De Limburger

1158549 0
24 janvrier 1914
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 24 Janvrier. De Limburger. Accès à 25 mai 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/610vq2t320/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

**m Vf Nr'O. — Een-en-Zeventigste Jaar. 1914 H'iÈc Zaterdag 24 Januari. ABONNEMENT VAN DIT BLAD. Verschijnende 's Dinsdags, 's Donderdags en 's Zaterdags Drie maal, 6 fr. - ïwee maal, 5 fr. - Zaterdags, 4 fr. Men schrijft in bij A. OOIAH'S'EAL drukkeruitgever en eigenaar van dit blad in de Hasseltsche. straat, N° 21, te Tongeren, als ook bij alle PostDirecteurs. VRIJHEID. RECHT EN VRE1)E-MIMEND. ^RiJS DER ANNONCEN, 15 cent. den regel. der reklamen,20 »% De annoncen en reklamen zijn betaalbaar voor alle personen zonder onderscheid ; geabonneerden of niet çeabonneerden. Do aankondigingen van binnon- on buitonland, behalve die or provincie Limburg en Luik worden uiuluitolljk ontvangen door de succursaal dor Age.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Limburger appartenant à la catégorie Liberale pers, parue à Tongeren du 1847 au 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection