Your search * has 529 results

a-z index of titles
  • Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

Filters

Series or title

Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

- 4913 - Gesetz-und Verordnungsblatt fflr die okkupierten Gebiete Belgiens, CTitgegeven door de politiefe âfdeeling bij den Generaalgou verneur in Belgié. ùedrukt in d( drukkerij van het Wet- en \ eror deningsnlad, Brussel. Leuvensch( strâât 40 Het Wet- en Verordenin^sblac ls in Belpië verkrijgbaar bi, bovengenoemde drukkerij. îr ...

Pages