Your search * has 37 results

a-z index of titles
  • De oorlog in beeld = la guerre illustrée = the war pictorial

Filters

Series or title

De oorlog in beeld = la guerre illustrée = the war pictorial

ÏÏhÏÎÏÏÎÎ "Herdenlct Edith Cavell " : Rusthuizen voor ver- I Souvenez-vou* d'Edith CavelL Maisons commémo- ■ ..—oleegsters «an hare nagedachteni* gewijd. ' rative* pour le* infirmière*. Ter hcrinnering aan het martelaarschap van Zuster Edith Cavell ls een aantal rusthuizen voor verpleegsters gesticht. Op de foto-grafieën ...

De oorlog in beeld = la guerre illustrée = the war pictorial

" Illustrated London News and Sketch. Ltd.. Londen. Eneeland. THE WAR PICTORIAL (Hollandsche Uitgave). VERSCHIJNT ...

De oorlog in beeld = la guerre illustrée = the war pictorial

" Illustrated London News and Sketch, Ltd., Londen, Engeland. APRIL 15, 1918. VERSCHIJNT ...

De oorlog in beeld = la guerre illustrée = the war pictorial

MAY 15, 1918. VERSCHIJNT MAANDELIJKS. " Illustrated London News and Sketch, Ltd.," Londen, ...

De oorlog in beeld = la guerre illustrée = the war pictorial

2 DE OORLOG IN BEELD. S ! x || il j£ S <5 I I h il o -a 4> S S' 5 S * g S 5 os i\i 2 i I ■* s 2 S g •s •a -s § S 1 1 4i •s I s ! 1t ■s | 3 B I S . i 1 g. S d v & h<] > <t 'E ti -0 ■a c .S +- o .c ^ « „ g i i f S. O CT e "2 ^ » I i « s.-g « ° ■ iii 5 "• 2 a « | •S 8 c "8 | » 3 11 : 8 =b H! ...

De oorlog in beeld = la guerre illustrée = the war pictorial

" IHustrated London News and Sketch, Ltd.," Londen, Engeland. JULI 15, 1918. VERSCHIJNT ...

De oorlog in beeld = la guerre illustrée = the war pictorial

HET FALEN DER DUITSCHE DUIKBOOTEN. Hoe de feiten de ongegrondheid van Duitschlands pochen bewezen. DUITSCHLAND beweerde dat zijn onderzeeërs Britannië binnen zes maanden zouden fnuiken. DIT WAS NIET WAAR. Britannië beheerscht de zee nog ; het vervoer van manschappen en materiaal voor zijn legers en van voedsel voor de burgenj gaat voort zonder ...

De oorlog in beeld = la guerre illustrée = the war pictorial

DE OORLOG IN BEELD. Gewonden worden vervoerd naar het hotpitaal bij een verzamelpunt in Frankrijk. Le transport des blessés k un hôpital de l'intérieur en France. De ambulancetrein is een wonder van vindingrijkheid, met zijn bedden in drie rijen boven elkaar, zijn „ scheepskajuiten " voor gewonden die afgezonderd moeten blijven, zijn ...

De oorlog in beeld = la guerre illustrée = the war pictorial

DE GDRLOG IN BEELD SEPTEMBER I 91 8 BRITSCHE TORPEDOJAOER3 OP PATROUILLE.VAART. DESTROYERS BRITANNIQUES EN PATROUILLE. JLIUSTRATED LONDON NEWS & SKETCH UB ION DENrENGELAND THE fVAR PICTORIAL (Hollandsche Uitgavè) DEEL III. AFLEVERING ...

De oorlog in beeld = la guerre illustrée = the war pictorial

DE GDRLOG IN BEELD SEPTEMBER I 91 8 BRITSCHE TORPEDOJAOER3 OP PATROUILLE.VAART. DESTROYERS BRITANNIQUES EN PATROUILLE. JLIUSTRATED LONDON NEWS & SKETCH UB ION DENrENGELAND THE fVAR PICTORIAL (Hollandsche Uitgavè) DEEL III. AFLEVERING ...

De oorlog in beeld = la guerre illustrée = the war pictorial

■EBEB1HEIQ " Ulustrated London News and Sketch, Ltd.," Londen, Engeland. OCTOBER 15, 1918. VERSCHIJNT ...

De oorlog in beeld = la guerre illustrée = the war pictorial

\ s ••S 3 1 .S «4M fi 8 S. M g* ï s il 0 T3 1 § &•" s V " -o 1 s 2 5 •C :=> « ■£ J * £ •s e f a a O S 0 'S y s 1 c M 0 HD 15 73 S IS 1-8 'C S U «# £ c £ S ■s s ■S- e D 1 i a â t'a s il 5 4 1 M'â CQ C ïî> <D -ri S c S a) « :i s * ? •* Ie i 2 J3 « U 'n c K - £ h e i. ►. ° " s ° • 2 ...

Pages