Ons Vlaanderen

1537 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 07 Januar. Ons Vlaanderen. Konsultiert 13 Juni 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/h98z893k8z/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

O N S Door Eendracht Sterkl VERSCHIJNT ELKEN ZATERDAG Lis'er Dood dan Duitsch! Inschrij vingsprijs : Voor Frankrijk i per jaar 4 25 ft- per zes maand 2.25 » Buiten Frankrijk : per jaar 6.00 » f Bureelen d*r Redactie : te Gent : 24, Wellinckstraat. — te Parijs : 181, rue de Charonne Aankondigingen : Tien fraiï per 4 Regels. Zieli winden tôt Ons VLAANDEREN. AliPNHK VOOR HET JflflR 0. H- 1917 JANUARI Maandag 1 Besnydenis Dinsdag 2 H. Basilius Woensd. 3 II" Genoveva Donderd. 4 II. Rigobert Vrijdag 5 ]1. Sinieon Zaterdag (i Drij Koningen Zondag 7 H. Theâtus Maamlag 8 H. Lucianus V. M. Dinsdag 9 H. Julianus Woensd. 10 H. Paulus, erem. Donderd. 11 II. Ilyginus Vrijdag 12 II. Frt'jus Zaterdag 13 Doop van O. L. II. Zondag 14 II. Ililarius Maandag 15 II. Maur Dinsdag 10 II. Fulgentius L. K. Woensd. 17 11. Antonius, erem. Donderd '18 Sloel van s. Pieter Vrijdag 19 H. Sulpicius Zaterdag 20 H. Sébastian us Zondag 21 H° Agnes Maandag 22 11. Vincentius Dinsdag 23 II. Fabianus N. M. Woensd. 24 II. Timotheus Uonderd. 25 S. Paulus Bekeering Vrijdag 26 H" Paula m. Za'erdag 27 H. Joannes Chr. Zondag 28 II. Gharleinagne Maandag 29 II. Franciscus S. Dinsdag 30 H" Batliildis E. K. Woensd. 31 H. Petrus Nol. ALBERT I, Koning der Belgen, in de Loopgraven van den Yzer FEBRUARI Donderd. 1 H. Ignatius Vrijdag 2 Lichlmis Zaterdag 3 II, Blasiu* Zondag 4 Septuagesima Maandag 5 11° Agatha Dinsdag (i II. Amandus Woensd. 7 11" Dorotliea V M Donderd. 8 II Joannes \(. Vrijdag 9 11' Appolonia Znti-rdag 10 H* Scolastio.i Zondag II Sexagesima Maandag 12 II* Eulalia Dinsdag 13 11. L"sinins Woensd. l'i II Valentinus Donderd. 15 H. Faustinus L. K. Vrijdag 10 II' Jnliana Zaterdag 17 IL Sjlvinus Zondag 18 Quinquagesima Maandag 19 II Gabinus Dinsdag 20 11. Sjlvanus Woensd, 21 Aschëwoensdag N. M. Donderd. 22 11. Maximns Vrijdag 23 11. Paseasius Zaterdag 24 II. Matliias Zondag 25 Quadragesima Maandag 20 11. Nestor Dinsdag 27 11* Honorine Woensd. 28 Quatei'lemper E. K MAART Donderd. 1 H. Albinus Vrijdag 2 Quaterteinper Zaterdag 3 Quaterteinper Zondag 4 Beminiscere Maandag 5 II. Theolîel Dinsdag 6 H' Goleta Woensd. 7 II. Thomas v. Aq. Donderd. 8 H. Veronica V M. Vrijdag 9 H* Francisca Zaterdag 10 H. Blanchard Zondag 11 Oculi Maandag 12 H. Marius Dinsdag 13 H. Xicephorus Woensd. 14 H' Mathildis Donderd. 