Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

433 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 25 Fevrier. Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven. Accès à 26 mai 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/jd4pk07z0w/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Verkoopzaal en bazar VANKERCKHOVEN 1 Bazar van speelgoed. — Nieuwe en oude meubelen. Groote aankomst van kerkboeken en paternosters. GOEDE WASCHZEEP AAN 3,25 fr. DEN KILO. Aile dagen verkooping uit ter hand. Margaretaplaats, Leuven. 10/1 Salle da ventes et bazar VANKERCKHOVEN Bazar de jouets. — Meubles neufs et anciens. Grand arrivage de livres de prières et de chapelets. BONNE SAVON A LAVER 3,25 fr. LE KILO. Tous les jours vente de la main à la main. Place Marguerite, Louvain. Verkoopzaal wed. J. Dewit Brusselsche-straat, 68, Leuven. Aile dagen verkooping uit ter hand der tentoongestelde voowerpen. — 11/1 Salle de ventes veuve J. Dewit rue de Bruxelles, 68, Louvain. Tous les jours vente de la main à la main des objets exposés. Verkoopzaal S" Gortrudis 12 Half-Maartstraat, 10 1 (Hoek der Stc Gertrudiskerk) ■ Bestuurder : V. VAN CAUWENBERGH. Aile dagen verkoop uit ter hand van nieuwe en occasievoorwerpen. Verscheidene volledige slaapkamers, nieuwe en occasie. Goede partij bedden met benooodigheden zoo goed als nieuw. Aankoop van meubelen, op comptant. Groote partij canada brûggen te koop. Vrijen ingang, van 8 ure 's morgens tôt 7 ure 's avonds (D. U.) Tous les jours vente de la main à la main d'objets neufs et d'occasion. Plusieurs chambres à coucher d'occasion comme neuves. Une grande partie de glaces encadrées de toute grandeur. Mobiliers pour cafés. s StMfmaketij P, en F. BORMANS23 73, NSaria-Theresiastraat, Leuven GROOTE KEUS VAN nikkele leuvensche stoven en cuisinières, groote en kleine, geëmailleerde cuisinières, verlakte Godins, tortues , émaillée en ordinaire zwarte. Oude stoven, kachels en cuisinières. Matige prijzen. — Reparatiën. 97 OPENBARE VERKOOPING 1 van extra schoone dikke Eike BOOMEN Groote partij Eike Heesters waaronder veel dienstig voor Karberriën PARTIJ UITGAAN DE D E N M EN dienstig voor Kepers en Rijboomen onder Velthem, Erps-Querbs en Winxele. De hussier Jules VAN VLASSELAER, te Leuven, Vlamingenstraat, 100, zal, op dijnsdag 27 Februari 1917, om 11 uren voormiddag (M. E. U.), ter herberge van Louis Verbeek, « In den Walenhoek », te Velthem-Beyssem, openbaarlijk verkoopen : Wegens de baron en de barones Descamps en de barones Léon de Béthune. Onder Velthem-Beyssem. 70 koopen extra schoone dikke eike boomen en heesters. Onder Erps-Querbs- 4 koopen heesters en 1 koop eik. Onder Winxele. 5 koopen heesters. 22 koopen uitgaande dennen, dienstig voor rijboomen en kepers. Strikte betaling van koopsom en aan-kleven met het afhalen van de kapbilletten. De bijzondere wachter Jan Stuyvers, te Velthem, zal de koopen aanwijzen. Schatbilletten te bekomen bij gemelde wachter. Zie de plakschriften. 90 OPENBARE VERKOOPING 6 van schoone OLME BOOMEN onder {Fjlanden en {Fjierheek te koop te Haesrode-Bierbeek. De hussier Alex. CALUWAERT, in ver-blijf te Leuven, Vital Decosterstraat, 31, zal openbaar verkoopen, op woensdag 28 Februari 1917, om 10 uren stipt (M. E. U.), teHaesrode-Bierbeek, ter herberge « Au Duc de Brabant », bij J. Loonbeek : Wegens de Godshuizen en Armen der stad Leuven. Onder ffilanden- 47 schoone olme boomen, verdeeld in 20 koopen. Onder ierhee\■ 1. 4 olme boomen, in 2 koopen; iedere koop 2 boomen. 2. 16 olme boomen, verdeeld in 10 koopen. 3. 2 olmen, in twee koopen verdeeld. 4. 1 witte boom. 5. 10 olme boomen, in 10 koopen verdeeld.Aan te wijzen door J. Plesters, sleunder te Blanden. De verkooping geschiedt met gereed geld. Voor rneerdere inlichtingen, zie de plak-J schriften. 119 OPENBARE VERKOOPING » van Eike Boomen, Eike Heesters en Sleon onder Winxele en Erps-Querbs TE KOOP TE WINXELE De hussier Alex. CALUWAERT, te Leuven verblijvende, Vital Decosterstr., 31, zal openbaarlijk verkoopen, op maandag 5 Maart 1917, om 2 uren (D. U.), te Winxele, Mechelschesteenweg, ter herberge van Joseph Witpas : Wegens M. Aelbrecht, Eere-voorzitter aan het Hof van beroep, te Brussel. Onder Winxele. In het bosch Schalienplas : 10 koopen eiken en heesters en verschillige koopen sleun. Onder Erps-Querbs. Achter het huis van Rik Van den Balk : 1 1 koopen eiken en heesters en verschillige koopen sleun. De verkooping geschiedt met gereed geld. 70 OPENBARE VERKOOPING + van GOED M EST op de Vaart, te Leuven. Op maandag 5 Maart 1917, om 12 u. (M. E. U.) voornoen, bij M. Thomas, op de Vaart, te Leuven, zal de hussier CLERCKX, Jan Stasstraat, 14, te Leuven, openbaarlijk verkoopen : 25 koopen schoon paardenmest. Comptant 10 %. 124 OPENBARE VERKOOPING 8 van MEUBELEN Akkergerief, Hoornvee, Boomen te Meerheek- Op woensdag 7 Maart 1917, om 1 uur nanoen (D. U.) : 1° ten sterfhuize van Frederik Decock, nabij 't dorp, te Meer-beek; 2° om 3 uren (D. U.), ter herberge van Reniers, 17 koopen canada boomen, wegens M. Heps en de kinderen Buelens, ter direktie van D. SCHOETERS. Alimentation et Entretien Prêts de 500 à 6000 fr. à 4 °/o sur hypothèques et créances hypothécaires de lr rang. Capitaux pr construction ou achat d'immeubles. 55/4 Assurances de toute nature. — Clcs de premier ordre. — S'adresser à : M. A- CARTON, rue V, Decoster, 38, Louvain ASSURANCES dneaî°ruete 359/2Ï — COMPAGNIES DE 1« ORDRE — ADOLPHE M AN ET, RUE REGA, 46 - 86 -

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven appartenant à la catégorie Advertentiebladen, parue à Leuven du 1839 au 1974.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes