De Limburger

1162286 0
24 Januar 1914
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 24 Januar. De Limburger. Konsultiert 21 Juni 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/610vq2t320/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

**m Vf Nr'O. — Een-en-Zeventigste Jaar. 1914 H'iÈc Zaterdag 24 Januari. ABONNEMENT VAN DIT BLAD. Verschijnende 's Dinsdags, 's Donderdags en 's Zaterdags Drie maal, 6 fr. - ïwee maal, 5 fr. - Zaterdags, 4 fr. Men schrijft in bij A. OOIAH'S'EAL drukkeruitgever en eigenaar van dit blad in de Hasseltsche. straat, N° 21, te Tongeren, als ook bij alle PostDirecteurs. VRIJHEID. RECHT EN VRE1)E-MIMEND. ^RiJS DER ANNONCEN, 15 cent. den regel. der reklamen,20 »% De annoncen en reklamen zijn betaalbaar voor alle personen zonder onderscheid ; geabonneerden of niet çeabonneerden. Do aankondigingen van binnon- on buitonland, behalve die or provincie Limburg en Luik worden uiuluitolljk ontvangen door de succursaal dor Age.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Limburger gehört zu der Kategorie Liberale pers, veröffentlicht in Tongeren von 1847 bis 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung