Your search * has 376 results

a-z index of titles
  • Leuven

Filters

Uilenspiegel van Leuven

Abonnementen : Een jaar, 5.00 fr. — Zes maaiid, 2.50 fr. — Drie maand, 1.25 fr. ■ rt~ --»w- .vj;.a."svry-^-- >.u w gm.nAanmj' * vfTvr T;v:r-r .-W!»,- *-■»-■ — Het Verschil van de Differentie. Onze Ylaamsche jongens in het leger blijyen gedoemd immer liet vuilste en gevaarlijkste werk te Ter-richten. Zij worden den dood ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

N° 50 Dimanche 10 Décembre 1916 98" année JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN AKUJNJ\iiMttJyi:SPlUJZ,tilN. 1 xvIA 1» IS. Per trimester .... 2.00 fr. Par trimestre . . • . . 2.00 fr. Per jaar 6.50 fr. Par an 6.50 fr. Het nummer .... 0.20 fr. Le numéro 0.20 fr. i.75 fr. per jaar meer voor liet 1.75 fr. par an en ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

N° 40 Dimanche 7 Octobre 1917 99° année JOURANAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN ABONNÉM ENTS PKI JZE N. Per trimester .... 2.50 fr. î'erjaar 7.50 fr. •îlet nuinmer .... 0.25 fr. •1.75 fr. per jaar meer voor het verzeiiden per post. PRIX D'ABONNEMENTS. Par trimestre .... 2.50 fr. Par an 7.50 fr. Le numéro 0.25 fr. ...

De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

Tweede Jaargang, n' 7. Prijs per nummer : 5 centiemen. Zondag, 18 Februari 1917. * De gazet van Leuven '-\AJ I I—I ABONNEMENTSPRIJS : —Per jaar .... 2,50 fr. □ Voor 6 maanden . . 1,25 fr. Voor 3 maanden . . 0,65 fr. ALLE BRIEFWISSELING TE ZENDEN : Naamsche Vest, 41, HEVERLEE (Leuven) PostRhnck-rnk«Tiin&' W1 242 Slki medewerker blijft ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

N* 28 Dimanche 15 Juillet 1917 99° année JOURNAL DES PETITES AFFICHES DF T/ARRONmSSTCMTCNT DE T.OTTVATN I "M—e———a————— ABONNEMENTSPRIJZEN. PRIX D'ABONNEMENTS. ■Per triraester .... 2.50 fr. Par trimestre .... 2.50 fr. Per jaar 6.50 fr. Par an 6.50 fr. Ilet nummer .... 0.20 fr. Le numéro 0.20 fr. 1.75 fr. per jaar meer ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

N° 6 Dimanche 11 Février 1917 99e année JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOTJVAIN ABÔNNEMENTSPRÏJZËN. PRIX D'ABONNEMENTS. Per trimester .... 2.00 fr. Par trimestre . . . . 2.00 fr. Per jaar G.oO fr. Par an 6.50 fr. Het nummer .... 0.20 fr. Le numéro 0.20 fr. 1.75 fr. per jaar meer voor het 1.75 fr. par an en plus pour ...

Hooger leven: algemeen weekblad voor ontwikkelde katholieke Vlamingen

HOOGERLEVEN INSCHRIJVINGSPRIJS België : 5 fr. 's jaàrs Nederland : 3 ffulden Andere landen : 7 frank Men schrijft in bij het Beheer of op de postkantoren. Losse nummers «g 10 centiemen. ÊÈ AANKONDIGINGEN : 0.25 fr. per drukregel Volledig tariei op aanvraag. Algemeen Weekblad voor Ontwikkelde Katholieke Vlamingen Briefwisselaars gelieven ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

Tf/ Dimanche 18 Février 19YT 99e année JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN" ABONNEMENTSPRIJZEN. •Per trimester . . . . 2.00 fr. Per jaar 6.50 fr. Met nummer .... 0.20 fr. J.75 fr. per jaar meer voor het verzenden per post. PRIX D'ABONNEMENTS. Par trimestre .... 2.00 fr. Par an ...... 6.50 fr. Le numéro 0.20 fr. ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

N° 35 Dimanche 2 Septembre 1917 99° année JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN ABONNEMENTS PRIJZEN. Per trimester .... 2.50 fr. Per jaar....... 7.S0 fr. Het nummer .... 0.23 fr. 1.75 fr. per jaar meer voor het vpr7piulpn .npr nnsf. PRIX D'ABONNEMENTS. Par trimestre .... 2.50 fr. Par an 7.50 fr. Le numéro 0.25 fr. 1.75 ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN IABONNEMENTSPIUJZEN. PRIX D'ABONNEMENTS,. AANKONDIGINGEN. ANNONCES. Pertrimester . . . . 2.00 fr. Par trimestre . . . . 2.00 fr. Gewone aankondiging van een tôt Les annonces ordinaires de me ..... „ 3regels:0.60fr. ; voorts 0.20fr. trois lignes : 0.60 lr.; au del Per jaar 6.50 fr. Par ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

N° 15 Dimanche 14 Avril 1918 100" année JOURNAL DES PETITES IfflES WEEKBLAD v\\ KLEINE l\\K(ni)I(;i\GE\ ABONNEMENTSPRIJZEN. PRIX D'ABONNEMENTS. Per trimester .... 2.50 fr. Par trimestre .... 2.50 fr. Per jaar 7.50 fr. Par an 7.50 fr. Het nummer .... 0.25 fr. Le numéro 0.25 fr. 1.75 fr. per jaar meer voor het 1.75 fr. par an en plus pour ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN Le JOURNAL DES PETITES AFFICHES paraît et est distribué tous les Dimanches. Les annonces de une à trois lignes se paient 0 centimes, au delà' à raison de 20 centimes par ligne. Les annonces de la première page se paient exceptionnellement à raison de 0 centimes par ligne. Les ...

Pages