Vooruit: socialistisch dagblad

575489 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1916, 03 Februar. Vooruit: socialistisch dagblad. Konsultiert 20 Juni 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/tb0xp6wb18/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

32 laat* — i'nis per nummer : voor Mgië i$ centiemen, voor den Vreemde S centiemen BQîa3ga.Jmb, ». latt Vrouw ziekelijk. Zoon W. is soldaat.. V., van 1901, wis*Î.0Û Ér. V., van 1904. A. is van 1907. R. is van 1894, ia soïdaat. V. is van 1896, ig soldaat. C. is van 1803, G. is van 1818. D© vader wiarttJW f». Militiesteun3.80 fr.' 5 rantsoenen soep en brood of6.00 fr. < Van het Half K.ltdtj««w«ifc8.60 fr. ■ mmi ■ ' l*otaaï 82.00 fr. om met 7 van te leven, in een huisgezin alwaar er daarenboven drie soons in 't leger zijn I 5) R. Tefcraat, n. 205.: B. M., huisvrouw. F., 1897. L., 1898, win* 8.76 fr A., 1900. O., 1902. J., 1903. K., 1905. A., 1906. J., 1908. G., 1909. Geniet van 't Oomiteit 3.00 fr 10 brooden per week 4.00 fr Arrabure&l 1.50 fr Van het Half Kluitjeswerk 6.00 fr De vader wmt 7.00 fr Totaal 23.'_j fr. Betaalt 2.00 fr. huishuur. Moeten dus levea met 11 personen met 21.25 fr. 6) V. J., ...straat, n. 1 : A. K., huisvrouw. D., 1905. , G., 1906. R., 1907. A., 1900. J., 1910. F., 1C13. Vader wint6.00 fr. Geniet van de vereeniging6.60 fr. 5 1/2 rants, van het Soepkomiteit 5.50 fr.Van 't Armbureel1.00 fr.' Van 't Half Kluitjeswerk8.50 fr. Te samen 20.50 fr. Betaalt 1 fr. huishuur. Dus 19.50 fr. om met 8 personen te leven. WERKLIEDEN, BURGERS! Voor heden sluiten wij deze lijst met frappante feiten en bewijzen genomen ait den hoop. Men kan er uit zien dat wij hoegenaamd NIKT OVERDREVEN hebben, integendeel 1 Het bewijst ook dat de ncodbarema niet wil zeggen dat elkeen zooveel heeft om mede te leven, ondanks de noodbarema's zelf nog te laag zijn, en met den dag ontoereikender worden, naarmate de uitputting vergroot en de levensvoorwaarden verduren. Wij zullen onze voorbeelden-lijst vervolgen, en ook enkele budgetten geven van werkersgezinnen. Wij zullen ook van semmige levensmiddelen toonen wat de werklieden gebruikten vóór den oorlog en NU. Aldus zal, zoo meenen wij toch, de toestand d^r werklieden aangetoond worden. Z00ALS HIJ IS. A. V. ERRATA. — In artikel Hl is eene fout geslopen. Er stond: dat in het Soepkomi-teit nooit min kon genoten worden dan 1/2 liter soep en 1/4 kilo brood daags, enz. Het moest zijn : nooit iK:V>r. —o— Voor wat het Half-Kluitjeswerk betreft, was het de bedoeling niet ! et bestuur te kwetsen, wanneer wij schreven dat er zooveel menschen op straat stonden. Wij wilden enkel het feit vaststellen ?a de grootte der armoede nantocuen door 00 het gt'tai ondersteunden te wijzen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Vooruit: socialistisch dagblad gehört zu der Kategorie Socialistische pers, veröffentlicht in Gent von 1884 bis 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung