Your search * has 376 results

a-z index of titles
  • Leuven

Filters

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

N° 9 Dimanche 27 Février 1916 98e année JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN Le JOURNAL DES PETITES AFFICHES paraît et est distribué tous les Dimanches. Les annonces de une à trois lignes se paient f)0 centimes, au delà à raison de 20 centimes par ligne. Les annonces de la première page se paient exceptionnellement ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

N° 46 Dimanche 17 Novembre 1918 100e année JOURNAL DES PETITES AFFICHES ABONNËMENTSPRIJZEN. PRIX D'ABONNEMENTS. Per trimester .... 2.50 fr. Par trimestre .... 2.50 fr. Per jaar 7.50 fr. Par an 7.50 fr. Het nuramèr .... 0.25 fr. Le numéro 0.25 fr. 1.75 fr. per jaar meer voor het 1.75 fr. par an en plus pour verzenden per post. l'envoi par la ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

h 22 Dimanche 28 Mai 1916 98e année JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN Le JOURNAL DES PETITES AFFICHES paraît et est distribué tous les Dimanches. Les annonces de une à trois lignes se paient 60 centimes, au delà à raison de 20 centimes par ligne. Les annonces de la première page se paient exceptionnellement à ...

De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

Berde Jaar g*mg, a-r 38. P:ei|B ip m limiter . * ësmiiem y <?: r~ SS^S A^adag 28 September i L» 13. Âbciniiemeiiisprijs : Per jaar . . 4.00 fr. Voor 6 maanden . 2.00 fr. Voor 3 maanden . 1.00 fr. Elkc medewerker blijft verant-woordelijk voor zîjn opstel. Ongcteekende brieven of bij-dragen worden niet in aanmer-king genomén. — ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

N° 19 Dimanche 13 Mai 1917 99e année JOURNAL DES PETITES AFFICHES DU T/ARRONDISSEMENT DE LOTTVAIN ABONNEMENTSPRIJZEN. Per trimester .... 2.00 fr. Per jaar 6.50 fr. Het numnïèr .... 0.20 fr. 1.75 fr. per jaar meer voor liet verzenden per post. Men aboimeert zich te Leuven, bïj PRIX D'ABONNEMENTS. Par trimestre .... 2.00 fr. Par an 6.50 fr. Le ...

De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

Tweede Jaargang, nr 36. Prijs nummer : 5 centiem. Zondag„ 9 September 1917, De gazet van Leven VV I [—1 ABONNEMENTSPRIJS : — Per jaar .... 2,50 fr. □ Voor 6 maanden . . 1,25 fr. Voor 3 maanden . . 0,65 fr. alle briefwisselinq^ zendenj: Naamsche Vest, 41, HEVERLEE (Leuven) Postcheck-rekening' Nr 242 Blke medewerker blijft verantwoordelijk ...

De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

Tweecie Jaar gang, n 42 Prijs per iiamiiiej* b eentiem. Zondag 21 Oktober 1917 De Gazet van leuven ABONNEMENTSPRIJS : Per jaar .... 2,50 fr. Voor 6 maanden . . 1,25 fr. Voor 3 maanden . . 0,65 fr. ALLE BRIEFWISSEL1NG TE ZENDEN Naamsche Vest, 41, HEVERLEE (Leuven) Postcheok-rekening Nr 24-2 Elk - medewerker blijft verantwoordelijk yoor zijn !û ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

[WEEKBLAD VA1¥ KLE1\K AANKONDIGINGEN ] I ABONNEMENTSPRIJZEN. PRIX D'ABONNEMENTS. AANKONDIGEN GEN. ANNONCES. Per trimester .... 2.50 fr. Par triraestre .... 2.50 fr. Gewone aankondiging van een tot Les annonces ordinaires^de une a 1 Per jaar 7.50 fr. Par an 7.50 fr. ! 3 regels : 0,90fr.; voorts 0,30 fr. trois lignes : 0,90 1'r.; au dela I Het ...

De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

Derde Jaargang, &* £3 Prijs per minime: . S ceiitiem. Zondcwfc 18 Augustus 1918 De Gazet van Leuven ''V/ teow.<c«K. -J a—•J«. -s»' • • ,^- ■ Jingw abonnersientspriis : Per jaar 4.00 fr. Voor zes maanden . . . 2.00 fr. Voor drie maanden . . . 1.00 ir. Opstel en Beheer : 148, Naamsche Vest, 148, LEUVEN j; Postcheck-rekening Nr ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

I N° 42 Dimanche 17 Octobre 1915 97e année JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN Le JOURNAL DES PETITES AFFICHES paraît et est distribué tous les Dimanches. Les annonces de une à trois ligne se paient 60 centimes, au delà à raison de 20 centimes par ligne. Les annonces de la première page se paient exceptionnelle ment ...

De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

Tweede Jaargang, nr 21. Prijs per nummer : 5 centiemen. Zondag\ 27 Mei 1917. fM—www>g«BMgi De gazet van Leuven c=nrrxr*K or^otyra^-Trrrr-i^d^r^^^^etHMxiMetcMeiâeieeeiWEe*! 1 ABONNEMENTSPRIJS : Per jaar , , . 2,50 îr. ] Voor 6 maanden . . 1,25 fr. Voor 3 maanden . . 0,65 fr. Allé Briefwisseling te zenden : Naajnsche Vest, 41, HEVERLEE ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

\ - 34 - Naamlooze Mctatschappij La Générale Industrielle & Commerciale de Belgique, te Leuven. De heeren aandeelhouders worden ter kesiïïîs gebracht dat de gewone algemeene ireïgadermg zal plaats hebben op dinsdag 2 April 1918, om 3 ure namiddag, in den maatschappelijken zetel te Leuven. DAGORDE: î- Verslagen van den Beheerraad en van ...

Pages