Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

1878 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 24 Oktober. Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger. Konsultiert 16 April 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/m32n58f77d/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Gesetz-und Verdnungsblatt fur die okkupierten Gebiete Belgiens. Wel- en Verordeningsblad voor es bezetle streKen van België. Bulletin officiel des Lois et Arrêtés pour le territoire belge occupé. BRÙSSEL j\° O. 24. OKTOBER 1914. 1. VERORDNUNG. Die durch die Verordnung vom 23. September 1914 (Nr. 4 des Gesetz- und Veroi'dnungsblattes fur die okkupierten Gebiete Belgiens) bis zum 31. Oktober d. J. verliingerte Frist fur Protesterhebungen und sonstige zur Wahrung des Regresses bestimrate Recbtshand-lungen wird hierdurch bis zum 30. November 1914 verlàngert. Brùssel, den 21. Oktober 1914. Der Generalgouverneur in Belgien, Freiherr von der Goltz, Generalteldmarschal I. 1° VERORDENING. De door de verordening van 23 September 1914 (Wet- en Verordeningsblad voor de bezette streken van België, Nr 4) tôt 31e" Oktober 1914 verlengde termijn voor protestverheflingen en andere tôt waring van regres bestemde reclitshandelingen wordt hierdoor tôt den 30n November 1914 verlengd. Brussel, den 21n Oktober 1914. De Gouverneur Generaal in België, Vrijheer von der Goltz, Generaal - Veldmaarschalk. 1° AURÊTÉ. Les délais pendant lesquels doivent être faits les protêts et autres actes conservant les recours, délais prorogés par l'arrêté du 23 septembre 1914 (N° 4 du Bulletin officiel des Lois et Arrêtés pour le territoire belge occupé), sont prorogés à nouveau par le présent arrêté jusqu'au 30 novembre 1914. Bruxelles, le 21 octobre 1914. Le Gouverneur général en Belgique, Baron von der Goltz, Feldmaréchal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in Gent von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume