Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland

1301 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 01 Août. Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland. Accès à 14 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/0c4sj1bb1s/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

ïlaamsche Gazet VIJFTIENDE JAAJk Zaterdag: 1 Augustus 1914 30, St-Pieterstraat, Brussel ABONNEMENTEN : 1 jaar 6 maand 3 maane jelgië, vrachtvriéir. 1473.50 Nederland, »20106.00 Andere landen32ni.oo Men kan inschrijven ten bureele van het blad 30, St. Pieterstraat, Brussel en op de postkantoren Alle abonnenten ontvangen een geïllustreerd bijvoegsel van 8 bladz De inschrijvers voor een jaar (14 fr.) hebben recht op een gratis boekenpremie. Hoofdopsteller-Eigenaar : JülLiIXJa HOSTE. BRUSSEL van BRUSSEL VERSCHIJNT 7 MAAL PER WEEK TELEFOON' Beheer (aankondigingen) : A 291 Redaktie:A 2384 Nr 213 Zaterdag" 1 Augustus 1914 Prijs : 5 certiemep AANKONDIGINGEN- 4e Bladzijde, per kleinen regel. . . fr.0,30 3« Bladzijde ......... >1,0*' •!■■ Bladzijde .... fr. 2 en >3,00 Rechterlijke afkondigingen ...»5,00 V00T alle annoncen zich wenden ten bureele, StPIETERSTRAAT, SO. BRUSSEL BELGRADO STAAT IN BRAND >-•♦•»-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland appartenant à la catégorie Liberale pers, parue à Brussel du 1900 au 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes