Ihr Suchauftrag * hat 2421 Ergebnisse ergeben

a-z Index der Titel
  • Frontbladen

Filter

Thema

Onder ons: oudleerlingen van Onze Lieve Vrouw College Antwerpen = Entre...

...

De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger

2de Jaar No 12 (29) Nagezien door de Krijgsoverheid Nr 1161 (8-8-18) 1 September 1918 De Doperingsche Koeikop ABONNEMENTSPRIJS Poper. Soldaten : KOSTELOOS. Andere soldaten : 2.00 fr. Burgers 4.00 fr. Verschijnt (als 't kan) 2 maal te maande BEHEER E. H. Jul. Vanneste, Aalm. Z 44 I H. G. Herpelinok, brank. Z 93 H. A. ...

Onder ons: oudleerlingen van Onze Lieve Vrouw College Antwerpen = Entre...

N° 8. i Mars 1917-1 Maart 1917- Entre Nous Onder Ons Anciens élèves du Collège N. D. d'Anvers. Oud-leerlingen van het O. L. V. College Antwerpen. DOOB vaa P. Oscar Erkens S. J. Brankavdier. tDen 3 Februari 1917 overleed de ^E. P. Oscar Erkens S. ]., bj ankar-dier bij 't Ie jagers te v jet. Bij was 's morgens naar een voorpost gegaan ten ...

De Yzer

i Ee r st ] l J a a r g a n g. Nr 1 Prijs per Nummer : 10 Cent. 10 Oogst 1918. WEKELIJKSCH BLAD VAN H ET BELGISCH FRONT INSCHRIJVINGEN : Één ,iaah .... 4 Frank OPSTELLERS EN BESTUUR : Gebroeders MAKAR, Z.. 143 i/i DOOR DE CENSUUR DOORGELATEN Nr 1141 van 8 Oogst 1918 Aati den Lezer, Hier is een nieuw froniblad. Naast de dappere loopgraafbladen, ...

Sint-Gummarusblad

Ie Jaar. Ie Jaar. Ie Jaar. Ie Jaar. Ie Jaar. Ie Jaar. Ie Jaar. Ie Jaar. Ie Jaar. Ie Jaar. Ie ...

Door Vlaanderen heen

Door Vlaanderen heen Cjeïllustreerd bijblad Vlaamsche broeders! De groote beslissende slag gaat vallen ! Voor Uw dierbaar landeken is het een plechtige tijd! Duitschland, dat sedert 1916 herhaaldelijk vrede aan-bood, dat voor enkele weken nog met de Belgische regeering onderhandelen wilde en een halsstarrige weigering opliep, wil er nu een einde ...

De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger

Nr 17 Nage zien door de Krijgsoverheid 7-1-18 (Nr 28) 1 en 15 Februari 1918 ABONNEMENTSPRIJS Poper. Soldaten : KOSTELOOS. Andere soldaten : 2.00 fr. Burgers 4.00 fr. Verschijnt (als 't kan) 2 maal te maande BliHEER E. H. Jul. Vanneste, Aalm. D 65 I H. G. Herpelinck, brank. D 195 H. A. Baert, Noordstr., 13, Pop. Den Aanspraak van den Pans, In ...

Télé-mail: organe des sapeurs télégraphistes et radiotélégraphistes en...

^^w'W^ww Ijj >* Organe des Sapeurs Télégraphistes et Radiotélégraphistes en Campagne Paraissant où il peut (le Ie' et le 16 de chaque mois) v Rédaction et Administration : Toujours gais et jamais tristes, , , ~ Ce sont les télégraphistes. André IGON, Paul GATEAUD, Pière COLOMBIER, À. LECOMTE (trésorier), Cic télég., secteur postal ...

Duynenblad

...

Seiten