15 II. Zacharias Vrijdag 10 H* Euzebia L. K. Zaterdag 17 H. Patritius Zondag 18 Laetere .Maandag 19 H. Joseph Dinsdag 20 H. Joachim Woensd. 21 II. Benedictus Donderd. 22 11. Paulus, bissch. Vrijdag 23 H. Fidelis N. M. Zaterdag 24 H. Gabriel Zondag 25 Passiezondag Maandag 26 H. Emmanuel Dinsdag 27 H. Bupertus Woensd. 28 II. Gontran Donderd. 29 H. Eustasius Vrijdag 30 H.Joannes Glim.E.K. Zaterdag 31 H. Benjamin APRIL Zondag 1 Palmenzondag Maandag 2 II. Franciscus P. Dinsdag 3 II. Bieardus Woensd. 4 II. Ambrosius Donderd. 5 II. Vincentus Ferr. Vrijdag 0 H. Prudencius Zaterdag 7 II. Hegesipius V. M. Zondag 8 PASGHEN Maandag 9 2" Paaschdag Dinsdag 10 B. Marchar. Woensd. 11 H. Léon paus. Donderd. 12 II. Julius Vrijdag 13 II. Justinus Zaterdag 14 H Tiburtius L. K. Zondag 15 Quasimodo Maandag 10 II. Fructueux Dinsdag 17 H. Anicetius Woensd. 18 H. Perfectus Donderd. 16 H. Léon Vrijdag 20 H. Theodoor Zaterdag 21 II. Anselmus N. M. Zondag 22 IP Opportuno Maandag 23 H. Georgius Dinsdag 24 IL Gaston Woensd. 25 H. Marcus, ev. Donderd. 26 IL Gletus, paus. Vrijdag 27 IL Polvcarpus Zaterdag 28 IL Martelaren Afr. Zondag 29 H" Maria Eg. E. K Maandag 30 H. Ludovicus ONS JAREN ! Ous jarc n Ze varen Ze vliegen zoo vlug ! Pas zijn ze vcrschcncn Ze zijn reeds verdwei/en En kecren dan nimmer terug ! M EI Dinsdag 1 IIII. Phil. en J. Woensd. 2 II. Athanasius Donderd. 3 Kruisvinding Vrijdag 4 11' Monica Zaterdag 5 IL Theodardus Zondag 6 II. Joannes Maandag 7 Overbr. v.ïl. St. V. M. Dinsdag 8 IL Orentius Woensd. 9 II. Gregorius Donderd. 10 II. Gordianus Vrijdag 11 II. Mamertius Zaterdag 12 IL Pacomius Zondag 13 II. Onesimius Maandag 14 Kruisdagen L. K. Dinsdag 15 IL Germianus Woens'l. 16 H. Honoratius Donderd. 17 O. II. llemelvaart Vrijdag 18 II. Venantius Zaterdag 19 11. Petrus G. Zondag 20 IL Ililarius Maandag 21 H. Hospicius N. M. Dinsdag 22 H" Julia Woensd. 23 IL Didicus Donderd. 24 *H. Fianciscus 11. Vrijdag 25 H. Urbanus Zaterdag 26 H. Pliilippus Ner. Zondag 27 SINXEN Maandag 28 2Sinxendag E. K. Dinsdag 29 H. Maximin Woensd. 30 Quatertemper Donderd. 31 IL Sylvus JUNI Vrijdag 1 Ouatertemper Zaterdag 2 Ouatertemper Zondag 3 II. Drijvuldigheid Maandag 4 11. Quirinus Dinsdag 5 IL Glaudius V. M. Woensd. 6 H. Norbertus Donderd. 7 11. Sacramentsdag Vrijdag 8 IL Medardus zaterdag 9 II. Felicianus Zondag 10 H. Landrinus Maandag il IL Baraabas Dinsdag 12 H. Guy L. K. Woensd. 13 IL Antonius Ponderd. 14 II. Iiufin Vrijdag 15 II* Germania Zaterdag lii 1111. Gjr. en Juli. Zondag 17 H. Avitus Maandag 18 H. Florentinus Dinsdag 19 H. Gervatius N. M. Woensd. 20 H. Bomualdus Donderd. 