Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

562 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 26 September. Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België. Konsultiert 26 Januar 2021, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/df6k06zb1b/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Gesetz-undVerordnungsblatt fur die okkupierten Gebiete Belgiens. / Wct- en Verordeniiigsblad voor de Me streken van Belgîd. Bulletin officiel des Lois et Arrêtés pour le territoire belge occupé. BRÙSSEL INT° 4. 26. SEPTEMBER 1914. VERORDNUNG. Il Die dureh die Verordnung vom40. September 1913 (Nr. 2 des Gesetz- und Verordnungsblattes fur die okkupierten Gebiete Belgiens) pis zum 30. September d. J. verlangerte Frist fur Protesterhebungen und sonstige zur Wahrung des Regresses bestimmte Rechtshand-■ungen wird hierdurch bis zum 31. Oktober d. J. verliingert. Brùssel, den 23. September 1914. Der General-Gouverneur in Belgien, Freiherr von der Goltz, Generalfeldmarschall. 1° VERORDENWG. De door de verordening van 10en September 1914 (Wet- en Verordeningsblad voor de bezette streken van Belgie, Nr 2) verlengde termijn voor protestverheffingen en andere tôt waaring van regres bestemde rechtshandelingen wordt hierdoor opnieuw verlcngd tôt den 31en Oktober 1914. IBrussel, den 23e" September 1914. De Gouverneur Generaal in België, Vrijheer von der Goltz, Generaal-Veldmaarschalk. ARRÊTÉ. I Les délais pendant lesquels doivent être faits les protêts et tous actes conservant les recours, délais prorogés par l'arrêté du ÏO septembre 1914 (Bulletin officiel des Lois et Arrêtés pour le territoire belge occupé, N° 2), sont prorogés à nouveau par le présent Brrèté jusqu'au 31 octobre 1914. Bruxelles, le 23 septembre 1914. Le Gouverneur Général en Belgique, 1» Baron von der Goltz, Feldmaréchal,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in Brussel von 1914 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume