Your search * has 364 results

a-z index of titles
  • Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

Filters

Series or title

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

Vierde jaargang Nr 44. Frijs 6 centiemen. Gent, 22 September 1918. HOOFDREDACTIE : VROU WEN SECRET ARIAAT MET MEDEWEsklNG VAN HET ALGEHEEN SECRET ARI AAT EN HET WERK DEE VOLKSBIBLIOTHEKEN « <DE STRAAL ». ALLERLEI ■ Beheer : H PEPERSTRAAT, 17. ■ —00»— ABONNEMENTEN: V PER JAAR fr. 3,25 V ZES MAANDEN . . » 1,60 ■ DR1J MAANDEN . a » ...

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

...

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

Vierde jaargang Nr 46. Prîjs 6 centiemen- Gent, 20 October 1918. HOOFDREDACTIE : -VROUWENSECRETARIAAT met medewerking van het ..Axgemeen SECRETARIAAT en het week der VOLKSBIBLIOTHEKEN « DE STRAAL ». ALLERLEI Beheer ! PEPERSTRAAT, 17. —«o»— ABONNEMENTEN: PER JAAR fr. 3,25 ZES MAANDEN . . » 1,60 DRIJ MAANDEN . a » 1,00 Weekblad voop ons ...

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

Vierde jaargang Nr 47. Prijs 6 centiemen. Gent, 3 November 1918. HOOFDREDACTIE : VROUWENSECRETARIAA/I met medewerking van het Algemeen SECRETARIAAT en het werk der VOLKSBIBLIOTHEKEN « DE STRAAL ». ALLERLEI Beheer: PEPERSTRAAT, 17. «OM— ABONNEMENTEN: PER JAAR fr. 3,25 ZES MAANDEN . . » 1,60 DR1J MAANDEN . a » i,oo Weekblad woon ons Vlaamsche ...

Pages