21 II. Aloisius v. Gonz. Vrijdag 22 H. Alban. Zaterdag 23 II. Leufrodius Zondag 24 IL Joannes-Bapt. Maandag 25 II* Febronia Dinsdag 26 H. Maxentius Woensd. 27 II. Crescentius E. K. Donderd. 28 H. Irenaeus Vrijdag 29 HII. Petr. en Paul. Zaterdag 30 Gedacht. v. S. Paul JULI Zondag 1 H. Martialis Maandag 2 Bezoek. v. Q.L.V. Dinsdag 3 H. Anatolis Woensd. 4 H. Theodorus V. M. Donderd. 5 II1 Zoé Vrijdag 6 H. Tranquillinus Zaterdag 7 H. Prosper Zondag 8 H* Elisabeth Maandag 9 H. Ephrem Dinsdag 10 7 Mach. Broeders Woensd. 11 H. BenedictusL.K. Donderd. 12 H. Honestus Vrijdag 13 H. Anacletus Zaterdag 14 H" Lucia Zondag 15 II. Henricus Maandag 16 O. I,. V. van d. Garni Dinsdag 17 II. Esperantius Woensd. 18 H. Thomas v. Aq. Donderd. 19 II. Vincent, àfN M. Vrijdag 20 H. Margareta Zaterdag 21 H. V. Victor Zondag 22 H. Magdalena Maandag 23 H. Apollinaris Dinsdag 24 H" Ghristina Woensd. 25 II. Jacobus Donderg. 26 H* Anna Vrijdag 27 H. Pantaleonis EK. Zaterdag 28 II. Nazarius Zondag 29 il" Martha Maandag 30 H. Germanus Dinsdag 31 H. Ignatius AUGUSTUS Woensd. 1 S. Pietersbanden Donderd. 2 IL Alphons. v. Lig. Vrijdag 3 11. Stephanus V.M. Zaterdag 4 IL Doiriinicus Zondag 5 H Félix Maandag 6 Gedaant. Gh. Dinsdag 7 B. Sixtus Woensd. 8 1111. Just. en Paul. Donderd. 9 H. Vitricius L. K. Vrijdag 10 II" Pliilomena Zaterdag 1 11" Suzanna Zondag 1" H* Glara Maandag 13 II" liadegondis Dinsdag 14 IL Eusebius Woensd. 15 O. L. V. IIEMELV. Donderd. 16 II. Bochus Vrijdag 17 H. Alexis N.M. Zaterdag 18 H* Helena Zondag 19 IL Ludevicus, bis Maandag ^0 H. Bernardus Dinsdag 21 H. Privatus Woensd. 22 II. Symphoronius Donderd. 23 H Joanna Vrijdag 2i H. Bartholomeus Zaterdag 25 H. Ludovicus E. K. Zondag 26 11. Zepherinus Maandag 27 H. Cesarius Dinsdag 28 H. August. Woensd. 29 H. Jans Onthoofd. Donderd. 30 II. Gaudenlius Vrijdag 31 II. Florentina SEPTEMBER Zalerdag 1 H. Gilles V. M. Zondag 2 IL Lazarus Maandag 3 H. Geegorius Dinsdag 4 H Lazarus Woensd. 5 il. Victorinus Donderd. 6 H. Eugenius Vridag 7 H. Gloud Zaterdag 8 (J.L.V GeboorteLK Zondag 9 II. Orner Maandag 10 H. Salvius Dinsdag 11 H. Patientius Woensd. 12 H. Serdotius Donderd. 13 H. Amatus Vrijdag 14 Kruisvinding Zateidag'15 H. Achardius Zondag 16 H.JoannesChris.NM Maandag 17 II. Cornélius Dinsdag 18 11° Camillia Woensd. 19 Quatertemper Donderd. 20 H. Eustacius Vrijdag 21 Quatertemper Zaterdag 22 Quatertemper Zondag 23 il" Tecla Maandag 24 11. Izarnus E. K. Dinsdag 25 H. Firmin Woensd. 26 H' Justina Donderd. 27 H. Oomianus Vridag 28 H. Exuperius Zaterdag 29 II. Michael Zondag 30 IL Hieronimus VM OCTOBER Maandag 1 H. Remigius Dinsdag 2 HH. Engelen Bew Woensd. 