Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland

2028 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 31 Juillet. Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland. Accès à 22 juin 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/445h990335/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

VERSCHIJNT 7 MAA h PER WEEK VIJFriENl>E JAAR Vrijdag: 31 Juli 1314 30, St-Pieterstraat, Brussel ABONNEMENTEN: 1 jaar G maand 3 maand ielgië, vrachtvriéir. 1473.50 Nederland, »20106.00 Andere landen32lil.oo Men kan inschrijven ten bureele van het blad 30, St. Pieterstraat, Brussel en op de postkantoren Alle abonn enten ontvangen een geïllustreerd bijvoegsel van 8 bladz De inschrijvers voor een jaar (14 fr.) hebben recht op een gratis boekenpremie. Vlaamse van BRUSSEL Hoofdopsteller-Eigenaap . JULIUS HOSTE, BRUSSEL Gazet TELEFOON' Beheer (aankondigingen) : A 291 Redaktie :A 2384 Nr 212 Vrijdag: 31 Juli 1914 Prijs : 5 centiemen AANKONDIGINGEN 4e Bladzijde, per kleinen regel. . • fr.0,50 3eBladzijde . . • »l»Ot* 2« Bladzijdefr. 2 en »3,00 Rechterlijke afkondigingen ...»5,00 V00T alle arm oneen zich wenden ten bureele StPIETERSTRAAT, SO. BRUSSEL Belgrado ingenonèe door de Oostenrijkers De Oostenrijksche troepen bezetten Servië's hoofdstad. - Sehermi * gen tusschen Oostenrijksche patroeijes en Servische komitadzjfs m Bosnie. - Montenegrijnsche vestingen beschoten door de Oostenrijkers. - Onrustbarende berichten. - Rusland zendt troepen naar de Oostenrijksche grens. - Gedeeltelijke mobielmaking van het Duitsch leger. « België neemt voorzor ~ ;gen een mogelijke overrompeling. - Nog vijf klassen zouden bmnengeroepen woraen. De Russische Mobilisatie DE KEIZERLIJKE OEK' ; Len Eet gezicht op Bel LGRAD0 INGENOMEN —— co» intocht der OostenrijkschI Hongaarsehe troepen De -\, ;o Juli. — De inneming van rtcnrijksch-Hdie voeringen, door hoerahkreten dikwij houden. Men meldt eveneene vaderlaibetoogingen te Odessa en in andere steel De telegramwisseiing tusschen den keizer -n hier in lij de inneming

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland appartenant à la catégorie Liberale pers, parue à Brussel du 1900 au 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes