Votre recherche a donné 463 résultats

a-z index des titres
  • 1916-12

Filtres

Date de publication
1916463

La Belgique: journal publié pendant l'occupation sous la censure ennemie

rRIX DES ABONNEMENTS Un mois (décembre) »•**.••••-» t t • • \ « % fr. 2.30 Los demandes d'abonnement, sont reçue3 exclusivement par les bureaux et les facteurs des postes ADMINISTRATION ET RÉDACTION Si, Montaçrne-aux-IIerbes-Potagères, BRZTJZ3L1<I33 BUREAUX : DE 9 à 17 HEURES Jos. MORESSÉE, Directeur Petites annonces. * ...

De Belgische socialist: tweetalig weekblad van den Bond der Belgische...

DE BELGISCHE SOCIALIST Tweetalig WeeKblad van den Bond der Belgische Arbeiders in Nederland Abonnementsprijs in Nederland: 75 cent per 3 maanden Redactie en Administratie: LAPIERRE, THERESIASTRAAT 49, 's-GRAVENHAGE. Abonnementsprijs voor het Buitenland: f 150 per 3 maanden Ons Congres. De Bond van Belgische Arbeiders in Nederland heeft op 25 ...

Het Vlaamsche nieuws

IposdefdM-i" 7 Decemhgf «916, Tweode JMw 338 sCsMOSKSliWçnatë&feaOTgSWKSMftNaaaanMae B-Jyftvjav -r^,- . .main*» Prijai 6 C-tafciem«i® doer gah««i België Het Vlaamsche Nieuws niet besât lïsgelicht est meest verspreici Mietiwsblad vais België, - Verschijat 7 maai per week I" ARONNEMËNTSPR1JZEN » iet uut&sd !.7S Per â ...

Belgisch dagblad

Se «5 aarg:anw ZATERDAG © DECEMBKK _ < O. "iT41: ABONNEMENTEN. Per 3 maanden voor Nederland l 2.60 franco per post. Losse nummers: Voor iS'ederland 5 cent voor Buitenland 7'/» cent. Den Haag, Prinsegracht 39 Telefoon Red. en Admin. 7433. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET.. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DE GENTEllJIAIt - DE LI1DHSI7 21e iaar Nunt. 399 G. De Gï»a eve, Ketelvesl, 25 DE KLSÏNE PATRIOT Zatenlag 16 Bsseaibar î9f§. P?jjs 3 eeïîtisTîesr Duiîscha herichtes <P3n het Groot Hoafdkwartîcf. Eerst» "Duitsch berioht. BERLIJN, 14 December. Westeliik krligstooneei. leçerfront nan veldmaarschalk kroonptint Rupprecht van Beieren. ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

...

Vrij België

VRIJ BELGIE ONDER LEIDINQ van FRANS VAN CAUWELAERT en JULIUS HOSTE J*. PRIJS PER NUMMER: NEDERLAND 10 cent. •ENGELAND 2 pence. FRANKRIJK en BELGIË • 0.20 fr. VERSCHIJNT ELKEN VRIJDAG. ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL: NEDERLAND : , /. 1.— ENGELAND 2 sh. FRANKRIJK en BELGIË 2.50 ir. ALLE STUKKEN BETREFFENDE REDACTIE EN ADMINISTRATIF TE ZENDEN: ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

Oorlogsfolklore ! a^le Obuua I da< Algemaen gebruikt woord voor « houwltser >. J « * Stamt af van 't fransche « obus ». Da i.lemtoon la I het woord « obuus » valt zoowel op de eerste als I Lu ep de tweede lettergreep. Van daar inlsschien dat J sel \ obussen — Ouinibussen woiden door verbaste- I « l ring van de beklemtoonda ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

JO 87" JAAR ksiïtt.g 12 e» Mnnisg 13 December 191S N' 295 DE DEGENTENAAR-DELANDWACHT DE ELEINE PATRIOT Bureèïen fe Gettt ar 16 S£eîelv©s4 X~Z&M - — ■ Officils Diitidvt bericliten. BEKEHDHÀK1K80!. • De klo»Sterbroeders Fracs De Roy eto/lQgMi Srtibrecht, evenals de koetsiei' Pieter (iegraiWi Se Wetteren hebben, in feçenstny1 ...

De waarheid: socialistisch weekblad

9e Jaargang. Nr 38. Prijs : 7 Centiemen. Zondag 17 December 1916 DE WAARHEID Orgaan van den " Vrijen Socialistenbond „ Slechts hij die de vrijheid van anderen lief heeft is die zelf waardig. ALLE BRIEFWISSELINGEN TE ZENDEN NAAR: à P. De Wifte, ¥@psp^ensfraat, 10, Gent Vorfuitwoordelljlto Uttgever ABONNEMENTSPRIJS : Voor 3 maanden, fr. ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

5~ Année - N. 793 - Ed. g illl CEHTIHES Lundi 11 Décembre 1916 fUOMEIIEIT POSTAI, ÉD. g Bruxelles - Province - Etranger $ mois : Fr. 4.50. - Mk. SJ59 Les bureaux de poste ea Belgique pi à l'Etrange ifc'r.ccsgtetit çue des «b^cnemeiitaTRIiVIESTKlELS; coîss-ci prennent eouss W* l Jabk. 1 Avga. 1 JmtLsr 1 Ocras. On peut s'aà«wer toutefois ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

fistffe Musaabe fft> ÇMs 10 pfennig Belgilcher Kurier ^5ruffeïets Set Selgiîdj* Sntîet CIfc^cittt lu BtSîftI tâgltcg (audj ScmttogS) jtotlmal au6« ÎRotttaB ftotœUtaa. 35ie <S r ft e 3 n « 8 o & c (A) erfdieint jeben Wo^mittoB. $ie 3 t» c i t e luJjaSe (B) erfdjeint morgcuS. Ëinfettbui'gctt fiitb nut a» bic ©djtiitleltunfl, ...

Pages