Dixmude en omstreken, op het vreemde

2798 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 01 April. Dixmude en omstreken, op het vreemde. Konsultiert 15 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/qv3bz62413/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

VEtfSCHIINT ALS 'T PAST A AN 3.00_fr. 'S JAARS. Buiten België en 'Fjankrij'ko'h'et port erbij. Bestier bij: E. H. Joseph Van Ryckeghem, op eender twee adressen:te'LeyseleDorp N» 2, Vrij België. ofvvel : à Hondschoote (Nord) France. EEN NIEUWE HOED De vluchtelingen klagen dat ailes bm ter dierst is. Ons bladje «Dixmude» dat ook'maar een vluchteling en is, weet daarook iets van. ■ Toch heeft het met genoeg te spijkeren en -te sparen wat penningen bijeen gescharteld, en, wat wilt ge eraan doen, een mensch moet meêgaan met zijn tijd, het heeft er hem een nieuwen hoed meê gekocht. Hier komt het u groeten op zijn pijkebeste. 1 Onze nieuwe hoofding werd geteekend door een zoon onzer streek Karel Vàn Lep-berghe van Wouriieri, die eVeh moedvolle soldaat als knappe schilder is. «Ziehier ho t De Belgi$che Standaard over zijne kunst (en tevens over deze van Van Sassenbroeck onzen stadsgenoôt) oor-deelde ter gelegenheid" eener-'kunsttentoon-stelling van schilders-soldaten in September 1916. * ' «Van Lerberghe met elf en Van.Sassen- ' broeck met vijf watersçhilderïjtjes . leveren s «chte kunst. Dat is Vlaamsche Schoonbeid: de lucht en de diepteendegrônd van.yiaan-'--' deren met die innige weemoedIdaarover om die vernielde schoonheid. Twee jongens van ■de streek die de ziele ervan meèdragen. Oud Stuyvekens heeft Van Lerberghe langs aile kanten en op aile oogenblikken afge- keken. Wanneer begirtt' die schilderweêr zijn penseel te hanteeren ! » Wij zeggen onzen welgemeenden dank aan dezen dienstveerdigen vriend van «Dixmude» die zijne kunstige pen zoo welwillend ten onzen dienste stelde. Wat de twee zijhoekeri der nieuwe hoofding voorstellen ziet elke Dixmudeling. Het middenplan geeft .Dixmude weêr met den Yzer ervoor zooals het'eruit zag in 1916. De twee hoog uitstekende puirien zijn twee dreumers van onzen kerktoren die er toen * nog stonden. ' • ' De Paaschzonne daagt uc i nnocuLuimc uaayi Paschen, Hoogdag, blijdag weleer in vre-, destijd! , Dag van, levenwekkenden zqnne$chijn 11a kouden winternacht. V Dag van verrijzende Zegepraal na gewaan-.' , de nederlaag. " . Tijd van ontwakend'e leven na killen doôd- . .j.slaap, in aile bezielde wezen.s.van-Godé lieve >schep^lng ; nieuwontwakende leven in de - christëne zielen der plichtbewuste geloovigen. Zinnebeeld van de, in 't verschietop dagen-de zege, naderende op vurigen zonnewagen 11a bloedigen strijdnacht. Ten paaschtijde, op wandel hier, naar Va-derlandschen grond, zie ik, langs velden en hoven, ailes roeren en in leven komen: tweede jaargang: nummer 3. Toegelaten door de Censtiur N?3&i— i2-3-i8. paschen iqi8

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Dixmude en omstreken, op het vreemde gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in Stavele von 1917 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume