Votre recherche * a donné 819 résultats

a-z index des titres
  • Vakbladen

Filtres

Sujet

Amerikanische Hilfe für die Belgier

Am Vorabend des Krieges war Belgien in seiner Lebensmittelversorgung zum großen Teil abhängig vom Import. Durch die britische Seeblockade entfiel dieser Einführ. Hierdurch wurde die Lebensmittellage schwierig, vor allem in Städten. Um die Bevölkerung zu versorgen, wurde ein gigantisches Hilfsprogramm auf die Beine gestellt, dass durch zwei ...

To the Yser: the front stabilises

In August 1914, the Germans advanced in a southerly and westerly direction through Belgium. They soon reached the French-Belgian border, but they were halted at the Marne by French and British troops.    The German military command would subsequently change plans and attempt to break through to Paris by tracing an arc west. The ...

Der Hund an der Front

Hunde spielten, wie auch andere Tiere, eine nicht zu unterschätzende Rolle in der Kriegsführung. Auch sie wurden 1914 ‚zu den Waffen gerufen‘ und halfen den Soldaten auf verschiedene Weise. Hinter der Front wurden sie vor kleine Karren gespannt und beförderten Maschinengewehre, Munitionskisten und Lebensmittel. Nach einem Beschuss ...

Play during the occupation

Wartime was sometimes a difficult period for children but this did not discourage them from continuing to play. The war had a great appeal and offered them a great deal of inspiration for fantasy play. They marched along with passing troops, sang satirical songs and tore German ordinances from the walls. They collected souvenirs and began a trade ...

Bis zur Yser: Die Front stabilisiert sich

Im August 1914 rückten die Deutschen in südlicher und westlicher Richtung durch Belgien vor. Sie erreichten schnell die belgisch-französische Grenze, wurden jedoch an der Marne durch französische und britische Truppen zum Stillstand gebracht.   Die deutsche Armeeleitung änderte daraufhin ihre Pläne und probierte in einem ...

Historische kranten kritisch lezen

Kranten zijn een toegankelijke bron om verschillende aspecten van de Eerste Wereldoorlog te bestuderen. Maar net als bij andere historische bronnen, moet de informatie uit kranten kritisch tegen het licht worden gehouden. Dat geldt zowel voor de teksten als voor de foto’s en illustraties.   Het kritisch tegen het licht houden van ...

Amerikaanse winkels

Tijdens de Eerste Wereldoorlog was de Belgische bevolking afhankelijk van buitenlandse voedselhulp. Het Nationaal Hulp- en Voedingscomité speelde een cruciale rol in de distributie van de ingevoerde levensmiddelen. Het comité opende hiervoor eigen verkooppunten, waar de bevolking terecht kon voor de aankoop van suiker, maïs, vlees in blik, ...

De wereld aan het front

De Eerste Wereldoorlog werd vooral in Europa uitgevochten, maar van over de hele wereld kwamen soldaten en arbeiders naar hier om te strijden en voor de verschillende legers te werken.   Al vroeg in de oorlog zetten de Europese grootmachten hun koloniale troepen in om het eigen leger aan te vullen. De Britten hadden onder meer Indische, ...

(G)een nieuwe rol voor de vrouw

In Groot-Brittannië slorpte het leger tijdens de Eerste Wereldoorlog een belangrijk deel van de mannelijke arbeidskrachten op. Vaak werd hun arbeid in de fabriek of op het veld tijdelijk overgenomen door vrouwen. Die inzet van vrouwen had echter weinig impact op hun naoorlogse rol. In België was de omvang van de tewerkstelling van vrouwen in de ...

11.11, 11u, de wapenstilstand

Begin november 1918 kwam een delegatie van de geallieerden en een afvaardiging van de nieuwe Duitse regering bijeen om een wapenstilstand voor te bereiden. De onderhandelingen werden gevoerd in een treinstel in het bos van Compiègne, aan de geallieerde zijde van het front. Veel ruimte om te onderhandelen hadden de Duitsers echter niet. Hun ...

Amerikaanse hulp voor de Belgen

Aan de vooravond van de oorlog was België voor een groot deel van zijn voedselvoorziening afhankelijk van invoer. Door de Britse maritieme blokkade viel die import stil. Hierdoor werd de voedselbevoorrading al snel problematisch, vooral in de steden. Om de bevolking te voeden kwam er een gigantisch hulpprogramma op gang dat gedragen werd door ...

Spel tijdens de bezetting

De oorlogstijd was voor kinderen soms een moeilijke periode maar het weerhield hen er niet van om te blijven spelen. De oorlog had een grote aantrekkingskracht en bood heel wat inspiratie voor fantasiespel. Ze marcheerden mee met passerende troepen, zongen spotliedjes en scheurden Duitse verordeningen van de muren. Ze verzamelden souvenirs en ...

Pages