3 11. Tropnimus Donderd. 4 IL Francis, v. Ass, Vrijdag 5 11. Placidus Zaterdag 0 IL Bruno Zondag 7 IL Sergius L. K. Maandag 8 11* Brigitta Dinsdag 9 II. Den) s, biss. Woensd. 10 II. Franc. B. Donderd. 11 IL Julianus Vrijdag 12 II. Donatianus Zaterdag 13 11. Edouardus Zondag 14 H. Calixtus Maandag 15 H* Th.eresia Dinsdag 16 II. BertrandusN.M. Woe.nsd. 17 II. Gaudericus Donderd. 18 11. Lucas, év. Vrijdag 19 H. Petrus Al. Zaterdag 20 II. Aureliauus Zondag 21 II* Ursula Maandag 22 H. Moderantius Dinsdag 23 11. Severinus E. K. Woensd. 24 II. Erambertus Donderd. 25 H. Grespinius Vrijdag 26 IL Busticus Zaterdag 27 11. Frumentius Zondag 28 11II Simon enjuda Maandag 29 11. Narcissius Dinsdag 30 IL Quentiuus V.M. Woensd 31 H Marceiius NOVEMBER Donderd. 1 ALLEBtlEILIG. Vrijdag 2 Allerzielend. Zaderdag -3 II. Hubertus Zondag 4 IL Garolus Berr. Maandag 5 H. Theotimus Dinsdag 6 II. Leonardus L.K.. Woensd. 7 H. Ernest Donderd. 8 HII Reliquien Vrijdag 9 II. Mathur. Zaterdag 10 IL Léon, p. Zondag 11 H. Martinus, b. Maandag 12 II. Benatus Dinsdag 13 11. Stanislaus Woensd. 14 H. Glaudens N. M. Dsnderd. 15 H° Eugenia Vrijdag 16 11. Edmus Zaterdag 17 II. Agantius Zondag 18 11. Romanus Maandag 10 II" Elisabeth Dinsdag 20 H. Edmondus Woentd. 21 O.L.V. Près. E. K. Donderd. 22 11" Gaecilia Vrijdag 23 11. Glemens Zalerdag 24 H' Floia Zondag 25 II" Galharina Maandag 26 H. Linus, paus. DinVdag 27 11 \ italis \\'oensd. 28 11. Sosthenus V.M. Donderd. 29 il. Saturninus Vrijdag. 30 H. Andréas DEGEMBER Zaterdag 1 II. Eligius Zondag 2 Advent Maandag 3 11. Franciscus Xav. Dinsdag 4 H" Barbara Woensd. 5 H. Sabas Donderd. 6 II. Nicolaus L. K. Vrijdag 7 11. Ambrosius Zaterdag 8 Onbevlekte Ont. Zondag 9 H" Leocadia Maandag 10 H" Valeria Dinsdag 11 II. Damasus Woensd. 12 H. Paulus, biss. Donderd. 13 11° Lucia, m. Vrijdag 14 H. Honorât. N. M. Zaterdag 15 II. Mesminus Zondag 16 H, Adelaida Maandag 17 II" Olympia Dinsdag 18 11. Grâtianus Woensd. 19 Quatertemper Donderd. 20 H. Philogone Vrijdag 21 Quatertemper E.K. Zaterdag 22 Quatertemper zondag 23 11" Anastasie Maandag 24 H" Delphine Dinsdag 25 KEKSTDAG Woensd. 26 11. Stephanus Donderd. 27 H. Joannes, ev. Vrijdag 28 IIII. Onnooz. K. V M Zaterdag 29 il. Thomas Zondag 30 II. Sabinus Maandag 31 II. Sylvester Tweede Jaar. — Nr 46 Prijs : 10 Centiemen het Nummer Zondag 7 Januari 1917, ■ n - —— m «tuiinwnwhiM„

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Ons Vlaanderen gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Parijs von 1915 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume