Your search * has 782 results

a-z index of titles
  • 's-Gravenhage

Filters

Belgisch dagblad

lo Jaargang; WOKNSDAG xe SEPTOMBEH 19167 3Vo. BOtf; —1 mi 1 • fer ABONNEMENT EN. Fer 8 maanden voor Nederland | 2.60 franco ' per post. Lossg nummere: Voor Nederland B cent •froor Buitenland 7Vs cent. Den Haag, Prinsegracht 39 Telefoon Bed. en Admln. 7488. ■L 1 . BELGISCH DAGBLAD Bestyurdersï Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : ...

Belgisch dagblad

3 te J aargaiig1 VUXOUAG 29 SEPTEMBER 1916. ——™™——t-irmi-m——'IWIIMI— —tj r^--T .... ■, . ,^T^—- — - Fïo. 13 BELGSCH DAGBLAD ABONNEMJfiHTJflJN. Per 3 maanden voor Nederland I 2.60 franco per posfc. Losse nummers: Yoor Nederland 5 cent voor Buitenland 7V2 cent. Den Haag, Prinsegracht 39 Telefoon Eed. en Admin. ...

Pages