Licht en liefde: kerkelijk blad voor de Vlamingen

833 0
01 janvrier 1917
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 01 Janvrier. Licht en liefde: kerkelijk blad voor de Vlamingen. Accès à 22 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/r20rr1t09h/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Paderborn. 13. Nummer. 1917. LICHT EN LIEFDE Kerkelijk Blad voor de Vlamingen. Uitgegeven door de Kirchliche Kriegshilfe. Tot Maria! In de hoog-verlichte (!) kringen der ongeloovigen heeft men ge« lachen en gespot met het gebed der Katholieken, die aan God den vrede vroegen. Zou het gebed nu ook al invloed kunnen uitoefenen op hen, die het begin en het einde van den wereldoorlog moeten afkondigen! Minachtend haalde men de schouders voor ons op als voor stum-pers, die gelooven in de kracht van iets, dat in werkelijkheid geen kracht bezit. Wij echter lachten eens met die verlichte (!) menschen en zetten toen ons gebed voort, vertrouwend op een God, die harten en geesten, vorsten en onderdanen, geheele landen zelts dringen kan in de richting, welke Hij hun verlangt te geven. Wij blijven bidden om den vrede. Deze Octobermaand vooral moet ons samenbrengen in één heilig, vurig en vertrouwvol gebed tôt de verheven Moeder Gods, Maria. We veronderstellen, dat aile dagelijks het machtig Rozenkrans-gebed verrichten. We zouden daarom willen vragen, dat aile gedurende deze maand die vrome oefening houden voor de velen, de millioenen, die tengevolge van dezen wereldkrijg in nood en lijden zijn. Wat een heilig geweld kunnen wij de alles-vermogende Hemel-koningin aandoen, wanneer we dagelijks het door haar geliefde gebed van den H. Rozenkrans storten. Wat een rijke zegening moet er dan afdalen over de ontelbare ongelukkigen, welke we in dat gebed gedenken. Welk een kostbare liefdegave kunnen wij den strijdenden soldaten hiermede toesturen. Christenen staan tegenover elkander met moordende wapenen. En elke dag vraagt nieuwe offers. Hoevele duizenden moeten nog uit het leven worden weggerukt, voordat de oorlogstyran zegt, dat hij bevredigd is? Laten wij de handen opheffen naar de Hulp der christenen, naar Maria. Zij kan redding brengen. Talloozen, die een leven van zonden achter zich hebben, die door bedrog en verleiding een prooi van het ongeloof waren geworden, die de bijna onverbreekbare banden van een jarenlang gekoesterden hart-stocht met zich droegen naar het slagveld, worden in deze dagen plot-seling opgeroepen naar het oordeel van dgn rechtvaardigen God.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Licht en liefde: kerkelijk blad voor de Vlamingen appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Paderborn du 1917 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes