De Vlaamsche wachter

388 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 01 April. De Vlaamsche wachter. Konsultiert 26 Mai 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/1n7xk85b66/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

April 1917. N° 7. DE VLAAMSGHE WAGHTER Den Vaderlant ghetrouwe BlIJF ick tot inden doot. Den vrede om den vrede, den vrede ten allen prijze willen, is laf en goddeloos ; wij mogen niet met gelijkmoedige onverschilligheid aanvaarden het recht en het onrecht, de waarheid en de leugen ; het onrecht moet gewroken, de wanorde hersteld worden, de waarheid zegevieren! Kardinaal Mercier. BEZIET ZE...!!! Waarom we deze portretten geven ? Gelijk men platen uitgeeft van het kwaad geld, om de menschen op hunne hoede te doen zijn. Vlamingen, ontvangt ze niet : ze zijn niet gangbaar ! Gelijk de politie portretten uitgeeft van misdadigers die haar ontsnapt zijn. Vlamingen, let er op, en wijst ze met den vinger aan ! Kunt ge u veronderstellen. dat dit onze ministers zijn? ons parlement? onze gezanten bij de bevriende mogendheden ? 't Is om zich dood te lachen als de zaak niet zoo akelig was. Zoo 'n uitschot van het revolutionair gemaskerd bal van 4 Februari ! Afgevaardigden van 250 avonturiers zonder naam ! Zeven clowns uit den circus van den keizerlijken kommediant, dat wil serieus genomen worden door de ware Vlamingen ! ? Zo-ot ! !

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Vlaamsche wachter gehört zu der Kategorie Clandestiene pers, veröffentlicht in S.l. von 1917 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume