Rond den Yzer: letterkundig tijdschrift voor Belgenland

1450 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 01 Avril. Rond den Yzer: letterkundig tijdschrift voor Belgenland. Accès à 21 mai 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/5q4rj49s33/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

KZOrsTIDNTGr-lNrXJlN^I^ER. le Jaar —H0 6. Het nummer 1H eentiemen April (1« kelft) 1918 ROND DEN YZER Letterkundig tijdschrift voor Belgenland VERSCHIJNENDE ALLE VEERÎIEN DAGEN Een klein land kan groot zijn Eendracht Een land zal groot blijven aU het als zijne ziel groot is. maakt macht. zijne kenspreuk getrouw blijft. Drukker-Uitgever : A. TEMPERE-MU YLE, 17, Rue do Vie, Calais (Franc»). De bijdragen ult Vrankrijk of Engeland te zenden naar den Drukker-Uitgever. Deze uit het onbezette land naar : Villa Leopold, De Panne. KONINGFEEST 1 Wellekom, schoone dag, verjaar-dagJeestdagvandengrootenKoningvoaarop wij Belgen fier zijn voor het aanschijn aller volkeren ! Verjaardag van den Koning, weleer feestdag voor gansch het Land, nu vreugdedag,jubeldagvoor gansch de wereld. De groote vriendenwereld juicht ; de kleine vijandelijke kring, aan het krimpen... \wijgt en vreest ! Ja, we vieren spijts oorlog en oorlogramp dien verheugenden dag — een Vlaming verblijdt hem altijd — den dag van Koning Albert. Albert! in onze oude frankische taal : Adal-bercht : de omheining, de bescherming, de bevrijding, de verdediging, en bij uilvoeiding : het zweerd, van het edelgoed, en\inne-beeldig gesproken: van al wat edel en heilig is, groot en rechtveerdig ; dit immers is edelheid. 01 naam van hooge bediedenis ! Omdat wij eenen Koning hebben | die de\s eigenschappen ioo wonder- lijk in \ijn voezen vereenigt, zijn wij trotsch en verblijd dat hij ook dien naam draagt. De verdediger de verlosser van een volk en van een wereld voegt, bij Gods genade, de daadbij den naam. Wij mogen Koning Albert naar keus in de geschiedenis den Edele, den Gerechtige, den Groote noemen, maar we noemen wij hem liever, onder ons, den Geliefde, den Bemin-de; en omdat hij de gaven on\er voormalige vorsten in één oorbeeld samenbrengt en \oo geheel naar ons gedacht is, naar ons herte, noemen wij hem inniglijk en hertelijk als behoordehijiedereen onafscheidbaar toe, en gelijk men zijn eigen bloed noemt : den onzen, onzen Koning, dien men voor geen wereld en nog zoude hebben. Met die recht\innige gevoelens, van trotscheid, maar nog meer van genegerheid en liefde biedt « Rond den Yzer » aan de\en on\en Koning zijne eerbiedige en beste gelukwen-schen.• toi —

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Rond den Yzer: letterkundig tijdschrift voor Belgenland appartenant à la catégorie Culturele bladen, parue à Stavele du 1916 au 1917.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes