Your search * has 376 results

a-z index of titles
  • Leuven

Filters

De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

Tweede Jaargang, nr 31. ta—tir ■■■■■■■ in ■ -i ■WB——M. »■. tu., m— . . .... ... uu-g-g K ■ Prijs per numraer : 5 centiem Zondasr. 5 Augusti 1917 De Gazet van Leuven □ ABONNEMËNTSPRIJS : Per jaar .... 2,50 fr. I—| Voor 6 maanden . . 1,25 fr. | I Voor 3 maanden . . 0,65 fr. ALLE BRIEFW1SSELING TE ZENDEN : r. ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

Tf/ Dimanche 18 Février 19YT 99e année JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN" ABONNEMENTSPRIJZEN. •Per trimester . . . . 2.00 fr. Per jaar 6.50 fr. Met nummer .... 0.20 fr. J.75 fr. per jaar meer voor het verzenden per post. PRIX D'ABONNEMENTS. Par trimestre .... 2.00 fr. Par an ...... 6.50 fr. Le numéro 0.20 fr. ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

,N° 31 Dimanche 5 Août 1917 99" année JOURNAL DES PETITES AFFICHES TiTC T/ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN aboxnementsprijzen. Per trimester . . . . 2.50 fr. Per jaar 6-50 fr. Het nummer .... 0.20 fr. 1.75 fr. per jaar meer voor het verzenden per post. lien abonneert zicli te Leuven, bij V PRIX D'ABONNEMENTS. Par trimestre .... 2.50 fr. Par an ...

Hooger leven: algemeen weekblad voor ontwikkelde katholieke Vlamingen

...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

N° 39 Dimanche 26 Septembre 1915 97e année JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOXJVAIN Le JOURNAL DES PETITES AFFICHES paraît et est distribué tous les Dimanches. Les annonces de une à trois lignes se paient 60 centimes, au delà à raison de 20 centimes par ligne. Les annonces de la première page se paient ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

m 4 Dimanche 23 j anvier 1916 98° année JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN — — —— • Le JOURNAL DES PETITES AFFICHES paraît et est distribué tous les Dimanches. Les annonces de une à trois lignes se paient ■60 centimes, au delà à raison de 20 centimes par ligne. Les annonces de la première page se paient ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

I" 16 Dimanche 16 Avril 1916 98° année JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN ILe JOURNAL DES PETITES AFFICHES paraît et est distribué tous les Dimanches. Les annonces de une à trois lignes se paient 3 centimes, au delà à raison de 20 centimes par ligne. Les annonces de la première page se paient exceptionnellement ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN — ■■■■■■■— — Le JOURNAL DES PETITES AFFICHES paraît et est distribué tous les Dimanches. Les annonces de une à trois lignes se paient 60 centimes, au delà à raison de 20 centimes par ligne. Les annonces de la première page se paient exceptionnellement à raison ...

De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

Eerste Ja%*rgang, nr 4. Prijs per nummer : 5 centiemen Zondag*. 31 December 1916. De Gazet van Leuven X/— » II.I I—III i II mil I — ■— □ Aïaonnementsprij s : Per jaar 2,50 fr. I—| Voor 6 maanden .... 1,25 fr. 1 | Voor 6 maanden .... 0,65 fr. alle briefwisselinq te zenden : Naamsche Vest, 41, HEVERLEE (Leuven) ggxn ■ m i ■■ i ...

Hooger leven: algemeen weekblad voor ontwikkelde katholieke Vlamingen

HOOGERLEVEN INSCHRIJVINGSPRIJS België : 5 fr. 's jaars Nederland : 3 gulden Andere Janden : 7 frank Men schrijft in bij het Beheei of op de postkantoren. Losse nummers 10 centiemen. AANKONDIGINGEN : 0.25 fr. per drukregel Volledig tariel op aanvraag. Algemeen Weekblad voor Ontwikkelde Katholieke Vlamingen Beheer en Opstelraad : ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

N° 38 Dimanche 19 Septembre 1915 97" année JOURNAL DES PETITES AFFICHES DS L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN Le JOURNAL DES PETITES AFFICHES paraît et est distribué tous les Dimanches. Les annonces de une à trois lignes se paient 60 centimes, au delà à raison de 20 centimes par ligne. Les annonces de la première page se paient ...

Uilenspiegel van Leuven

KBRSTK JAÀRGANG NUMMkiR 38 Prija : 10 Centiem. ZONDAG 20 OKTOBER 1918. Abonnements : Een jaar, 5.00 fr. — Zes m tnnd, 2.50 fr. — Drie maand, 1.25 fr. Elk mfi<l*werker i* Ter*ntwoord»iijk vooi- psleji ,i. # ' Jj ...

Pages