Licht en liefde: kerkelijk blad voor de Vlamingen

942 0
01 janvrier 1917
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 01 Janvrier. Licht en liefde: kerkelijk blad voor de Vlamingen. Accès à 15 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/901zc7w02h/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Paderborn. 7. Nummer. 1917. LICHT en LIEFDE Kerkelijk Blad voor de Vlamingen. Uitgegeven door de Kirchliche Kriegshilfe. Pinkstervuur. Heden wordt wederom de voorzegging van onzen goddelijken Zaligmaker vervuld : „Ik heb het vuur op aarde gebracht, en wat wil Ik dan dat het ontvlamme". (Luc. XII, 49.) Hier is natuurlijk spraak van het vuur der goddelijke Liefde, waar-mede de H. Geest met Pinksterdag over de geloovigen nederdaalt. Wie heeft zich niet laten bekoren door dien hemelschen zang vàn het Alléluia en de Sequentia, waarin het werk van den derden Persoon der H. Drievuldigheid verheerlijkt wordt? „Alléluia! Kom, Heilige Geest, vervul de harten uwer geloovigen en ontsteek in hen het vuur uwer liefde " „Kom, o Heilige Geest en daal Op ons nêer, en gend een straal Van uw godlijk hemellicht. Kom, der armen Va der teêr, Kom, Genadegever, neêr, Kom, o Glans, die 't harte richt, Beste troost in 's levens last, Onzer ziele zoete gast, Zachte, frissche hemeldauw. In den arbeid schenkt Gij rust, Die den brand der driften bluscht, En de tranen droogt in rouw. Dring', o Licht, uw zaalge gloor Tôt in 't diepst der zielen door Van geheel uw christenrij. Woont Ge in ons riiet met uw mac Dan ontzinkt ons aile kracht, Dan is niets van zonden vrij. S i Waseh weer uit wat morsig is, Make uw regen 't dorre frisch, Heel wat ziek is en gewond. Buigzaam maak wat is verstijfd, Warm wat koud en killig blijft, Recht wat zijnen weg niet vorid Deel uw christenschare nu, Die haar hope stelt op U, Uwe zeven gaven meê. Leven laat ons rijk aan deugd, Sterven zalig en verheugd, Eeuwig blij zijn in uw vreê. \ Amen. Alléluia." Waarlijk, de H. Geest is het vuur dat „ den brand der driften bluscht. " Is het nu niet oî het helsche vuur over de wereld laait? Zooals de verdoemden elkander vermaledijden, zoo schijnen nu de menschen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Licht en liefde: kerkelijk blad voor de Vlamingen appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Paderborn du 1917 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes