Your search * has 782 results

a-z index of titles
  • 's-Gravenhage

Filters

Belgisch dagblad

lîgte Jaargang Z^ÏVDAG XO en MAANDAO 11 OCTOBER 1Ô15 JVo. S3 ABOMNEMEMTEN. Per 3 maanden voor Holland f 2.50 franco per posi. Loss$ nnmmm; Voor Holiand 5 ceûfc voor Buitenland 5Vj cent. Den Haag, Prinsegracht 16-39, Telef. Red. 2787. Adm. 7433. BELGISCH DAGBLAD Besfuur : Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Redactie : E. PREUfêiONT — L. DU ...

Belgisch dagblad

"ffd® Jaargang / *■" 1 1 DO^DEKDAe ^tJO-rr^rtT» l©l^e M li ii i';' -vT I If- ••• T- ! ~ : ——2-.'—- , , -.Jga-. Mo. a'g%. ^.bonnementen. fer 3 maanden Yoor NederUnd 12.50 franco par post. Loase f anmmera. Voor Nederlandô cent, toor Buitenland 71/, cent. Den Haag, Prinsegracht 10. Jelefoon Bed. en Adxnin. 7483. BELGISCH ...

Pages