Rond den Yzer: letterkundig tijdschrift voor Belgenland

1331 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 01 Août. Rond den Yzer: letterkundig tijdschrift voor Belgenland. Accès à 30 novembre 2023, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/0z70v8bh2s/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

ROND DEN YZER 1 1 Iiettetrkandiçf tijdsehtûît voot* Belçfentand VERSCHIJNENDE ALLE YEERTIEN DAGEN Een klein land kan groot zijn als zijne ziel gr'oot is. Eendracht maakt macht. ' — — — - - ~ — Een land zal groot blijven als het zijne kenspreuk getrouw blijft. Drukker-uitgever : ALEXIS DE CARNE, Stavele. — Bijdragen te zenden : Villa LEOPOLD, De Panne Abonnement aan 2 fr. 50 's jaars. — 't Bedrag voorop betaalbaar ten Bureel R. D. Y. Stavele. HET HEILIG HERT IN HET HEILIG LAND Waar Jésus weêrom sterft, nu lijdend in zijn leden, waar liggen als weleer vernield zijn heil'ge steden, hier in zijn Heilig Land, dat Hem zijn liefde gaf, ligt onzer Jongens en ook Jésus dierbaar graf. —0— W aar ook van op zijn kruis met opgerekten armen Hij voor den volke bad zijn Vader om erbarmen, daar treurt zijn kruis alleen, zooals op 't gloriepand van onze Jongens, heerlijk np den Yserkant. Waar Jésus rijk ter eer de trotsche torenspichten eens wezen hemehvaarts, vergruizeld nu tôt stof, daar bieden wij ons hert, waaruit als liefdeschichten ontschiet ons « sursum corda » naar zijn hemelsch Hof. . —0— Waar Jésus in zijn englenkoor als liefdekoning daar heerschapte op zijn liefdetroon, nu ook • geslacht, daar stellen wij ons hert Hem als een nieuwe woning een tabernakel, niet met handen saamgebracht, —0— maar met ons band van bloed nu ook eens vastgehouden. Gaf Hij zijn bloed, wij geven onze liefde, ons hert volgeern met al zijn bloed ; wij lijdende en gewonden, den God van lijden minnen wij in li]denssmert. Waar duizend liefdekindren daaglijks Hem ontvingen, al is zijn kerkcenakel ons en Hem ontzeid, wij weten zonder kerk zijn Tatel nog te omringen. Die voor Hem strijden zijn voor Hem althèen bereid. —0— Wij zijn van Sion 't levend kerkgebouw verheven dat diep ten grond gevest, met grond van diep geloof, ten sterrenhemel hoog zijn ranke kunst komt weven, met edelsteen versierd, waar raen Gods kunst nu rooit. leJaar — N° 12 Het nummer 10 eentiemen Augustus (2e helft) 1916

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Rond den Yzer: letterkundig tijdschrift voor Belgenland appartenant à la catégorie Culturele bladen, parue à Stavele du 1916 au 1917.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes