Your search * has 376 results

a-z index of titles
  • Leuven

Filters

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

m 4 Dimanche 23 j anvier 1916 98° année JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN — — —— • Le JOURNAL DES PETITES AFFICHES paraît et est distribué tous les Dimanches. Les annonces de une à trois lignes se paient ■60 centimes, au delà à raison de 20 centimes par ligne. Les annonces de la première page se paient ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN ABONNEMENTSPRIJZEN. PRIX D'ABONNEMENTS. Per trimester 2.50 fr. Par trimestre 2.50 fr. Per jaar 7.50 fr. Par an 7.50 fr. Het nuraraer 0.25 fr. Le numéro 0.25 fr. 1.75 fr. per jaar meer voor het verzenden per post. 1.75 fr. par an en plus pour l'envoi par la poste. Men abonneert zicli te ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

N° 25 Dimanche 23 Juin 1918 100e année JOURNAL DES PETITES AFFICHES WEEKBLAD VAV IlLEIHTE AANK(MDIGIÏVGEIV ABONNEMENTSPRIJZEN. Per trimester .... 2.50 fr. Per jaar 7.50 fr. Het nummer .... 0.25 fr. •1.75 fr. per jaar meer voor het verzenden per post. PRIX D'ABONNEMENTS. Par trimestre .... 2.50 fr. Par an 7.50 fr. Le numéro 0.25 fr. 1.75 fr. ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

! Salle 4e ventes VAIERCKHOYEN 19 place Marguerite, 6, Louvain Demain lundi et vendredi, à une heure de l'elevée, grande et belle vente publique. Tous lesjours vente de ia main à la main. Moopiaa! YÂHKERCKHOVEH Margaretaplaa ts, 6. Leuven. Morgen maandag en vrijdag, om éen uur nanoen, groote en scboone publieke ■verkooping Aile dagen ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN Per trimester . . 2.50 fr. Per jaar . . . 7.50 fr. Ilet nummer . . 0.2.-> fr. 1.75 fr. per jaar meer voor het verzenden per post. Men aboniieert zich te Leuvenbij VAN LINTIIOUT Diestselie straat, 32. Par trimestre . . 2.50 fr. Par an ... . 7.50 fr. Le numéro. . 0.25 fr. i.75 fr. par ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

[N° 17 Dimanche 23 Avril 1916 98e année JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAÏN — Le JOURNAL DES PETITES AFFICHES paraît et est distribué tous les Dimanches. Les annonces de une à trois lignes se paient 60 centimes, au delà à raison de 20 centimes par ligne. Les annonces de la première page se paient ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

N° 30 Dimanche 26 Juillet 1914 96e année JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN Le JOURNAL DES PETITES AFFICHES paraît et est distribué tous les Dimanches, tant à Louvain qu'à Tirlemont, Diest, Aerschot et dans toutes les communes de l'arrondissement de Louvain. La partie des annonces est affichée gratuitement en ...

De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

T've^d® I-j i-ga . ? ir (2 + " "nncn^irvior» • F r»0r*fi0jjj0u Zonriasr 25 Maart 1917. De gazet van Leven ABONNEMENTSPRIJS : Per jaar .... 2,50 fr. ■ Voor 6 maanden . . 1,25 fr. I Voor 3 maanden . . 0,65 fr. ALLE BRIEFWISSELING TE ZENDEN : Naamsche Vest, 41, MEVERLEE (Leuven) Postcheok-rekening' Nr 242 Elke medewerker blijft ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

I N° 33 Dimanche 15 Août 1915 97' année JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN Le JOURNAL DES PETITES AFFICHES paraît et est distribué tous les Dimanches. Les annonces de une à trois lignes se paient 60 centimes, au delà à raison de 20 centimes par ligne, Les annonces de la première page se paient exceptionnellement ...

De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

Tweede Jaargang, nr 13 Prijs per numrner : 5 centiem**» Zondao\ 1 April 1 &||f De Gazet van Leuven j—j ABONNEMENTSPRIJS : — Per jaar .... 2,50 fr. □ Voor 6 maanden . . 1,25 fr. Voor 3 maanden . . 0,65 fr. ,1"TI»»a .W M I 'I H M,.'il M——BU lllll !■!■»»■ llll H IMilHI ■ 'T"" ' " ■■ Allé Briefwisselinq ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

N* 28 Dimanche 15 Juillet 1917 99° année JOURNAL DES PETITES AFFICHES DF T/ARRONmSSTCMTCNT DE T.OTTVATN I "M—e———a————— ABONNEMENTSPRIJZEN. PRIX D'ABONNEMENTS. ■Per triraester .... 2.50 fr. Par trimestre .... 2.50 fr. Per jaar 6.50 fr. Par an 6.50 fr. Ilet nummer .... 0.20 fr. Le numéro 0.20 fr. 1.75 fr. per jaar meer ...

Uilenspiegel van Leuven

BEHEER en OPSTELRAAD : 41, CAPUCIENENVOER. LEUVEN. Elk medcwcrkftf is .verantwoordelylt voor zijn opslelien. Toen Van Cauwclaert in zijne laatste redevoering in Ilolland ongeveer deze diope woorden uitsprâk : We gaan naar eene revolutie, zoo we dit met voorkomen door eene snelle evolutie, dan heeft hij bewezen eeïï klat'en blik te hebben in do ...

Pages