1917. ENTRE NOUS. ONDER ONS Bulletin des anciens Elèves du Collège N.-D. d'Anvers. Oorlogsblad der oud-lcerlingen van het O.L.V. Collège, Anlwerpen. Directeur : François RAEDEMAEKER. Brancardier I) 225 6e C'c. Maria Mater gratta* Tu nos »b hoste proteg». Aan al zyn lezers ...

"De dorpsklok: frontblad verschijnende voor de soldaten van Meulebeke,...

...

"De dorpsklok: frontblad verschijnende voor de soldaten van Meulebeke,...

...

De Rupelgalm

Door de censuur toegelaten. Nr 9 DE RUPELGALM LE VEN IS STRE VEN OPSTELRAAD : E. H. A. YanLinden, aalm. — E. H. C. De Neubourg, aalm., 1JJ/D. 174, Boom.— O/Luitenarit Rombouts, J., D. 40, Rumpst. — C. Van der Plancken, C. 1. nr 3, 5e Cie, St-Lô (Manche), Terhagen. Briefwisselaars : Voor Heytidonck : H. Fouquet-, 9e Cie, C. 143. — Voor ...

Ons frontblad

Nummer 2 1 April iqi7. Vaandrigs vallen : Vaandels nooit ! Quantum potes, tcintum aude ! Ons FRONT-BLAD S1 IGNACE : ANTWERPEN Organe des Anciens et des Étudiants de l'École Supérieure de Commerce et de Finance, S'. Ignace, Anvers Mededeelingen te bestelleu : ( A11g.De Bruyn : aiim.milit. C. 2jo r gr. E. M. . . \ Pierre Brusseleers : adf. G. ...

Onder ons: oudleerlingen van Onze Lieve Vrouw College Antwerpen = Entre...

ENTRE NOUS. OHDER ONS Bulletin des anciens Elèves du Collège N.-D. d'Anvers. Oorlogsblad der oud-leerlirigen van het O.L.V. Collège, Antwerpen, Directeur : François RAËDEMAEKER. Brancardier D. 225 6* Cic. — Maria Mater gratta* Tu nos ab hoste proteg*. 1er ein zalig n Tytfclegippï in een e, ook orijftr: dezen glorie^yoor God bsplfcn fo/âe ...

Onder ons: oudleerlingen van Onze Lieve Vrouw College Antwerpen = Entre...

...

Onder ons: oudleerlingen van Onze Lieve Vrouw College Antwerpen = Entre...

N° 8. i Mars 1Q17--1 Maart IQI7. Entre Nous Onder Ons Anciens élèves du Collège N. D. cTAnvers. Oud-leerlingen van het O. L. V. Gollege Antwerpen. DOOD vaa P. Oscar Erkens S. J. Brankardier. Den 3 Februari 1917 overleed de ^ffll^E. P. Oscar Erkens S. J., b:ankar-if dier bij 't Ie jageis te v jet. Bij was E 's morgens naar een voorpost gegaan U ...

Onder ons: oudleerlingen van Onze Lieve Vrouw College Antwerpen = Entre...

Goedgekeuid doorde Militaiie Overheid. Derde Jaar. — n° 23. — December igi8. ENTRE NOUS.-ONDER ONS. Bulletin des anciens Élèves du Collège Notre-Dame, d'Anvers Oorlogsblad der Cud-Leerlingen van het O. L. V. College, Antwerpen. Aile mededeelingen te zenden naar ; F. DE RAEDEMAEKER Krijyshospitaal, Marialei, Antwerpen. Maria Mater gratiae ...

Stem uit Gheel

... .^, - r - |fTa-Tm -1 r <H|MHaM>BwaaaH|aaB ZONOAG 3 0ECEM6CR 1916 Nr 7 STEM UIT GHEEL Stîchter en Besfiuurder «V. VKJlWEliJKMS aalm. B 89 «fe M. GII.IS B 270. 3' gr. VERSCHIJIVENDE ALLE MA ANDEN DRUKKERIi DE KINDER8 BONHOMME, Nieupoortstraaï, 10, Veurne. MaMiMuatc rw ■■■iwiMMnw——————— Qn&e {fiartelaaFf. Weel ...

Onder ons: oudleerlingen van Onze Lieve Vrouw College Antwerpen = Entre...

ENTRE NOUS. ONDER ONS. Bulletin des anciens Elèves Oorlogsblad der oud-leerlingen du Collège N.-D. d'Anvers. van het O.L.V. College, Antwerpen. Directeur : Fraçois DE RAEDEMAEKER. *»ria Mater j Brancardier Z. 190 6e C". Tu nos *b hoste prot.o$>a À HET EZELSBRUGGESKE. Over eenige dagen, by een regenachtig we-<ler, verveelde ik my in ...

Pages