Your search * has 248 results

a-z index of titles
  • Brugge

Filters

Stadsbode voor Brugge en omliggende: officieel orgaan van het...

STADSBODE ABONNEMENTSPRIJS : 5.00 fr. voor zes maanden ( voorop betaalbaar) —o— Openbare Verkoopingin 25 c. per regel. Rechterfijke Herstelling 2 fr. per regel. Begravenisberichi 5 frank. voor Brugge en omliggende Ofcwl Oroaan m M taseÉtetir verschijnende deu Woensdag en Zaterdag. Bestuurder-Uitgever : HENDRIK DE ZEINE Ankerplaats, 1, Ouden ...

De volkseeuw: weekblad der Christene Volkspartij

De Volkseeuw gelijkheid! Vooruit voor algemeen stemrecht! brofderlukheid i DE WAARHEID IS ONS WAPEN DE RECHTVAARDIGHEID ONS DOEL — ■ ' ———— ■■■■■■■■■■■——■ .1 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■»■■■■■■■»■■■■■»■ —— ...

De klok van overzee: tolk der Belgische St. Raphaëlsvereniging: werk tot...

Tolk der Belgische St-Raphaël's Vereeniging, Werk tôt bescherming der UitwijkeliDgen naar Overzeesche Landen. Secretaris, I"* Bénédict GILLÈS de PÉLICHY, Brugge, Qheerwynstraat, 9. Voorzitter, M. Stanislas van OUTRYVE d'YDEWALLE, St-Andries langs Lophem. Secretaris-Schatbewaarder, Eerw. Heer S, VAN HOUTRYVE, Brugge, ...

De volkseeuw: weekblad der Christene Volkspartij

Yierde jaar Zondag 30 November 1913 Nummer 48 De Volkseeuw GELIJKHEID! Vooruit voor aloemeen stemrecht ! BROEDERLIJKHEID ! DE WAARHEID IS ONS WAPEN ?| I)E RECHTYAARDIGHEII) ONS DOEL Inschrijvingsprijs : 2 fr. 's jaars. Prijs jer nummer 2 cent. Aankondigingen volgens akkoord en plaatsruimte. Uitgever : Bern. MINNEBO, Predikheerenstraat, ...

t Vrije Vlaanderen: vrijzinnig, volks- en Vlaamschgezind weekblad voor...

q*l pu Tweede Jaargang. — Nummer 36. PRIJS PER NUMMER : 5 CENTIEMEN. Zaterdag 6 September 1913. NAAR NIEUWE WEGEN ALLES VOOR EN BOOR HET VOLK VOOR TAAL EN VRIJHEID ïödsfen T^oruitsti^^encüag^anaig^ Volks- en Vlaamschgezind Weekblad voor Br&gge en de Provincie West-Vlaanderen. Aankondigingen : Den regelfr. 0.20 ■ Rechterlijke ...

Onthoudersblad van West-Vlaanderen: tolk van den west-vlaamschen...

ABONNEMENTSPRIJS : Maaïidsscliritt tegen liet d r an limisl»r-ixils; AANKONDIGINGSPRIJS : , 00 tank per ja.r (Vr.ch.vrij) OPSTEL EN BESTUUE ; • V.» y., 5 Goedkooper voor de Genootschappen. BRTJGGE : Oudenburgstraat, 26. Bij abonnement groote korting. De Eerw. Heer N. Vanneste. Proost van den Brugschen Onthoudersbond. Op 22 November ...

De volkseeuw: weekblad der Christene Volkspartij

De Volkseeuw qelijkheidi Vooruit voor algemeen stemrecht! brofdehlukheid ■ / A A n ilAUUJ^iU ÎO V/i* O TT ill i/iJ JLWA JWXJL X I OAlWlUmJlX' UilU Inschrijvingsprijs : 2 fr. 's jaars. Prijs f er nummer 2 cent. j unncnoncTci . Voor wat opstel en bestunr aangaat schrijve,men aan het hoofdbestuur, Aankondigingen volgens akkoord en plaatsruimte. ...

De volkseeuw: weekblad der Christene Volkspartij

De Volkseeuw Vooruit voor algemeen Stemrecht Inschrijvingsprijs : 2 fr. 's jaars. Prijs per niimmer 2 cent. Aankondigingen volgens akkoord en plaatsruimte. Uitgever : Bern. MINNEBO, Predikheerenstraat, 20 HOOFDOPSTELLER : PRIESTER FONTEYNE Voor wat opstel en bestuur aangaat schrijvejmen aan het hoofdbestuur, Vooruitgangstraat, 345, BRUSSEL. Voor ...

De volkseeuw: weekblad der Christene Volkspartij

De Volkseeuw Weekblad der Ghristene Volkspartij DE WAARHEID IS ONS WAPEN DE RECHTYAARDIGHEID ONS DOEL I ■ j Inschrijvingsprijs : 2 fr. 's jaars. Prijs per nummer 2 cent. Prijs per 1000 nrS 9 fr. Aankondigingen volgens akkoord en plaatsruimte. HOOFDOPSTELLER : PRIESTER FONTEYNE ' ... ( ' ; Voor wat opstel en bestuur aangaat schrijve men aan het ...

Werkerswelzijn: socialistisch weekblad voor het arrondissement Brugge

en van het Arrondissement Oostende=Dixmuide=Veurne Derde Jaargang — Nr 25 5 CENTIEMEIM Zondag 15 Februari 1914 OPSTELRAAD EN BEHEER : ÏGor 'I ArrraiissîiDEiit Brnip Tour 't Arrondissement Oostende-Diimnide-yeirDe ! Lokaal : WERKERSWELZIJN, Kleine Kuiperstraat, 31, Brugge. Lokaal : DE N00R0STAR, 31, Veidstraat, 31, Oostende. Abonnemsntsprijs S ...

De goedendag: tolk der Vlaamsch-vrijgezinde studenten

DE GOEDENDAG 22ste JAARGANG 1915 -1916 N' 3 MAANDSCHR1FT voor VLÀAMSCHE STUDENTEN il - - UITGEGEVEN DOOE JONG VLAANDEREN - - ...

De goedendag: tolk der Vlaamsch-vrijgezinde studenten

104 DE GOËDËNDAG abstrakten Kunstàusserungen der Veigangenheit wollten » (2). Het individuële van het objekt al dus losgelaten voor het essentiële van, de te konkretizeren soort, zal ook langzamerhand het objektivkime als reproduktief beginsel verdwijnen, want hier in i s juist de literatuur op de plastiese kunst de voorloper ; in literatuur ...

Pages