Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

898 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 14 November. Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België. Konsultiert 25 Januar 2021, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/2z12n50r9j/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Gesetz-und Verordnungsblatt fiir die okkupierten Gebiete Belgiens. Wet- en iferorfleningsitf voor de bezette streken m België. Bulletin officiel des Lois et Arrêtés pour le territoire belge occupé. I BRUSSEL. W» 11. 14. NOVEMBER1914. VERORDNVNG. Der Lauf aller zivil- straf- und prozessrechtlichen Fristen ebenso der Lauf der Verjâhrungen ist,soweit diese Fristen und Verjâhrungen gegen Deutsche, Osterreicher, Ottomanen und Angehorige neutraler Staaten in den okkupierten Landesteilen Belgiens laufen oder geltend gemacht werden konnen, fiir die Zeit vom 1. Auguat 1914 bis 15. November 1914 gehemmt. Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Verkiindung in Kraft. Briissel, den 10. November 1914. Der-Generalgouverneur in Belgien, Freiherr von ber Goltz, Generalfeldmarschal 1. IVERORDENING. De loop van aile burgerlijkgerechtelijke (zoowel gewone als handelsgerechtalijke), straf- en procès- gerechtelijke termijnen zooals de loop der verjaringen is, voorzoover deze termijnen en verjaringen jegens Duitschers* Oostenrijkers, Ottomanen en onderdanen van neutrale Staten in de bezette streken van België loopen of geldig gemaakt kunnen worden, voor den tijd van 1 Augusti 1914 tôt 15 November 1914 geschorst. Deze verordening treedt met den dag harer verkondiging in kracht. Brûssel, den 10 November 1914. De Gouverneur Generaal in België, Vrijheer von der Goltz, Generaal-Veldmaarschalk. ARRÊTÉ. Sont suspendus pour le temps compris entre le 1er août 1914 et le lo novembre 1914 le cours de tous les délais impartis en matière i civile, commerciale (civile ordinaire et commerciale), pénale et en matière de procédure, ainsi que le cours de toutes prescriptions pour autant que ces délais et prescriptions puissent être invoquées dans le territoire occupé de la Belgique contre des Allemands, Autrichiens, j Ottomans et contre les ressortissants d'Etats neutres. Le présent arrêté entre en vigueur avec le jour de sa publication. Bruxelles, le 10 novembre 1914. Le Gouverneur Général en Belgique, Baron von der Goltz, Feldmaréchal,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in Brussel von 1914 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume