Ihr Suchauftrag * hat 1724 Ergebnisse ergeben

a-z Index der Titel
  • De Panne

Filter

De Belgische standaard

8* Jaar� rN*9 ^66 \ IfellIRUIUll m Paar tn�ettm � aaaaatd (. i-as gaaiiiilm a-so | maasden f �?< flWtakfetff*} gsaaaud f.i-75 UZaeaad�& g-$o jasaaadcti S-as m**n'i km], Muwad {.e-Se tauaeades free seaaaues* frfa STAODAABD Vrijdag 19 Januari 19)7 BELGISCHE m^rnmmm fRACHl' BAART Jv\/\ r iT*z *,_ ...

De Belgische standaard

...

De Belgische standaard

1 rM *MfM 8 8 (845} Zaterdâg 22 Deëember 191? tiiffiBfin» „.. i r«»# 3»^i^»ï f i. £*»&<£ fr> M® gatô«&li£ g,g» | 0K&teia» Hl ir UM. amf»* r «ftei «toute*»* f & ts *8 ; ' mnàaé !f» s.?g • a?aso^ M» ;-' S!fiy.C)S'-» |Kf8 | 3i '4 ftwties p{ «sa«f J - I sisasd îr« J 0 auwRda* S««s CEMBds* ç:p ...

De Belgische standaard

3(le Jas ~ N' S9 9(856] j r* t\ir n n « /-T n n* T A V* lin M1 "A Ci 4 ( V 1< *."*??] » ■ <r SÏ**^ iiSS-^aSé 'Ut 8! ' I ►- ,sœ -*• - i msi 8*M*t> % *s "t Umi i nui a?. f~'- s »■».**)ste ; œsaaS® S ïWiBMiorc* Bsîîss *!l»a S ®*R8«Ï fec i g s«ri« g &,M«4t!R f DE BELGISCHE STANDAARD % !i O PSÏ8L il ...

De Belgische standaard

i8t* Jaar. — N° 48 Oinsdag 27 en Woensdag 28 April 1915. » WWMiaWMWWKitflWW .WW3K7 «JM9MttaE**2*uMaKdMta*U9«SMMHNt De Belqische Standaard Door Taal en Volk Voor God en Haard en Land -.»WBS«(KV&'*WWWTO,*H- ■»-•<??CT*T«^r.>rytfH«iaCT-'-nawggxoraaaio»ut ^s^^ffma'meaosgau^atxnâsemm r .«61 , .V iw-v; >*M«r' iillilUB Ml ...

De kleine vaderlander: Belgisch nieuwsblad met de laatste oorlogsberichten

Belgisch Nieuwsblad met de laatste oorlogsberichten Drukker-Uitgever K. DE CUMAIV-TBMPBRE, Zeelaan, 133, J>K IV.V^ATIÎ De verbondene legers gaan vooruit in Vlaanderen. Londen, 16 dec. Na een betrekkelijk kalm tijdstip is de strijd wederom begonnen in het noorden van Frankrijk en in vlaanderen. Een gezamentlijke aanval is gisteren gedaan ...

De Belgische standaard

>«.f< . -, g is *»lwlr* 1.5'»*?*«•, ? fc«te«<l Va fit» *M*», Dr V*& & ?«r», Dr. I. *• W<«Syw, iwi fiiliwr; i* h. û* WdÉ, J. fc**a»5 0. Watta* M*. H» »««»«, Sil«ries ï»a». ILdoib0 I LfoMât*»' Lai "'Iî5 Lu^«8 8 5" Lt»f* jlfie! Soldâtes I /j 't l»nd : |i(»inti tr-1 75 Lurdes 2-5° ...

De Belgische standaard

l oor Ta il en tfolic ï31â.;GrBI«iA,D Foo:r .God &is £2&&rd &a L&nd "~«- • • "■•■»- '-"^"i.* ——- .^»pyaMA^vr<l'.TBrtr.goem>»"i . .v '- . > ■ « iit m« IM3&RS» ?*^!isî iagffiij^. Abonnerùeutsprijs voor 5s auni»rrs bij voorafcbetsiiag. Voor de suidatt-a : 3,30 fr. Voor ...

De Belgische standaard

î3ts Jaar. — N° 34 Vijf centiemen het nummej "il .-V . Vriirlan 9 en 7at<»rfian 3 Anril 191! De Belgische Standaard Door Taal en Volk Voor God en Haard en Land « OE 8ELGJSCHE STANOAARO » vsrschijnt 4 maal te week. Abonnementsprijs voor 10 weken bij vooruitbetaling : In Belgiï voor do soldaten x.50 fr. — voor de niet-soldaten 2.00 ...

Maandblad voor de Belgische capucienen

GILDE VAN ONZE LIEVE VROUW VAN TKCGaT EN VREDE. /I Brief van Z,JE,P,Jan-Baptist,Beatuurder der Gilde,aan 2, ~. I. Z.E,P.Evarist;Min, Provineiaal der Mindebroeders Capucijnen van BELGIE, Antwerpen,7 November 1916. Très revérend Père Provincial, Le culte de Notre Dame de Consolation et de Paix est une marque de "bonté de l'auguste Patronne ...

De Belgische standaard

De Belgische Standaard Door Taal en Volk Voor God en Haard en Land Bttïv.r&jsu-zsiurxit* ïjkt > '-czx> >? f-- 3 TKaoMMfcttastac : raracocwxcsiia^wj^TMtMaKS^^ \/r»r\r* ollp m^rlp rî^^lmcr^n vir»!"! xxrAnrlpn fr»f • yy;.»'.' F yvJX&V3SX1?£leSV&\rje;Vi3œ9X>JXVQ<jnaitSJMXX*JXttXmK3lZri!lttUX « DE BELS1SCHE ...

De Belgische standaard

3a« Jaar — N 26 , IBOSBEMEHISPRUS f Poor Soldaten: X suand fr. 1.25 • mainden 9.50 Mj^?-.n4cB 3*75 Mfrtet soldâtes Br in '1 Iand •' V Xouutnd fr. x.75 •«Modes 3-90 j**anden 5*5 Bniten t Iand : I«n*and fr. 3.50 j^^tmaanden 5.00 | maanden 7.5e Donderdag 8 Februarî 1917 OPSTBL X N BBHERS VILLA « Ma Coquille » Zeedij* DE PANNE Kieine ...

Seiten