Door Vlaanderen heen

980 0
01 janvrier 1914
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 01 Janvrier. Door Vlaanderen heen. Accès à 24 juin 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/0p0wp9tj0g/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Door Vlaanderen heen Geïllustreerd bijblad Dan zijn wij weêr in Vlaanderen thuis. De werkelijke waarheid. Voor onze jongens aan het front zal het misschien eenig betang hebben de getuigenis over den :oestand alhier te lezen van hunne makkers die nog voor korten tijd naast hen op de vuurlijn met lunne borst voor vreemde belangen de weer boden. Het zal hun een feitelijk bewijs zijn tevens dat il hetgeen verteld wordt over s'echte behandeling der krijgsgevangenen door de Duitschers niets is ian gemeene leugen, dat de krijgsgevangenen integendeel goed behandeld worden, veel beter dan de Duitsche krijgsgevangenen in Frankrijk of Engeland, dat zij op bezoek mogen gaan thuis enz Hier-aij laten wij zoo een paar indrukken volgen door die jongens bij hun verlof thuis opgedaan. Dewulf Hendrik van Evergem bij Gent: Ik ben zeven dagen thuis gevveest. Vader, moeder, Droers en zusters leven nog allen in goedé gezondheid. — Zij waren over van blijdschap mij te zien vvant ie-dereendacht dat ik al lang dood was. — 'k Moest natuur-lijk veel vertel-len over 't solda-tenle-ven,over 't front, over de loop-grach-ten en z oo meer. — Allerlei leugens worden hier verteldover 't Bel-gis che léger. Eenige men-schenpeinsden dat wij ginder een ren-teniers-levenhebben, dat er niet meerge-schotenwordt en er voor on s Bezoek van moeder en zusters. Liggend van links naar rechls: De Vocht (6'le piolten), Matlhijs (Gde piotten). Zitlend: Juffrouw Claeys, Mevrouio Claeys (moeder), Juff'rouw Claeys. Staande: Collmann (2de jagers), Clicheur (4de lanciers), Belien (6,le piotten), Burleon (6de piotten), de Saedeleer (6de piotten), Juffrouw Claeys, Claeys broer (2lde piotten).

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Door Vlaanderen heen appartenant à la catégorie Frontbladen, parue à - du 1918 au indéterminé.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes