Door Vlaanderen heen

794 0
01 janvrier 1914
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 01 Janvrier. Door Vlaanderen heen. Accès à 24 juin 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/930ns0md9j/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Door Vlaanderen Geïlîustreerd bijblad De nieuwste Engelsche vriendengroet aan ©ostende! Sedert dat het boeltje der Entente in 't Oosten schip-breuk is gaan lijden en dat Engeland, de aanstichter van de-zen om wraak roe-penden oorlog, be-gint gewaar te wor-den in zijn eigene netten verward te geraken en deblind-doek door de tra-gische waarheid te zien wegrukken van de oogen van zijne talrijke verbonde-nen, hulpgenooten, knechtstaten en sla-venstammen, weet de Engelsche oor-logswoede niet hoe luchtgeven aan haar razernijgevoel. Het grenst stilaan aan waanzinnigheid.. . . Indien er vijan-den van het En-gelsch volk nog onder die aanvallen De gelianende Kaaistraat. te lijden badden, zou een mensch er nog kunnen over heen-kijken; maar het gaat over zijn hout dat telkens en tel-kens weêr de bewo-ners van 't bezette gebied, die naar Engeland opzien als naar een verbonden staat, als slacht-offers vallen van de blinde vernielings-zucht der Engelsche vloot- en legerhoof-den.Voor de zooveel-ste maal hebben de Engelsche oorlogs-booten, die nietdur-ven uitkoersen om met de Duitsche zeemacht een gere-gelden zeeslag aan te gaan uit vrees een versche Skager-Rak-bloedneus te halen en misschien "knock-out" tewor-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Door Vlaanderen heen appartenant à la catégorie Frontbladen, parue à - du 1918 au indéterminé.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes