Your search * has 782 results

a-z index of titles
  • 's-Gravenhage

Filters

Belgisch dagblad

ZATERDAG StO eu ZOlVAG S7 JANUARI 1018. Wo. 13| 2. « a* abonnembnten. -, ?w 3 maanden voor Nederlwii I 160 franco per posfc. Lossi ymmars. Voor Nederland 5 cent / voor Buitenland 71/» cent. V Haag, Prinsegracht 12( ïelefoon Red. en Admin. 743£ BELGISCH DAGBLAD c •%>- ADVESTENTIEN. Van 1—B regela f 1.50: elk« regel meer f 0.30; ...

Belgisch dagblad

rjâio"J aargang vrijdIg i novembëR Hier rs o. 41. ^ B OUllEliENTEN. , per 3 maanden voor Nederland {250 franco per posfc. Losse ■ummers. Voor Nederland 5 cent, toor Baiteuland "('h cent. 1 Peu Haag, Prinsegracht l(i. Teleiooa Led. en Admin. 2787. BELGISCH DAGBLAD IfersciaijBieEltsi te 's-Grawenhage; eiken «erkdag te 12 ure middag. ...

Pages