Door Vlaanderen heen

1126 0
01 janvrier 1914
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 01 Janvrier. Door Vlaanderen heen. Accès à 24 juin 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/833mw28x0j/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Door Vlaanderen heen (aeïJJusireerd bijbiad Bedrog en Vervolging Telkens wij nieuws van den overkant van de vuurlijn krij -gen, hooren wij spreken van openlijke ver-drukking van het Vlaamsch element bij het Belgische Le-ger, een nijpende verdrukking die geen enkel vrij man,vooral geen Vlaming Zou verduldig verdragen indien de slacht-offers van dit onrecht het middel vonden om de handen bij een te slaan en met koppi-gen kop en een hartig hart op te staan tegen hunne vervol-gers. De hoo-gereregeerings-kringen en de militaire over-heid weten dat de soldaten om vele redenen misnoegd zijn; omdat zij ervan overtuigd zijn dat de armejon-gens den moed niet zullen vin- t. d sxde- \L. Or* U £*• Mfh -ivlf- fj, A*1 ~ /%L. ^ ni L/ c?c Ay~- René de Bruyne, 6e Linie den om kracht-dadig op te tre-den tegen hunne belagers en dat een uiterst strenge regel-tucht hen weer-houden zal van dengrootenstap der vrijmaking, houden zij met hunne sarrings-methodeniet op en zoeken"naar allekanten mid-deltjes om de soldaten 110°" o meer te kren-ken in hun Vlaamsch ge-loof en hun lief-de voor het Vlaamsche va-derland. Hoe-veel soldaten zijn al niet on-schuldig veroor-deeld, hoeveel zijn er niet on- menschelijk streng gestraft, zoogezegd om vergrijpen tegen de tucht, maar feitelijk om hunne groote liefde voor hun volk en hun Vlaamsche va-derland ? Met welke arglistig-heid zoekt de

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Door Vlaanderen heen appartenant à la catégorie Frontbladen, parue à - .

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes