Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland

1004 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 04 Août. Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland. Accès à 27 novembre 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/gf0ms3kv97/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Vlaamsche Gazet VIJFTIENDE JAAR Dinsdag 4 Augustus 1914 30, St-Pieterstraat, Brussel ABONNEMENTEN: Jelgie, VTCLChtvTÜ Nederland, » Andere landen 1 jaar 6 maand 3 maand ir. 1473.50 20106.00 3211i.oo Men kan inschrijven ten bureele van het blad .«O, St. Pieterstraat, Brussel en op de postkantoren Alle abonncnten ontvangen een geïllustreerd bijvoegsel van 8 bladz. De inschrijvers voor een jaar (14 Ir.) hebben recht op een gratis boekenpremie. Hoofdopsteller-Eigenaap : JXJLIXJS HOSTE, BRUSSEL van BRUSSEL VERSCHIJNT 7 MÀÀL PER WEEK f TELEFOON Beheer (aankondigingen) : A 291 Redaktie:A 2384 Nr 216 Dinsdag: 4 Augustus 1914 Prijs : 5 centiemeD AANKONDIGINGEN 4e Bladzijde, per kleinen regel. . .fr.0,50 3« Bladzijde»*»°° •2" Bladzijdefr. 2 en»3,00 Rechterlijke afkondigingen . . .>5,00 Voor alle antnoncen zien wenden ten bureele, StPIETERSTRAAT, tO. BRUSSEL >♦«»-regeering ingekomen, en makkelijken, verzet aantekenend tegen elke, onderhandelingen zijn aangeknoopt, verkrachting van zijn grondgebied, en dat het.ç>p het oogenblik dat wij ter besloten was door alle in zijn bezit zijnde mid- duren deze nog voort. pers gaan, Vijandelijkheden Russische Oorlogshaven in brand EEN DUITSCHE KRUISER BESCHOOT LIBAU Berlijn, 3 Oogst. — De kleinekruiser Augsburg meldt per draadlooze telegrafie : i ik beschiet de haven run tibau en b strijd met ren vijandclijken kruiser', il; hei, mijnen uitgelegd. De iiussiscfic oorlogshaven TJbau staat in brai De Russen trokken op verscheidene plaatsen de grenzen over Oogst. — Volgens gi tfitën /on een Russische palroel.'e Eydtkhunen zijn binnengevallen. pöstbureel van Bilderwertschen zou zijnld. De I:ijn de Duitsche grens gestoken op verscheidene plaa^ Een nieuwe inval van Kozakken Miscowite "> Oogst. — iizin meldt men dat liet eskadron kozakiken van Creuzthoi z gereed is on. Duitschland binnen U len. Duitschland viel Frankrijk zonder oorlogsverklaring aan Parijs, .3 Oogs-t. — « Lé Temps » dring op het feit dat DuitscMand Frankrijk zonder oorlogsverklaring aanviel, terwijl ?■ jog te Parijs was. « Zoo, schrijft hot blad, werd de laatste stap naar den algemeenen oorlog onvermijdelijk gemaakt. « morgen, rond j du:, d;rmutselïng l hiitsohe en deelke de m LuWoedend over hun !nlxeinburg is na Kleinbettine-nsstatie).reschui mei huni vh1 nen, destad Si mlin , i • (, rschen, ligue. Bommen werden „aarde i Pi^ts ,h .adln(hstreekLongvv7-Diedenh n. . Het kanon- Dit derde bombardement begon rond elf uurgebüldei oorzake'nd meer

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland appartenant à la catégorie Liberale pers, parue à Brussel du 1900 au 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes