Your search * has 376 results

a-z index of titles
  • Leuven

Filters

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

N° 50 Dimanche 15 Décembre 1918 100e année JOURNAL DES PETITES AFFICHES ABONNEMENTSPRIJZEN. Per trimester .... 2.50 fr. Per jaar 7.50 fr. Het nummer .... 0.25 fr. 1.75 fr. per jaar meer voor liet verzenden per post. PRIX D'ABONNEMENTS. Par trimestre .... 2.50 fr. Par an 7.50 fr. Le numéro 0.25 fr. 1.75 fr. par an en plus pour l'envoi par la ...

De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

Tweede Jaargang, nr 31. ta—tir ■■■■■■■ in ■ -i ■WB——M. »■. tu., m— . . .... ... uu-g-g K ■ Prijs per numraer : 5 centiem Zondasr. 5 Augusti 1917 De Gazet van Leuven □ ABONNEMËNTSPRIJS : Per jaar .... 2,50 fr. I—| Voor 6 maanden . . 1,25 fr. | I Voor 3 maanden . . 0,65 fr. ALLE BRIEFW1SSELING TE ZENDEN : r. ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

N° 5 Dimanche 1 Février 1914 96e année JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN Le JOURNAL DES PETITES AFFICHES paraît et est distribué tous les Dimanches, tant, à Louvain qu'à Tirlemont, Diest. Aersehot et dans toutes les communes de l'arrondissement de Louvain. La partie des annonces est affichée gratuitement en ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LQUVAIN Le JOURNAL DES PETITES AFFICHES paraît et est distribué tous les Dimanches. Les annonces de une à trois lignes se paient 60 centimes, au delà à raison de 20 centimes par ligne. Les annonces de la première page se paient exceptionnellement à raison de 40 centimes par ligne. Les ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

JOURNAL DES PETITES AFFICHES hvEEKBLAD \ v\ KLEL\K AANKONDIGINGEN A BONN EMENTSPRIJZEN. PRIX D'ABONNEMENTS. AANKONDIGINGEN. ANNONCES. i Per trimester .... 2.50 fr. Par trimestre .... 2.50 fr. Gewone aankondiging van een tôt Les annonces ordinaires de une à I Per jaar ... 7.50 fr. Par an 7.50 fr. 3 regels : 0,90 i'r. ; voorts 0,30 fr. trois ...

Uilenspiegel van Leuven

LEUVEN BEHEER en OPSTELRAAXK: 41,CÂPTCIE2^ENV0ER . LEtT VEN. Elis merle,werkcc is rtrantw^ordelQk voor aijn opstellen. Stadslui en Boerenmenschen Wat de oorlog zooal meebrengt ! ! Abonnementen : Een }aar, 5.00 fr. — Zes maand, 2.50 fr. — Drie maand, 1.25 fr. EERSTS JAARGANG ÎNUMMBR 39 Prijs : 10 Ceatiem. ZONDAG 27 OKTOBER ...

De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

Tweede Jaargang, nr 49. Prijs per nummer : 5 centiem. Zondag, 9 Deserafeer 1917. t Abonnementsprljs : Per jaar . . . 2,50 fr. Voor 6 maanden . 1,25 fr. Voor 3 maanden . 0,65 fr. ♦ ♦ ♦ Aile briefwisseling te zenden : 148, Naamsche Yest, 148, Leuven Postcheckrekening nr 242 De Gazet van Leuven ïlke med»w«rker blijft v»rant-woordsijjk voor ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

— 470 — Verkoopzaal en bazar VANKERCKHOVEN Bazar van speelgoed. — Nieuwe en oude meubelen. — Stoven en cuisinières. Groote aankomst van bloemen. Men aanvaardt aile voorwerpen om uit ter hand te verkoopen. Aile dagen verkooping uit ter hand. Margaretaplaats, Leuven. 506/27 Salis dô ventes et bazar VANKERCKHOVEN Bazar de jouets. — ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN Le JOURNAL DES PETITES AFFICHES paraît et est distribué tous les Dimanches. Les annonces de une à trois lignes se paient 0 centimes, au delà' à raison de 20 centimes par ligne. Les annonces de la première page se paient exceptionnellement à raison de 0 centimes par ligne. Les ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'AKRONDISSEMENT DE LOUVAIIV Le JOURNAL DÈS PETITES AFFICHES paraît et est distribué tous les Dimanches, tant à Louvain qu'à Tirlemont, Diest, Aerschot et dans toutes les communes de l'arrondissement de Louvain. La partie des annonces est affichée gratuitement en placards aux coins des rues. Les annonces de ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN IABONNEMENTSPIUJZEN. PRIX D'ABONNEMENTS,. AANKONDIGINGEN. ANNONCES. Pertrimester . . . . 2.00 fr. Par trimestre . . . . 2.00 fr. Gewone aankondiging van een tôt Les annonces ordinaires de me ..... „ 3regels:0.60fr. ; voorts 0.20fr. trois lignes : 0.60 lr.; au del Per jaar 6.50 fr. Par ...

De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

Tweede Jaargang, nr 4 Priis per nummer • 5 ^ntieni De Gazet van Leuven —J ABONNEMENTSPRIJS : — Per jaar .... 2,50 —-i Voor 6 maanden . . 1,25 j Voor 3 maanden . . 0,65 Allé Briefwisselinq^te zenden^: fï] ■ Naamsche Vest, 41, HEVERLEE (Leui fr. Postoheck-rekening' Nr 242 ■"■"M"'""' I •waWMMVNHWaMniIMBIiaii ...

Pages