Votre recherche * a donné 28 résultats

a-z index des titres
  • De bakkerijschool: vakblad ten behoeve van de bakkerij en aanverwante nijverheden, tevens gewijd aan de bestrijding van de vervalschingen der levensmiddelen

Filtres

Série ou titre

De bakkerijschool: vakblad ten behoeve van de bakkerij en aanverwante...

2d* JAARGANG. - Nr 3. 0.10 FR. HET NUMMER. ZATERDAG, 2 NOVEMBER 1918. 'ïi- C. De Clerck f. Bij het ter perse gaan vernemen wij het overlijden van den heer C. De Clerck, leeraar aan de Bakkerijschool en Eerelid van de « Antwerpsche Bakkerszonen ». Door dit plotseling heengaan — de heer De Clerck was pas enkele dagen ziek — verliest de ...

De bakkerijschool: vakblad ten behoeve van de bakkerij en aanverwante...

2de JAARGANG. — N' 4. 0.10 FR. HET NUMMER. 'ATERDAG, 16 NOVEMBER 1918. DE BAKKERIJSCHOOL ■ BERICHT. Onze abonnenten worden hierbij ver-wittigd dat het Beheer van het vakblad, in den loop der volgende dagen, te Antwerpen en omliggende gemeenten het kwijtschrift voor den loopenden jaargang ter inning zal aanbieden. Met het oog op de regelmatige ...

De bakkerijschool: vakblad ten behoeve van de bakkerij en aanverwante...

Ode 1 A ADP A M/"* Mt A 0.10 FR. HET NUMMER ZATERDAG, 14 DECEMBER 1918. DE BAKKERIJSCHOOL TOEGELATEN DOOR DE CENSUUR. Bakkerijschool. Opening der Leergangen. De algemeene gezondheidstoestand noop-te het Bestuur der Bakkerijschool, in Octo-ber 1.1. de opening van het nieuwe school-jaarvoorloopig teverdagen. De gebeurtenis-sen der maand November ...

De bakkerijschool: vakblad ten behoeve van de bakkerij en aanverwante...

2de JAARGANG. - N' 7. 0.10 FR. HET NUMMER. ZATERDAG, 28 DECEMBER 1918. DE BAKKERIJSCHOOL IWMBHIBiiaM TOEGELATEN DOOR DE CENSUUR. Wettelijke Voorschriften over het Boekhouden. De meeste bakkers houden boek, en ve-len onder hen zouden zich gekrenkt gevoe-len door de veronderstelling dat er iets mangelt of niet geheel in den haak is bij het opmaken ...

Pages