De telegraaf: sportwereld

168259 0
09 August 1914
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 09 August. De telegraaf: sportwereld. Konsultiert 21 Juni 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/0v89g5h55s/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

rWÊEÔE JAARGANG.-— W-"«9T, ZT -O Beekstraat, 3 BRUSSEL SPORTWERELD !^_ T35LISPHOON B 7061 A 4&&5 A Ö076 , ZONÖAG, 9 AUGUSTUS 1514. De Européenne h e Alles staat go voor De staat van beleg m gansch het !and Het Ministerie is terughoudend in zijne verklaringen Door den wapenstilstand is geen nieuws van het Oorlogsveld. -- Hulde aan ons leger. Heel de vreemde pers verkondigt zijn lof ! Groote gebeurtenissen staan vo DE TOESTAND flebeurtenwsen vas den dag s België in staat van beleg Een bericht is Zaterdag morgen in het Staatsblad verschenen, waardoor in gansch de Staat van beleg is uitgeroepen. Maatregelen tegen de Duitschers Er is besloten dat men niet de DuStschers uit het land zal drijven. Evenwel worden strenge maatregeien genomen tegen dezen die zich aan cenig misgrijp mochten leveren. ALLES GAAT GOED Er was Zaterdag voormiddag in het Ministerie geen nieuws van het oorlogsveld te krijgen. Alleen verzekert men dan ALLES HEEL COED STAAT. Men zal die terughoudendheid begrijpen, wanneer men weet dat de oogenbük van het samenwerken van de Belgische en Fransche legers daar is. Frankrijk dekoreert de Stad Luik President Poincaré, der Fransche Republiek, heeft Z. M. den Koning der Belgen verwittigd dat de Fransche Regeerl ig de koene stad Luik gwfekereerd heeft met bet EerelegSoen, aldus hulde brengend aan hare dappere verdedigers en aan gansch hst Belgisch leger, « met hetwelk het Fransche leger sedert dezen morgen zijn bloed vergiet cp het siagveld. » (Verzonden uit Parijs VrSjdag namicTdag, om 4 u. 40 m.). Oostenrijk verklaart den Oorlog aan Rusland Donderdag heeft Oostenrijk den oorlog aan Rusland verklaard, als bondgenoot van Duitschland. Twaalf uren vôôr dat de tijd, gestel i voor de oorlogsverklaring verstreken was. onenden de Oostenrijkers reeds het vuur op een Russischen voorpost. MEN KONDIGT AAN RUSLAND MAC STEUN MAKEN OP DE WELWILLENDE HOUDING VAN TURKIJE. Montenegro in oorlog met Oostenrijk De Montenegiijnsche Regeering heeft Oostenrijk verwittigd dat het zich met dat land als in oorlog zijnde aanziet. Waarlijk, het wordt een echte Europeesohe krijg! ZEVEN DUITSCHE REGIMENTEN RUITERIJ IN DE PAN GEHAKT Het feit wordt bevestigd dat Vrijdag morgen eene vliegende brigade van generaal Leman zeven Duitsche regimenten ruiterij, welk de Maas waren overgestoken bewoorden Luik, heeft in de pan gehakt. Na een lang geweervuur, hebben onze ruiters de Pruisen moedig gechar geerd. Talrijke vijanden werden krijgsgevangen genomer. De Fransche hulp bedraagt 165.000 man De

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Zufügen an Sammlung