Your search * has 163 results

a-z index of titles
  • Scheveningen

Filters

Vrij België

Ne. 19. VRIJDAG 31 DECEMBER 1915. EERSTE JAARGANG. VRIJ BELGEË onder leiding van FRANS VAN CAUWELAERT en JULIUS HOSTE JR. PRIJS PER NUMMER: NEDERLAND 10 cent. ENGELAND 2 pence. FRANKRIJK en BELG1È 0.20 fr. verschijnt elken vrijdag ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL: NEDERLAND . . . / 1.— ENGELAND 2 sh. FRANKRIJK en BEI G1Ë 2.50 fr. ALLE STUKKEN ...

Vrij België

! No. 103. VRIJDAG 10 AUGUSTUS 1917. TWEEDE JAARGANG. VRIJ BELGIË ONDER LEIDING VAN FRANS VAN CAUWELAERT EN JULIUS HOSTE JR. PRIJS PER NUMMER: NEDERLAND 10 cent. ENGELAND 2 pence. FRANKRIJK en BELGIË 0.20 fr. VERSCHIJNT ELKEN VRIJDAG. ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL: NEDERLAND / 1.25 ENGELAND 2 sti. 6 d. FRANKRIJK en BELGJË . » — ; ...

Vrij België

No. 113. VRIJDAG 19 OCTOBER 1917. DERDE JAARGANG. VRIJ BELGIË ONDER LEIDING VAN FRANS VAN CAUWELAERT EN JULIUS HOSTE JR. PRIJS PER NUMMER: NEDERLAND 10 cent. ENGELAND 2 pence. FRANKRIJK en BELG1Ë ....... 0.20 fr. VERSCHIJNT ELKEN VRIJDAG. ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL: NEDERLAND / 1.25 ENGELAND 2 sh. 6 d. FRANKRIJK en BELGIË 3.— fr. ALLE ...

Vrij België

No. 166. VRIJDAG 25 OCTOBER 1918. VIERDE JAARGANG. VRIJ BELGIË ONDER LEIDINGVAN PRANS VAN CAUWELAERT EN JULIUS H0STH JP. 1 PRIJS PER NUMMER: NEDERLAND 12* cent. ENGELAND 3 pence. BELGIË EN ANDERE LANDEN . . 0.30 fr. VERSCHIJNT ELKEN VRIJDAG. ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAALr NEDERLAND / ! 50 ENGELAND ...... . . 2 sft. 9 d BELGIË EN ANDERE LANDEN . ...

Vrij België

No. 18. VRIJDAG 24 DECEMBER 1915. EERSTE JAARGANG. VRIJ BELGË ONDER LEIDING VAN FRANS VAN CAUWELAERT EN JULIUS HOSTE JR PRIJS PER NUMMER: $EDE^LAND . 10 cent. ENGELAND 2 pence. FRANKRJJK en BELG1Ë 0.20 fr. VERSCHIJNT ELKEN VRIJDAG. ABONNEMENTSPRIJS PER KW^RTAAL: NEDERLAND ,/ i._ N ENGELAND 2 sh. FRANKRIJK en BELGIË 2.50 ir. ALLE STUKKEN ...

Vrij België

Dit nummer bestaat uit 16 bladzijden. No. 169. VRIJDAG 15 NOVEMBER 1918. VIERDE JAARGANG. VRIJ BELGIË onder LBtDtNQ van FRAN8 VAN CAUWHLAERT m JUL1U3 HOSTE JB. PRIJS PER NUMMER: NEDERLAND 121 cent. ENGELAND 3 pence. BELG1Ë EN ANDERE LANDEN .... 0.30 fr. VERSCHIJNT ELKEN VRIJDAG. ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL: NEDERLAND / ! 50 ENGELAND . . 2 sh. ...

Vrij België

ONDER LEIDINQ VAN FRANS VAN CAUWELAERT EN JULIUS HOSTE JR. PRIJS PER NUMMER: NhDERLAND 10 cent. ENGELAND 2 pence. FRANKRIJK en BELGIË 0.20 fr. VERSCHIJNT ELKEN VRIJDAG. ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL: NEDERLAND / 1.— ENGELAND 2 sh. FRANKRIJK en BELGIË 2.50 fr. ALLE STUKKEN BETREFFENDE REDACTIE EN ADMINISTRATIE TE ZENDEN: 81, GEVERS DEYNOOTWEG, ...

Vrij België

No. 57. VRIJDAG 22 SEPTEMBER 1916. TWEEDE JAARGANG. I VRIJ BELGIË ONDER LEIDING VAN FRANS VAN CAUWELAERT EN JULIUS HOSTE JR; PRIJS PER NUMMER: NEDERLAND 10 cent. ENGELAND 2 pence. FRANKRIJK en BELG1Ë 0.20 fr. VERSCHIJNT ELKEN VRIJDAG. ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL: NEDERLAND / 1.— ENGELAND 2 sh. FRANKRIJK en BELGIË 2.50 fr. j ALLE STUKKEN ...

Vrij België

2 VRIJ BELGIE van Vrijdag 23 Juni 1916. van Brugge de méest internationale ver-gaderplaats van de wereld waren, en de Yiaamsche steden zelf over hun handels-belaiigen mochten waken. Want steeds was er welstand, vrijheid en liclitend geestesleven in Vlaanderen, toen wij over on-s eigen lot konden be-schikkeh, en lie' geen vreemden waren, die op ...

Vrij België

No. 36. VRIJDAG 28 APRIL 1916. EERSTEJAARGANG. VRIJ BELGIË ONDER LEIDING VAN FRANS VAN CAUWELAERT EN JULIUS HOSTE JR. / PRIJS PER NUMMER: NEDERLAND 10 cent. ENGELAND 2 pence. FRANKRIJK en BELGIË ....... 0.20 fr. ^ VERSCHIJNT ELKEN VRIJDAG. ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL: NEDERLAND / 1.— ENGELAND 2 sh. FRANKRIJK en BELGIË 7 50 fr. ALLE STUKKEN ...

Vrij België

No. 52. VRIJDAG 18 AUGUSTUS 1916. EERSTEJAARQANG. VRIJ BELGIE onder leiding van FRANS VAN CAUWELAERT en JULIUS HOSTE Jr. PRIJS PER NUMMER: NEDERLAND 10 cent. ENGELAND . 2 pence. FRANKRIJK en BELGIË 0.20 fr. VERSCHIJNT ELKEN VRIJDAG. ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL: NEDERLAND / 1.— ENGELAND 2 sh. FRANKRIJK en BELGIË 2.50 fr. ALLE STUKKEN ...

Vrij België

No. 92. VRIJDAG 25 MEI 191J7. TWEEDE 1AARGANG. VRIJBEL GIË onder leiding van FRANS VAN CAUWELAERT en JULIUS HOSTE JR. PRIJS PER NUMMER: NtDERLAND 10 cent ENGELAND 2 pence. FRANKRIJK en BELOlF. . . 0.20 fr verschijnt elken vrijdag. ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL: NEDERLAND / 1.25 ENQELAND 2 sh. 6 d. FRANKRIJK en BELGIË 3.— fr. ALLE STUKKEN ...

Pages