Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland

931 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 14 Januar. Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland. Konsultiert 18 Januar 2022, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/2r3nv99z4t/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

?oor België 5 centiemen, voor Nedétnd 5 cent het nummer ■ ftoofdopstel 1erEigenaar : •TTJXjITJS hoste, bbusbel BESTTTUÏ* EN" BEDA.OTIS i TELEFOON «10 VIJFTIENDE JAAR Woensdag: 14 Januari 1914 30, St-Pieterstraat 30, Brosse! ABONNEMENTEN : Sm. 4,00 8,80 8,00 1 jaar 6 maand België, wachtvrtj fr. 14,007,80 Nederland, » • 20,00 10,80 Anderelanden > 32,00 16,00 Hen kan inschrijven op alle postkantoren De inschrijvers voor >en jaar 11 4 frank) keiben recht op eene gratie boekenpremte en een feWvureerd nehélifksch bijvoegsel van 8 blad*. Ylaamschs Gazet van BRUSSEL VERSCHIJNT 7 MAAL À WEEK Nr. 14 Woensdag: 14 Januari 1914 30, St-Pieterstraat, 30, Brussel AANKONDIGINGEN 4* Bladzijde, per kleine recti 0. .fr.0,39 !■ Bladzijde . . ...... .»1,00 * Bladzijde . « fr. « en•5,00 Rechterlijne eerherstellingen .>*,0# GAZET van roerend mengelwerk van HANS Verloren Maandag. — De \ i gei door velenzoo g o\ Vastenavondstoet te Schaarbeek. — De kringdie elk jaar op Half-Vastendil j€ta 1914 - den zoo vw igelukten \ avondbioei inricht, heed hiilakji - i il nog gaoots< in i .lui iijr stoet wordt, zóoals mep weet, Lngerichl ten bate van hel werk : «De Gezonde melk vooi de Kleinen ». chrijvingen worden van stonden aan in- gevvachi in t\c •< i)i ommuna gnonplua De razernij in België. - in de'maand Derden tien koppen vanî die- i in Pasl m . Bj useel gezenden,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland gehört zu der Kategorie Liberale pers, veröffentlicht in Brussel von 1900 bis 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume