Your search * has 163 results

a-z index of titles
  • Scheveningen

Filters

Vrij België

I No. 84. " VRIJDAG 30 MAART 1917. TWEEDE JAARGANG. I ONDER LEIDINQ VAN FRÀN8 VAN CAUWELAERT EN JULIUS HOSTE J*. i PRIJS PER NUMMER: ABONNEM ;'NTSPRIJS PER KWARTAAL: cwrpfANnD l0cent' VERSCHIJNT ELKEN VRIJDAG. { *.25fi . ENGELAND 2 pence. • ENGELAND 2 sh. 6 d. FRANKR1JK en BELGIË 0.20 fr. FRANK RIJK en BELGIË 3 — fr ALLE STUKKEN ...

Vrij België

\2 VRIJ BELGIE van Vrijdag 4 Mei 1917. De alkoholplaag in België. Door Dr. VAI t III. Hct alkoholisme en. de herbergen. België heeft het droevig" voorrecht het meeste herbergen te tellen in verhouding tôt Ipet geval inwoners. ; Aantal inwoners per herberg: Frankrijk 1 voor 81 inwoners £witserland 1 „ 143 „ Engeland 1 ,, 181 ,, ...

Vrij België

No. 41. VRIJDAG 2 JUNI 1916. EERSÎE JAARGANG. VRIJ BELGIË ONDER LEIDINQ VAN FRANS VAN CAUWELAERT EN JULIUS HOSTE JR. PRIJS PER NUMMER: NEDERLAND 10 cent. ENGELAND 2 pence. FRANKRIjK en BELGIË . 0.20 fr. VERSCHIJNT ELKEN VRIJDAG. ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL: NEDERLAND / i._ ENGELAND 2 sh. rRANKRIJK en BELGIË 2.50 fr. ■ » ALLE STUKKEN ...

Vrij België

No. 139. VRIJDAG 19 APRIL 1918. DERDE JAARGANG. VRIJ BELGIË ONDER LEIDINQ VAN FRANS VAN CAUWELAERT EN JULiUS HOSTE J*. ** PRIJS PER NUMMER: NEDERLAND 12| cent. ENGELAND ' . 3 pence. FRANKRiJK en BELGIË . . ... 0.30 fr. VERSCHIJNT ELKEN VRIJDAG. ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL: NEDERLAND f 1.50 ENQELAND 2 sh. 9 d. FRANKRIJK en BELGIË 3 75 fr ALLE ...

Vrij België

| No. 156. VRIjDAG 16 AUGUSTUS 1918. DERDE JAARGANC VRIJ BELGIË ONDER LEIDINQ VAN FRAN8 VAN CAUWELAERT EN JULIUS HOSTE JR. PRIJS PER NUMMER. NEDERLAND 12| cent. ENGELAND 3 pencc FRANKRIJK en BELGIË . . ... 0.30 fr. VERSCHIJNT ELKEN VRIJDAG. ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL: NEDERLAND / 1.50 ENGELAND . . 2 sh. 9 d. PP4WU1IW an RPI PvlP 7^ fr ALLE ...

Vrij België

VRIJ BELGIË ONDER LEIDING VAN FRANS VAN CAUWELAERT EN JULIUS HOSTE JR. P PRIJS PER NUMMER: NEDERLAND 10 cent. ENGELAND 2 pence. kRANKRlJi^- ?cn RFgO'F . .... 02.0 fr. i VERSCHIJNT ELKEN VRIJDAG. ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL: NEDERLAND / 1.— ENQELAND 2 sh. FRANKRIJK en BFI - ... 2.50 fr. ■— » , ALLE STUKKEN BETKEFFENDE REDACTIE EN ...

Vrij België

No. 5. VRIJDAG 24 SEPTEMBER 1915. EERSTE JAARGANG. VRIJ BELGIË ONDER LEIDING VAN FRANS VAN CAUWELAERT EN JULIUS HOSTE JR. PRIJS PER NUMMER: NEDERLAND 10 cent. ENGELAND 2 pence. FRANKRIJK -n BFLGIË .... 0.?0 fr. VERSCHIJNT ELKEN VRIJDAG. ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL: NEDERLAND f \.~ ENGELAND 2 sh. FRANKRIJK en 3F LGlS 2.50 fi ALLE STUKKEN ...

Vrij België

No. 25. VRIJDAG 11 FEBRUARI 1916. EERSTE JAARGANG. VRIJ BELGIË ONDER LEIDING VAN FRANS VAN CAUWELAERT EN JULIUS HOSTE JR. PRIJS PER NUMMER: NEDERLAND 10 cent. ENQELAND 2 pence. FRANKRIJK en BELGIË 0.20 fr. VERSCHIJNT ELKEN VRIJDAC A^ONNt MENTSPRiJS PER KWARTAAL: E Ri AND f.\~ v m Là 2 sh. FR NKRI'K n BELGIË . . • jq.fr ALLE STUKKEN ...

Vrij België

VRIJ BELGIË ONDER LEIDING VAN FRANS VAN CAUWELAERT EN JULÎUS HOSTE JR. PRIJS PER NUMMER: NEDERLAND 12* cent. ENGELAND 3 pence. FRANKRIjK en BELGIË 0.30 fr. VERSCHÎJNT ELKEN VRIJDAG. ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL: ^ NEDERLAND / 1.50 ENGELAND 2 sh. 9 d. FRANKRIJK en BELGIË 3.75 fr. ALLE STUKKEN BETREFFENDE REDACTIE EN ADMINISTRATIF TE ZENDEN: ...

Vrij België

No. 152. DERDE JAARGANG. VRIJ BELGIË ONDER LEIDINQ VAN FRANS VAN CAUWELAERT EN JULIUS HOSTE JR. PRIJS PER NUMMER: NEDERLAND 12| cent. ENQELAND 3 pence. FRANKRIJK en BELGIË 0.30 fr. » VERSCHIJNT ELKEN VRIJDAG. . . Ir r ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL: NEDERLAND / 1.50 ENGELAND 2 sh. 9 d. FRANKRIJK en BELGIË 3.75 fr. 1 . ! ________________ ALLE ...

Vrij België

Dit Nummer bestaat uit 16 Bladzijden. No. 46. VRIJDAG 7 JULI 1916. EERSTE JAARGANG. VRL onder leiding van FRANS VAN CAUWELAERT en JULIUS HOSTE JR. PRIJS PER NUMMER: NEDERLAND .... �^�>* � � � *\ 10 cent. ENGELAND . . � . �v; � l^f J� 2 pence. 'FRANKRIJK en BELGI� �$ . 2* '. �"^ 0.20 ...

Vrij België

No. 51. VRIJDAG 11 AUGUSTUS 1916. EERSTE JAARGANG. VRIJ BELGIË ONDER LEIDINQ VAN FRANS VAN CAUWELAERT EN JULIUS HOSTE JR PRIJS PER NUMMER: NEDERLAND 10 cent. ENGELAND 2 pence. FRANKRIJK en BELGIË 0.20 fr. VERSCHIJNT ELKEN VRIJDAG.- ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL: NEDERLAND / 1.— ENGELAND 2 sh. FRANKRIJK «n BELGIË 2.50 fr. ■ — —■ ~ i I ...

Pages