Door Vlaanderen heen

1015 0
01 janvrier 1914
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 01 Janvrier. Door Vlaanderen heen. Accès à 24 juin 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/nc5s75766j/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Door Vlaanderen heen Geïllastreerd bijblad Soldaten, vergeet uwe verwanten niet! Bedriegers! De opstelraad der"Nation Belge" schijnt het sedert de beschieting van Parijs erg op de zenuwen te krijgen. Zijdroomerj ofpra-ten van niets an-ders meer dan van granaten, bommen en stikgas. De heeren waren tôt nog toe heel ge-noegelijk elken dag hun krant aan 't opstellen om de misleide jongens aan den Yzer van achter hun mooie tafel en van in hun zachten zetel op te drijven en gereed te maken om hun leven te offeren voor het belang van de oorlogs-zuchtige Belgen, de Fransche "re-vanchisten" en de Engelsche make-laarsbende. Nu zijn het de akti-visten, die hunne droomen storen en ze overstelpen met "stikbommen" ! Ze verwijten in het 0 m fie &x t'-n&L . /ÔJO at-clia ^fp^Pccncux (Boudewijn Prenau, 14e piotten). nummer der "Nation Belge" van 19 April 1918 aan 't "Vlaamsche Nieuws" het pre-diken van een on-geoorloofd "défaitisme", in den waan zoodoende de jongens aan 't front nog langer te kunnen misbrui-ken voor hunne oorlogsdroomen. Dat zij zoo te keer gaan tegen de fla-minganten uit 't bezet gebied be-wijst niets anders dan dat zij er nu reeds een zaligen schrik voor gevoe-len en aile hoeken en kantjes van hun 1 eugenarsenaal nog eens nazichtigen 0111 wapens te vin-den tegen de Vlaamsche waar-heid, die ookonder de soldaten aan 't front machtig veld wint. Dat zij, de ge-vluchte vaderlan-ders, die heel rustigjes verre

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Door Vlaanderen heen appartenant à la catégorie Frontbladen, parue à - .

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes