Your search * has 1916 results

a-z index of titles
  • De Belgische standaard

Filters

Series or title

De Belgische standaard

ABOaflMENTSPRIJS! Voor soldat&i I maand f. 1-85 a maapden 3-5° /" 3 maanden 3"75 v $iet soldatetfi in 't land I maar.: cl f. i 75 a maanden 3-50 3 maanden 5"25 Buiten 't land X maand 'f. 3-50 a maanden 5 00 maanden 7-5° ... _ REDACTIE en ADMliiBflUBI : Fitffci «iMW CoquiUt» Zeedijk DE PANNE Kleine aankoadi-gingen o,35 (■ •5 ...

De Belgische standaard

De Begigche T ' ' //,..■ : ■ ■ \ Vo°r aJk mededeelingen »ch wenden tôt het = ^ ^^ I Aankondigingen : 0,25 fr. de regel. - Reklamen : 0,40 ft\regel VILLA MA COQUILLE, ZEEDIJK, LjEL 1 i Vluchtelingen : 3 inlasschingen van 2 regels, 0,50 fr. We leven voor den konin We lijden met den koning We strijden en sterven vc den koning en 011s land ! ...

De Belgische standaard

lste Jaar. N° 1 Vijf centiemen het nummer Zondag 10 Januari 1915. De Belgische STANDAARD Voor aile mededeelingen zich wenden tôt het bureel : VILLA MA COQUILLE, ZEEDIJK, DE PANNE. Aankondigingen : 0,25 fr. de regel. — Reklamen : 0,40 fr. de regel Vluchtelingen : 3 inlasschingen van 2 regels, 0,50 fr. We leven voor den koning ! We lijden met ...

De Belgische standaard

lste Jaar. — N° 2 Vf jf centiemen het nummer Donderdag 14 Januari 1915. De Belgische Standaard Voor aile mededeelingen zich wenden tôt het bureeî : VILLA MA COQUILLE, Zeeduk, DE PANNE. Aankondigingen : 0,25 fr. de regel. — Reklamen : 0,40 fr. de regel Vluchtelingen : 3 inlasschingen van 2 regels, 0,50 fr. Het Belgisch Lied. I. ' Juicht, ...

De Belgische standaard

DE Belgische STANDAARD Voor aile mededeelingen zich wenden tôt het bureel : VILLA MA COQUILLE, ZEED5JK, DE PANNE. Aankondigingen : 0,25 fr. de regel. — Reklamen : 0,40 fr. de regel Vluchtelingen : 3 inlasschingen van 2 regels, 0,50 fr. Het Belgisch Lied. I. Juicht, Belgen, juicht in breede, voile akkoordcn, Van Haspcngomv tôt aan het Vlaamsche ...

De Belgische standaard

immmpcs —m am lsteJaar. — N° 3 Vijf centiemen het nummerZondag 17 en Maandag 18 Januari 1916 Voor alle mededeelingen zich wenden tot het bureel : Villa MA COQUILLE, Zeedijk, DE PANNE. Aankondigingen : 0,25 fr. de regel. — Reklamen : 0,40 fr. de regel Vluchtelingen : 3 inlasschingen van 2 regels, 0,50 fr. K lbert van Brieï OFFICIEELE ...

De Belgische standaard

m lste Jaar. � N� 4 Vijf centiemen het nummer Donderdag 21 Januari 1915 tandaar Villa Voor alle mededeelingen zich wenden tot : MA COQUILLE, ZEEDIJK. DE PANNE. I Aankondigingen : 0,25 fr. de regel. � Reklamen : 0,40 fr. de regel Vluchtelingen : 3 inlasschingen van 2 regels, 0,50 fr. Ylaamsche Drieluik Koning Albert�� Den Yzer en ...

De Belgische standaard

Voor aile mededeelingen zich wenden tôt : Villa MA COQUILLE, Zeeduk, DE PANNE. Aankondigingen : 0,25 fr. de regel. — Reklamen : 0,40 fr. de regel Vluchtelingen : 3 inlasschingen van 2 regels, 0,50 fr. Ylaamsche Drieluik Koning Albert „ Ben Yzeren " opgedrctgen. I. Het Lied van den Yzer. Zangwijze naai' hct gc-kend volkslied De Reuze komt. ...

De Belgische standaard

lste Jaar. — N° 5 MaaHMMMCiHttMiHlttWHIMiwrimr fc*i^Mttiffiaiirii¥Mi r—aiiM— ir*fw«f*rr*rfi—nu^-«jccvr->MMBtMtKsuwac aBUBfcafcSa!?j.*25..;-frftvtm t>«*r^*r/i.<>■ r*âi>**iâJBa*ti*'w»i&* i/awi Vijf centiemen het nummer Zondag 24 en Maandag 25 Januari 1915. De Belgische Standaard Voor aile mededeelingen zich ...

De Belgische standaard

Voor aile medecleeling'en zich wenden tôt : Aankondigingen : 0,25 fr. de regel. — Reklamen : 0,40 fr. de regel VILLA MA COQUILLE, Zeedijk, DE PANNE. Vluchteling ;en : 3 inlasschingen van 2 regels, 0,50 fr. — 23 Januari 1891. Dubbel smartelijk klinkt die verjaardag, aangebracht in een jaar van rampen. Op dien rouwvollen dag bezweek een prins ...

De Belgische standaard

De Belgische Standaard Voor alîe mededeelingen zich wenden tôt : VlLL-A MA COQUILLE, ZEEDIJK, DE PANNE. Aankondigingen : 0,25 fr. de regel. — Reklamen : 0,40 fr. de regel Vluchtelingen : 3 inlasschingen van 2 regels, 0,50 fr. De zeqepraal van 't Seven. j « Vit den dood rijst het leven... » Wanneer bleek die waarheid meer dan nu ? nudateender ...

De Belgische standaard

ttm/fmbaamaaimul* atuia^bniivam/vmitmmatuaim lui ■mm1 mir lste Jaar. — N° 6 Vijf centiemen het nummer Donderdag 28 en Ifrijdag 29 Januari 1915. De Belgische Standaard Voor aile mededeelingen zich wenden tôt : VsL.L.A MA COQUILLE, Zeedijk, DE PANNE. Aankondigingen : 0,25 fr. de regel. — Reklamen : 0,40 fr. de regel Vluchtelingen : 3 ...

Pages