Your search * has 765 results

a-z index of titles
  • Londen

Filters

De stem uit België

JDc Stem , ïiiî 3Selg te Bureel:21, Russell Square, W.C. Abonnement : ls. 9d. voor drie maanden. Subscription : ls. 9d. for three months. 2de Jaargang.—Nr. 42. VRIJDAG, JULI 7, 1916. voor Holland, i fl. ; voor Frankrijk, 2. t°s £r.; Price Bd. FRANSCH-BRITSCHE OFFEHSIEF IN PICARDIE. ERNSTIGE VOORUITGAKG. Aile de vrienden van ' ' ...

De dageraad: Belgisch weekblad, voorloopig te Londen

1«t« Jaargang —, Nr 16 — 1 PENNY Registered ai the G. P. 0. as a Newspaper Zaterdag, 28 September 1918 DE DAGERAAD BELGISCH WEEKBLAD, VOORLOOPIG TE LONDEN AANKONDIGINQEN Per regel ... 1 sh. Groote volgens overeenkomst BEHEER EN OPSTELRAAD : 28, VICTORIA STREET, S.W.1 Telefoon : Victoria 7099 ABONNEMENTEN Een jaar . 6 sh. Buitenland 10 sh Zes ...

De stem uit België

Abonnement : 2sïi voor 3 maamien SuEjstription : 2sh. for 3 nionths. Voor de VereenistJe Stnten : 50 cts Voor II lland : 1 fl, Voor Frankrijk. 2.50 fr. Voor de soldaten : l>h. oî 1.50 Ir. Burcel: 21. RUSSF.LL SQUARE, LON'DON. W.C. VOOR GOD EN VADERLAND. Téléphoné: Muséum 267. 4de Jaargang, Nr. 20. (Blz. 1803-1814.) Oplia<ge : 11,400. ...

De stem uit België

Bureel : 21. RUSSELL SQUARE, LONDON, W.C. Téléphoné: Muséum 267. we Stem Abonnement : 2sh. voor 3 maanden. SubscripHon : 2sh. for 3 months. Voor de Vereenigde Staten : 50 cts. Voor Holland : 1 fl. Voor Prankr'jk : 2.50 fr. Voor de soldaten : lsh. ot 1.50 fr. 3<de Jaargang, Nr. 41* (Blz. 1519-1526.) Opiage : 11,100. VRIJDAG, JIJNI 29, 1917* ...

De stem uit België

Bateeli 21. RUSSELL SQUARE, LONDON, W.C. Téléphonai Muséum 2 67. De Stem VOOR COD EN' VADERLAND. uit Belgie Abonnement : 2sh. voo« 3 maanden. Subscrfption : 2sh. for 3 months. Voor de Vereenigde Staten : 50 cts. Voor Holland : 1 fl. Voor FrankHjk : 2.50 fr. Voor de soldaten : lsh. of 1.50 fr. 3 de Jaargang, Nr. 43. (Bis. 1539-1546.) Oplage : ...

De stem uit België

Bureel : 21, RUSSELL SQUARE. LONDON, W.C. Téléphoné: Muséum 267. De Stem uit Belgie Abonnement : lsh. 9d. voor 3 maanden. Subscription : lsh. 9d, for 3 months. Voor de Vereenigde Staten : 50 cts. Voor Holland : 1 fl. Voor Frankrijk : 2.25 ▲ fr. Voor de soldaten ; lsh. w of 1.50 fr. 3<ie Jaargang, Nr. 6. (Blz. i 151-1162.) VRIJDAG, 27 ...

De stem uit België

IBureol : 21, RUSSELL SQUARE LONDON, W.C. Téléphoné: Muséum 267. De Stem uit Belgie. Abonnement : 2sh. voor 3 maanden. Subscription : 2sh. for 3 months. Voor de Vereenigde Staten : 50 cts. Voor Holiand : 1 fl. Voor Frankrijk : 2.50 fr. Voor de soldaten : lsh. of 1.50 fr. VOOR GOD EN VADERLAND. [ 3de Jaargang, Nr. si. (Bllz. 1611-1618.) ...

De stem uit België

t Buredl 21, RUSSELL SQUARE, LONDON, W.C. Talephone: Muséum 267. IDe Stem ait jSelgte. Abonnement : lsh. 9d. voor 3 maanden. Subscrlptionp: lsh. 9d. for 3 montrçs. Voor de Vereenigde Statei%: 50 cts. Voor Holland : ! fl. Voor Frankrijk : 2.25 fr. Voor de soldaten : lah. of 1.50 fr. 3de Jaargang, Nr. 23. Opiage: 10,300. (Biz. 1327-1338.) ...

De stem uit België

IBureel : 21, RUSSELL SQUARE, LONDON, W.C. Téléphoné: Muséum 267. De Stem uit Belgie. VOOR GOD EN VADERLAND. Abonnement : lsh. 9d. voor 3 maanden. Subscription : lsh. 9d, for 3 months. Voor de Vereenigde Staten : 50 cts. Voor Holland : 1 fl. Voor Frankrijk : 2.25 ▲ fr. Voor de soldaten : lsh. w of 1.50 fr. I jde Jaargang, Nr. 6. (Biz. ...

De stem uit België

Ibu'CU : M 21, ROSSEIA SQUARÏ ■london, W.C # Téléphoné) gWMuseum 267 De Stem VOOR GOD EN VADERLAND. uit Belgie Abonnement : 2sh. voof 3 maanden. Subscription : 2sh. for 3 rnonths. Voor de Vereenigde Staten : 50 cts. Voor Holland : 1 fl. Voor Frankrijk : 2.50 fr. Voor de soldaten : lsh. , of 1.50 fr. Ide Jaargang, Nr. 4. (B'iz. 1655-1662.) ...

De stem uit België

Registered at the General Fost Office as a Newspaper. Téléphoné: Muséum 267. *ri2 Bladx. De Stem uit Belgie Bureel : 21, Russell Square, London, W.C. Abonnement : ls. 9d. voor drie maanden. Subscription : ls. 9d. for three months. de Jaargang.—Nr. 49. oPiag<>» VRIJDAG, AUGUSTUS 25, 1916. Abonnement voor de Vereenigde Staten, 40 cts. ; ...

De stem uit België

LEcho de Belgique De Stem uit Belgie Voor God en Vaderland. Dieu et Patrie. RiiVAaii • ÇÇ RiiccpII Qmiai'P W f Abonnement: Subscription: Voor aankondigingen : DUIcclU . JJ, ÏYuSScII square, ff.v. is, 91 voor drie maanden, ls. 9d. for three months. 55, Russell Square. No. 20. VRIJDAG, FEBRUARI 5, 1915. Price Id. Decreet Zijner Heiligheid. ...

Pages