Door Vlaanderen heen

855 0
01 janvrier 1914
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 01 Janvrier. Door Vlaanderen heen. Accès à 19 mai 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/1n7xk8519n/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Door Vlaanderen heen Geïllustreerd bijbl&d Het lot der krijgsgevangenen! In de "Indépendance Belge" van i^ste Februari 1918, meent zekere Justin Wallon weer den hoogen gaai af te schieten met in een lang artikel te pleiten voor een betere behandeling der krijgsgevangenen. Ieder mensch die op de hoogte is van den gemoedtoestand van den krijgsgevangene moet voor het doel van Heer J. W. sympathie koesteren; maar ongeluk-kiglijk laat die heer zich hee-lemaal van streekbrengen do or de valsche voorstelling alsof de gevan-genen in Duitschland slecht behan-deld worden. Daar waar hij beroep doet op het gezond verstand levert hij het tref-fendste bewijs èn van zijne onwetendheid van hetlot der krijgsgevangenen in Duitschland eener-zijds, inFrank-rijkanderzijds,èn van zijne verblindheid die hem mis-schien de een of andere ver-klaring van een uitgewisselden 1. E. H. van Kel ; 2, Wachtmeester van Ket (1ste Car. Ci/cl.) ; 3. Mev. van Ket, Kortrijk. gevangene, die iedereens mee-lijden wil op-vvekken, voor goede pasmunt doet aanne-men. Waar gezond verstand aan 't woord is, zijn scheldnamen weinig op hun plaats en kun-nen tenhoogste getuigen van de onkultuur van den steller van het artikel.Indien er ge-vangenenslecht behan-deld worden, zijn het niet de Belgen, Fran-schen of En-gelschen in Duitschland, maar wel de Duitschers in Frankrijk. Frankrijk, het land dat met zijne groot-sprekerij heel dewereldheeft kunnen ver-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Door Vlaanderen heen appartenant à la catégorie Frontbladen, parue à - du 1918 au indéterminé.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes