Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

411 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 25 November. Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België. Konsultiert 16 Juli 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/k06ww78979/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

iGesetz- und Verordnungsblatt I fur die okkupierten Gebiete Belgiens. I tfet- en Verordeningsblad voor de bezette streKen van België. ! Bulletin oificle! des Lois et Arrêtés ponr le territoire belge occupé. BRÏISSEL IV 15. 25. NOVEMBER 1914. VERORDNUNG, Mieter, die infolge des Krieges an der Benutzung der Mietsache verhindert waren, sind berechtigt, entweder Auflôsung des Mietvertrags oder eine Herabsetzung des Mielpreises fur die Zeit ihrer Verhinderung zu verlangen, ohne dass dem Vermieter hieraus ein Entschàdi-gungsanspruch gegen den Mieter zasteht,. Die Friedensrichter sind ohne Riicksicht auf die Hohe des Streitgegenstandes ausschliesslich fiir die Entscheidung der vorbezeichneten Mietstreitigkeiten zustàndig. Diese Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Verkùndung in Kraft. Brussel, den 20. November 1914. Der Generalgouverneur in Belgien, IFreiherr von der Goltz, Generalfeldmarschall. JL IVtUVIl I Ull i/Clll UUUIfi) Generalfeldmarschall. VERORDENING. Huurders, die ten gevolge van den oorlog aan het gebruik van het gehuurde voorwerp verhinderd waren, hebben het recht, ofwel de oplossing van de huurovereenkomst te verlangen ofwel eene vermindering van de huursom voor den tijd hunner verhindering, zonder dat aan den verhuurder hierdoor een eisch toestaat op schadeloosstelling tegenover den huurder. De vrederechters zijn zonder aanmerking op de waarde van het voorwerp van het procès uitsluitelijk bevoegd voor de beslissing der bovenvermelde geschillen nopens de huur. Deze verordening treedt met den dag harer verkondiging in werking. Brussel, den 20n November 1914. De Gouverneur Generaal in België, Vrijheer von der Goltz, Generaal-Veldmaarschalk. < lijilVVl TUll 1/li11 uuuib) Generaal-Veldmaarschalk. ARRÊTÉ. Lesiocataires qui ont été empêchés, par suite de la guerre, de jouir de la chose louée, peuvent demander ou la résiliation du bail ou une diminution du prix pour le temps pendant lequel ils auront été empêchés; dans l'un et l'autre cas il n'y a pour le bailleur lieu à aucun dédommagement de la part du preneur. •Toutes les contestations résultant de l'application de l'alinéa précédent sont de la compétence exclusive des juges de paix à quelque valeur que la demande puisse s'élever. Le présent arrêté entre en>igueur avec le jour de sa publication. Bruxelles, le 20 novembre 1914. Le Gouverneur General en Belgique, Baron von der Goltz, Feldmaréchal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in Brussel von 1914 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume