Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland

992 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 14 Janvrier. Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland. Accès à 25 mai 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/2r3nv99z4t/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

?oor België 5 centiemen, voor Nedétnd 5 cent het nummer ■ ftoofdopstel 1erEigenaar : •TTJXjITJS hoste, bbusbel BESTTTUÏ* EN" BEDA.OTIS i TELEFOON «10 VIJFTIENDE JAAR Woensdag: 14 Januari 1914 30, St-Pieterstraat 30, Brosse! ABONNEMENTEN : Sm. 4,00 8,80 8,00 1 jaar 6 maand België, wachtvrtj fr. 14,007,80 Nederland, » • 20,00 10,80 Anderelanden > 32,00 16,00 Hen kan inschrijven op alle postkantoren De inschrijvers voor >en jaar 11 4 frank) keiben recht op eene gratie boekenpremte en een feWvureerd nehélifksch bijvoegsel van 8 blad*. Ylaamschs Gazet van BRUSSEL VERSCHIJNT 7 MAAL À WEEK Nr. 14 Woensdag: 14 Januari 1914 30, St-Pieterstraat, 30, Brussel AANKONDIGINGEN 4* Bladzijde, per kleine recti 0. .fr.0,39 !■ Bladzijde . . ...... .»1,00 * Bladzijde . « fr. « en•5,00 Rechterlijne eerherstellingen .>*,0# GAZET van roerend mengelwerk van HANS Verloren Maandag. — De \ i gei door velenzoo g o\ Vastenavondstoet te Schaarbeek. — De kringdie elk jaar op Half-Vastendil j€ta 1914 - den zoo vw igelukten \ avondbioei inricht, heed hiilakji - i il nog gaoots< in i .lui iijr stoet wordt, zóoals mep weet, Lngerichl ten bate van hel werk : «De Gezonde melk vooi de Kleinen ». chrijvingen worden van stonden aan in- gevvachi in t\c •< i)i ommuna gnonplua De razernij in België. - in de'maand Derden tien koppen vanî die- i in Pasl m . Bj useel gezenden,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland appartenant à la catégorie Liberale pers, parue à Brussel du 1900 au 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes