De telegraaf: sportwereld

168331 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 13 August. De telegraaf: sportwereld. Konsultiert 24 Juni 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/kp7tm72z6m/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

DONDERDAG 13 AUGUSTUS 1914 .TWEEDE JAARGANG. — N. 301 g-i—«-"i■ ■■' Pe Oorl • ie ENE GROOTE VERAtöERING ROND TH ZOU DE OORLOG SOMS EB|E ANDERE WENDING NE1VSE e vijand bombardeer de forten van-fik == Beschieting der De Duitsciiers moeten achteikttrekken nabij Sint-Truiden. ittiMRpeti voort te zetten* HET OORLOGSPLAN DER DUITSCHERS (Ten einde ons een juist gedacht te voimen van den toestand, zullen we eens ziel wat de Duitscher beraamd, en wat hij reels verwezentlijkte, om te besluiten waar hij henen wilt. Wat beraamde de Duitscher? — Laat het hem zelf zeggen: < Onze troepen moeten zoodanig samen • getrokken worden, dat wij, op het beslissend oogenblik, met den slag in 't ge- lidstaan. ) Het zal ons teenemaal onmogelijk zijn dij gTOote massa soldaten, waarover Duitschland beschikt, degelijk te ontplooien, op die korte afstand en strepe gr>nd die ligt, tusschen Belfort en Long-wijWat staat er ons te doen? Eene uitkemst te zoeken langs Luxemburg en België, en zoo gauw mogelijk Parijs Ie bereiken )>. Is dat plan gevolgd geworden, of Deter grzegd, hebben de uitslagen aan de verwichtrngen beantwoord? Volstrekt niets, want volgens de berekening moesten ze den derden dag der werkingen reeds in Frankrijk zijn. We zijn nu al negen dagen ver, en zijn nos: maar te Thienen. Wat meer is, alles schijnt aan te duiden dat ze van langs om trager vooruit komen. Luistert maar WAT HET MINISTERIE ZEGT over den toestand, Dinsdag namiddag :

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Zufügen an Sammlung