Your search * has 782 results

a-z index of titles
  • 's-Gravenhage

Filters

Belgisch dagblad

ZATERDAG StO eu ZOlVAG S7 JANUARI 1018. Wo. 13| 2. « a* abonnembnten. -, ?w 3 maanden voor Nederlwii I 160 franco per posfc. Lossi ymmars. Voor Nederland 5 cent / voor Buitenland 71/» cent. V Haag, Prinsegracht 12( ïelefoon Red. en Admin. 743£ BELGISCH DAGBLAD c •%>- ADVESTENTIEN. Van 1—B regela f 1.50: elk« regel meer f 0.30; ...

Belgisch dagblad

,3de Jaargang, raijdag a; ootobbr i9i7. . III. . - ' I .I-On No. 1S. ÀBONKEMENTEN. ï?er 8 maanden voor Nederland I 2.50 franco per post. Losse Ittummers. Voor Nederland 6 cent. l'Voor Bultenland 7'/i cent. Den Haag, Prinsegracht 126. nfelefoon Red. en Admin. 7433. BELGISCH DAGBLAD VeFSchijnend te 's-Gravenhage, eBken «rerkdag fe 52 lire ...

Pages